A munkaadó, 1914 (8. évfolyam, 1-33. szám)

1914-01-04 / 1. szám

VIII. évfolyam. Előfizetési árak : e M.É.O.Sz. tagjainak egész évre : 4 korona. Nem tagoknak egész évre: 8 kor. Egyes szám ára 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., József-körut 41. Telefonszám: «József 1—66.» Budapest, 1914 január 4. POLITIKAI HETILAP. A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZ. SZÖVETSÉGÉNEK ÉS A MAGYARORSZÁGI MUNKAADÓ-SZERVEZETEK KÖZPONTJÁNAK HIVATALOS LAPJA. f­elelős szerkesztő : FARKAS ELEK. L._ 1. szám. а [UNK] [UNK]у-П­ öOT si fel. Dijai A lap közleményeinek u.lán^,oósága a_ forrás megnevezése nélküli ’tilos. ETERNIT MŰVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST 19 NYERGESÚJFALU KÖZPONTI IRODA, BUDAPEST, VI. KER., ANDRÁSSY­ UT 33. SZÁM. ETERNIT-PALA = a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga ....­Vigyázat ! Nagyon fontos csak akkor valódi, ha a fenti rajz szerint minden egyes lap a törvényesen védett szójeg­gyel ,, ET­ER­NI­T“-tel van ellátva, szíveskedjék tehát mindenkor kifejezetten csak valódi HATSCHEK-féle ETERNIT-palát kérni és silány anyagot visszautasítani. ETERNIT-PALA AZ ETERNIT-MŰVEK szállítóképessége a Nyergesújfaluban történt gyárnagyobbítás következté­­ben 80 százalékkal emelkedett az elmúlt évhez képest, anyagszállítások tehát a leggyorsabban történhetnek. — Újabb rendszerű RHOMBUS és HALPIKKELY lapokra különösen felhívjuk szíves figyelmét. Telefon 171—72, 12—92. yelfilviz­igál, illetve műszakilag ellenőriz : 1. Villany-, gáz- és h­asbe­­rendezést. 2. Építési és építkezési kölcsönökről szóló elszámolásukat. Б. Mindennemű banktartozásról szóló leszámolást. 4 Adó- és illetékügyet. Ezenkívül 5. A munkaadók összes munkás betegsegélyző-pénztári teendőit is ellátja. Tessék tájékoztatót kérni! „KONTROL“ wUlany», f­ár.- és «izdijezzm. lakat felhlvizsgáló intézet. Vit, Andrássy-ut 17« Telefon: 129—11. Ny­ergesujfalusi Czementgyár Hyergesujfslusi Czementgyár: SÁTORI MIKSA Posta-, távirda-, hajó- út. vasúti állomás. ajánlja a legkiválóbb szakemberek által elismert és az építkezéseknél a legjobb eredmén­nyel kipróbált I­ma nyerges­­újfalusi románczementjére, valamint legjobb minőségű portlandczementet bármely vasúti vagy hajóállomásra szállítva a cz3 a legjutányosabb árak mellett. Jótállás a normálisoknál 60 százalék nagyobb hatást és nyomású szilárdságért. а o Telefon 21—ОТ Gyér : TSyergesujfelu. Telepíttetett 1872. a Eternit-művek Nyergesujfalusi Czementgyár. □ Központi iroda: Budapest, VI., Váczi-körut 57a. sz. Raktár : Budapest, IX. ker.: Brégaij-utca 31­. — Telefon 57—8Б. *+■ fl BUDAPESTI HOLNAP-FÉLE РОАПЕНАН-РАУЕНСЕВУАИ, BUDAPEST, OIL, ÖU-UTCZA 8. Ajánlja kitűnő minőségűnek elismert porczellán-fayence falburkoló lemezeit. ** Közegészségi szempontból a lemezek alkalmazása kiváló fontosságú. Fürdőkádak, lépcsőháziak, mészárszékek, vendéglők, boncztermek, hentesüzletek, istállók, takaréktűzhelyek, fürdőszobák, ebédlők, kórházak­, géptermek, closetek, mosdószobák, pékműhelyek, konyhák, kávéházak, műtermek, sör- és pálinkafőző-házak, uszodák, pissoirok, mosókonyhák, halmedenczék stb. burkolására. Épületek külső díszítésére s különösen 187 falak szárazzá tételére, továbbá készít kitűnő minőségű csempéket, vízvezetéki czikkeket. Telefon 63-12. MALOMSOKY JÓZSEF asztalosgyára Budapest, VII., Franczia-ut 11. szám. ajánlja a szabadalmazott ,,ABLAKTOKa-ot. Minden elkésett ház idejére befejezhető ! Bármely épület összes ablakai tiz nap alatt elkészithetők! — Lakatosra­­ nincsen szükség! navés zóna •6 [UNK] Ф > Központ: Budapest, V., Alkotmány-utcza 4. Állandó nagy raktár. — Azonnali kiszolgálás. Nonplus és Securantes felvonók. — Beagid és Északi­­fény viharfáklyák. — Ideal szárítókályha. — Új építke­zési lyukasztók. — Gömbvasvágók. — Betonvashajlítók. Habarcsmeritek, ke­verők, lapátok, csákányok, nyelek, öntözők, beton­­□ □ □ □ о n szerszámok, áthányó-rosták stb. stb. a a a □ □ □ Különleges gyártmányok az építőipar számára * és*vas-habarcsládák, szállítóeszközök* faáruk, szabadalmazott diaphragma építkezési szivattyúk, gummítömlők, emelők, csigák, daruk, habarcs- és téglafelvonók, mérőeszközök, lejtmérőléczek, kitűzőrudak, építőlámpák, gazolin-, acetylon- és petróleum-fáklyák, téglagyári szerelvények, vasut­­•> •> építési és felépítményi szerszámok. •> •> v Szíveskedjék megrendeléseknél tagunkra hivatkozni. gép-, szilU­uú Eszköz- és Telefon : SZIVATTYÚGYÁR 63—28 15-88

Next