Hekler Antal (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 52. KÖTET (1939)

OROSZLÁN ZOLTÁN: Szinész-szobrocskák a Szépművészeti Múzeum antik terrakotta-gyűjteményében

85 őket az egyes darabok szereposztásában. Olyan közkedveltségnek ör­vendtek ezek a személyek, «akiket» a közönség a komédiák előadásain újra meg újra viszontlátott a színházak színpadán, hogy érdemes volt a koroplasztészeknek is megpróbálkozni a mintázásukkal, sőt később sorozatosan gyártani őket, minthogy a közönség szívesen vette ked­venceit ilyen kicsinyített másokban is ; tartogatták őket házaikban, adták ajándékba, és tették sírokba is, amiben nyilván a színjátékoknak Dionysos tiszteletéből való származásának tudata is közrejátszott.3 81. kép. 82. kép. 3 A szereplő típusok csaknem teljes felsorolását lásd Bieber, «Theaterwesen im Altertum, 1920.» és «The history of the greek and roman theatre, 1939.» c. művei­ben az egyes műfajok színészemlékeinek tárgyalásánál. — L. még Oroszlán, «Az antik terrakottagyüjtemény katalógusa, 1930.1­76. 1. — L. még Pottier—Reinach id. m. II. 460. skv.

Next