Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 5. kötet, 1717-1770 (Budapest, 1939)

I. Magyarországi címereslevelek

192 Magyarországi címereslevelek. "192 cide diffundentes, illudque ipsum decenter ac venuste exornantes." Kézirattár, 3519. fol. lat. Marsovszky gyűjt. a 112. lapon és 227. fol. lat. az 52. lapon. Siebmacher, 572. 1. 407. t. 387. [1741 október 28. Pozsony.] Mária Terézia Scultéty Jánosnak és feleségétől Hoffmann Katalintól született gyermekeinek Ferdinándnak, Mihálynak, Já­nosnak és Mária Annának nemességet és címert adományoz. „Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, leonem aureum erectum super solo prasi­o, tenentem tres spicas triticeas argenteas, lingua rubicunda pre hiante exerta, caudaque a tergo proiecta. Scuto incumbit galea tornearia, coronata clathrataque, cuius apex leo scutarius, laciniae a dextris aureae et coeruleae, a sinistris vero argenteae et rubeae." Kézirattár, 3519. fol. lat. Marsovszky gyűjt. a 93. lapon. Siebmacher, 572. 1. 408. l. [1741 október 28. Pozsony.] 388. Mária Terézia Sissay Mihálynak és feleségétől Chrenko Évá­tól született gyermekeinek Jánosnak, Mihálynak, Katalinnak, Te­réziának, Mária Annának, Évának és Franciskának nemességet és címert adományoz. „Scutum videlicet militare erectum coerulei coloris, in quo solo viridi insistit vir militaris, flavo amictu, loricatus, frameaque accinctus, caligis mitraque rubeis, ocreis nigris, dextra manu te­nens tria iacula argentata, sinistra vero cambucam auream. Scuto incumbit galea tornearia, coronata clathrataque, cuius apex vir militaris scutarius, eminentibus utrobique e mitra plummis argen­teis, laciniae a dextris aureae et coeruleae, a sinistris vero argen­teae et rubeae." Kézirattár, 3519. fol. lat. Marsovszky gyűjt, a 92. lapon és 227. fol. lat. a 30. lapon, az 1744-iki megújítás szövegével (lásd a 420. számot). Siebmacher, 585. 1. 416. t. az 1741-iki oklevelet nem említi.

Next