A munkaadó, 1914 (8. évfolyam, 1-33. szám)

1914-01-04 / 1. szám

z. old'ii. 1914. január 4. A MUNKAADÓ Forgó ajtó bankok, szállodák, kávéházak részére. BRATMANN EMANUEL Budapest, VI. ker. Andrássy­ ut 20. Telefon 167-29. Ácsok és tetőfedők. POPPER ZSIGMOND ácsüzlete és épí­tési vállalata Inda, V., Lipót­ körut 15. Elvállal minden e szakmába vágó ács­­. ui ЯппивПп [UNK] munkákat, épitési munkákat, épile­t JSrtplßp . VI., Angyalfold, tek tervezését és kivitelét, ugyszin-Tomori-tér 13—20. tén becsléseket és expertiseket. 439 Telefon 44—73. Fémáru és szerszámgyárosok. Állványkészitő. MAGYAR LETRAÁLLVANY KÖLCSÖNZŐ VÁLLALAT. Budapest, VII., Erzsébet­ körut 26. TELEFON 111-78. TELEFON 111—78. Kő-, föld-, anyag- és agyagipar. Mész és m­űhabarcs árusító r.-t. Budapest, V., Akadémia­ utcza 9. V­V Szállít elsőrendű meszet és műhabarcsot. v v Beton és csatorna épitési vállalat. Műüvegező. Ifj. DROBIN ANTAL épületüveges és képkeretező // GYŐR, Deák Ferenc­ utca 5. szám. Elvállal : Épületüvegezést, csiszolt tükröt, csiszolt táblát, réz­­foglalatú táblát, ólomüvegezést, mintázott üvegezést és min­den e szakmába vágó munkákat a legolcsóbb árban. Lakatosok, bádogosok, gépjavitók, vizvezetéki és villanyszerelők, épületlakatos, mérleg­­készítő.­­ Gyártelep , Rákóczi­ utca 22. szám. о a Telefon 485. a a Tessék fölhívni épületlakatos és vasszerke­zeti munkáknál költségvetések benyújtására. U­­ И­1 I . (ezelőtt OROSZ ÉS KÁLLAI) Kállai Ignácz Budapest, VII., Hársfa-utcza 40. Telefon 60—42. Szobrászok, szobrászat műterme. KARL SÁN­DOR Budapest, VIII., Ludoviczeum­ utcza 4. sz Telefon : 88—37. GERENDAY A. FIA akadémiai szobrászok (□I BUDAPEST, VII., Rákóczi-út 90. Első orsz. szab. siremlékgyár. EGYESÜLT TÉGLA- ÉS CZEMENT­­GYÁR R.-T. BUDAPESTEN. in Központi iroda V­, Mérleg­ u. 3. Tel. зо—71. HIRMANN FERENCZ fémöntőde és rézárugyár, Budapest, VII., Csányi-utcza 7-9. Interurban : 29—03. Telefon: 125—51. KÉSZÍT : víz-, gőz- és légszesz-szerelvényeket. Pinczegazdaság: czikkeket, sörkimérő-készülékeket és mindennemű szivattyú­­kat. Fürdő- és egészségügyi berendezéseket. Öntvényeket minden ötvözet szerint, u. m. csapágyfém, phosphorbronz, sárgaréz, ón, ólom aluminium, horgany stb. minta vagy rajz után. Raktáron tart mindennemű szerelési czikkeket. Kovácsolt-, öntött-, sárgaréz- és ólomcsöveket. Öntöttvas — zománczozott fürdőkádakat, kagylókat, kiöntőket stb. — Fayence árukat. Árajánlatok és árjegyzékek dijtalanul küldetnek, j Szolid árak. — Kitűnő munka. A lábatlani czementgyár­­ból eredő portland és román BESZERZÉSI FORRÁSOK л ваи [UNK] .Egyedüli folyó jejségő kályha, amelyben a silányabb­­ minőségű hazai barnaszenek előnyösen éget­­•hetők. Egyszerű bégyujtás után egész télen ég. Leggazdaságosabb fűtés. Teljesen szagtalan. A**tűz piszkálása és a ■ hamu lebocsátása az aj­tók kinyitása nélkül tör­ténik. Kapható egyszerű grafitozott,vagy bármily színben tűzállóan zo­­mánczozott elegáns kivi­telben. Gyártja és árjegy­zékkel készséggel szolgál HIRSCH és FRANK Budapest-Salgótarjáni gép­gyár és vasöntő részvény­társulat BUDAPEST, II., Aréna­ ut 128. sz. Távirati czim : HEF. Telefon : 25-06. és 171—81 MOLNÁR SÁNDOR­­, építőmestert sahlsholfln. = ИпйквИтМй КИкБйИ. BUDAPEST, Rákóczi­ ut 78. II. em. 9. Telefon: 159—08. IROlfikská MIDI СМИ Kaucsuk compo­­sUIyLlIIll sitioval bevont SZAGTALAN FEDÉLLEMEZ Gyártja: KOHN és FRIED, Újpest. Központi iroda: V., Pozsonyi­ ut 2/c. TELEFON: 12-54. Vízvezeték, központi fűtés, egészségügyi berendezési és bádogos munkát készit:H­Q ES lid IH. VIL. KÉMl ИSi. M flUIN­Ü RlinnDPIT VI’» ARADI-UTCZA 17. ÉPITŐSZERSZÁMOK, FAÁRUK ÉS MŰ­­MJULH ÜUUMILjl telefon : 143-20. SZAKI CZIKKEK NAGYKERESKEDÉSE. Szíveskedjék megrendeléseknél lapunkra hivatkozni. 600­0-kal múlja felül a normáliikat. Budaujlaki gyárunk szállit , kitűnő keménytéglát, idomtéglát u. m. hornyolt hódfarkú­, franciia Telefon : «József» 14—21.

Next