Hekler Antal (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 52. KÖTET (1939)

OROSZLÁN ZOLTÁN: Szinész-szobrocskák a Szépművészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjteményében

SZÍNÉSZ-SZOBROCSKÁK A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ANTIK TERRAKOTTA-GYŰJTEMÉNYÉBEN. A görög-római terrakották nagy tömegében igen elő­kelő­ hely illeti meg a színészeket ábrázoló szobrocskákat ; ezeknek segítségével volt megállapítható az antik komédiákban, a boeotiai és délitáliai vaskos éleű tréfákban és campaniai atellánokban szereplő­ személyek színpadi ruhá­zata. Pollux «Onomastikon»-jában bő­ven és találóan írja le és jellemzi az új attikai komédiákban szereplő­ személyek színpadi álarcait, sőt a régi komédia maszkjaira is találunk igen használható megjegyzéseket nála,­ ellenben nincs adat töredékesen ránkmaradt munkájában a szereplők színpadi ruházatáról. Ezeket igazában csak azóta ismerjük, mióta a vázaképek és falfestmények színpadi tárgyú képeit alaposabban vizsgálat alá vették, de főleg, amióta a terrakotta kisplasztika emlékeit rendszeresen gyűjtik és feldolgozzák. Az antik szobrászat egyetlen ága sem mutat föl annyi színész­ábrázolást, mint a terrakotta plasztika. De, és ez érdekes, a tragédiák ábrázolóit sokkal kevésbbé örökítik meg a koroplasztészek munkáikban, mint a vidám játékok, a komédiák és borsos tréfák résztvevőit.­ Ennek oka talán az is, hogy a terrakotta kisplasztikának a komikus és a nevet­tető motívumok felé való hajlása, azoknak szobrászilag való kiaknázása nagyobb erővel csak а Кг. е. IV. sz. vége felé indult meg, amikor a görög színpadokon a tragédiák divatja már hanyatlásnak indult, ellenben nagy sikerrel és diadallal vonul be a nép kegyeibe — már pedig akkor a nép jelentette a színházba járó közönséget is, — a mulattató, nevettető, szatirikus és hol gúnyoló, hol csipkedő komédia, melynek csakhamar állandó személyzete alakul ki a színpadon : típusok, melyek mindig vagy legtöbbször ugyanazt az emberfajtát ábrázolják, bárhogy is nevezik 1 IV. 133. 1. skk. 2 L. Pottier—Reinach, La nécropole de Myrina II. p. 465. not. 1. — Érdekes viszont, hogy festményeken, továbbá az elefántcsontból, bronzból és márványból készült színészábrázolások között a tragikus színészek és maszkok vannak nagyobb számban képviselve.

Next