Nagyítás 2009-2010

A Nagyítás első száma 2009. december 16-án jelent meg. Húsz évvel a rendszerváltoztatás után. Sokan szerették volna ellenÉS-nek látni. Nem volt az, nem is akart soha az lenni. Egy tágabb merítésű, a magyar életre és a világra – benne megkülönböztetetten Közép- és Kelet-Európára – nyitottabb újságnak gondolták el az elindítói, amely a teljes magyar kultúra bemutatásának igényével született. 2009-ben már érezni lehetett, olyan kegyelmi időszak következik, ami módot ad a szakításra az előző húsz év kicsinyes, kizárólag veszteseket termő háborújával, és elhozhatja a máshogy folytatás esélyét. Ennek eszköze és tere kívánt lenni az újság. Másképp alakult. A lap 38 számot élt meg, 2010. szeptember 8-án jelent meg utoljára. Kiderült, sem az újság által képviselt szemléletre, sem az abban testet öltött tudásra nincs szükség a jelenkori Magyarországon. Az archívum értékes és fontos dokumentuma a közelmúltnak, mert amellett, hogy kirajzolódik belőle, lehetett volna…, segít megérteni a mögöttünk maradt tízegynéhány év történéseinek okait és mozgatóit is.

Brém-Nagy Ferenc (alapító főszerkesztő-helyettes)

Tartalomjegyzék 1 036 oldal