ARCHAEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK - A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA 22. KÖTET (1899)

22. kötet

AR С ILE ОLO GIAI KÖZLEMÉNYEK. О A HAZAI MŰEMLÉKEK ISMERETÉNEK ELŐMOZDÍTÁSÁRA KÖZREBOCSÁTJA A M AGYA Ii TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ARCHÁEOLOGIAI BIZOTTSÁGA. XXII. KÖTET. (UJ FOLYAM XIX. KÖTET.) Ára 4 írt. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. MDCCCXCIX.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék