ACTA ANTIQUA TOMUS 1 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1951)

1951 / 1-2. sz.

ACTA ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA - FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL , BUDAPEST V. ALKOTMÁNY­ UTCA 21 Az Acta Antiqua orosz, francia, angol, német és latin nyelven közöl érteke­zéseket a klassz­ia-filológia köréből. Az Acta Antiqua változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet 20—30 ív terjedelemben. Évenként általában egy kötet jele­nik meg. A közlésre szánt kéziratok, lehetőleg géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Antiqua előfizetési ára kötetenként (egy évre) belföldre 40 forint, külföldre 60 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 21. Bankszámla 936 550), külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest VIII, Rákóczi­ út 5. Bankszámla 929 040 sz.) vagy külföldi képviseleteinél és bizo­mányosainál. „Acta Antiqua" издает трактаты из области классической филологии на русском, французском, английском, немецком и латинском языках. „Acta Antiqua" выходит в брошюрах переменного объема; несколько вы­пусков объединяются в одном томе (20 30 печатных листов). Ежегодно предвидится издание одного тома. Предназначенные для публикации авторские рукописи следует направлять, по возможности машинописью, по следующему адресу: Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. По этому адресу следует направлять ВСЯКУЮ корреспонденцию для ре­дакции и администрации. Подписная цена „Acta Antiqua" — 60 форинтов за том. Заказы прини­мает Предприятие по внешней торговле книг и газет „Kultúra" (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Счет Банка Л5 929040) или его заграничные представитель­ства и уполномоченные.

Next