Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek. 1. kötet, 1200-1868 (Budapest, 1904)

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK CZÍMJEGYZÉKE. K­. CZÍMERESLEVELEK. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA 1904.

Next