ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 13. KÖTET (1879)

13. kötet / 1. sz.

I . f . • .. - - : -..'г •: • . . • •,-:• ARCHEOLÓGIAI KOZLEMENYEK. HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELOMOZDITASARA. t - j '»'.ÄMil' - » V í41 ' -. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHEOLÓGIAI BIZOTTSÁGA. XIII. KÖTET. (UJ FOLYAM X. KÖTET.) I. FÜZET. BUDAPEST. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.) MDCCCLXXIX. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék