ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 12. KÖTET (1878)

12. kötet

ARCHAEOLOGIAl KÖZLEMÉNYEK. A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHAEOLOGIAl BIZOTTSÁGA. XII. KÖTET. (U J FOLYAM IX. KÖTE T.) BUDAPEST. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.) MDCCCLXXVIII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék