ACTA ANTIQUA TOMUS 2 (A MTA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI, 1953)

1953 / 1-2. sz.

ACTA ANTIQUA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KLASSZIKA-FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI SZ­E­­RKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL, BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY­ UTCA 21 Az Acta Antiqua orosz, francia, angol, német és latin nyelven közöl értekezése­ket a klasszika-filológia köréből. Az Acta Antiqua változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok géppel írva a következő címre küldendők : Acta Antiqua, Budapest 02, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Antiqua előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az «Akadémiai Kiadó»-nál (Budapest, V., Al­kotmány­ utca 21. Bankszámla 04-878-111-46, a külföld számára pedig a «Kultúra» Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin­ út 21. Bank­számla 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Acta Antiqua» публикует трактаты из области классической филологии на русском, французском, английском, немецком и латинском языках. «Ada Antiqua* выходит отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Antiqua, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации. Подписная цена «Acta Antiqua* — 110 фтринтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra* (Budapest, VI., Sztálin-út 21. Теку­щий счет No 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next