Soós Lajos, id. Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 17. (1918)

1918 / 1–2. füzet

­ ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT. ID. ENTZ GÉZA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SOÓS LAJOS. Tizenhetedik kötet — Első-második füzet. Megjelent 1918. évi április 6. BUDAPEST. A K.M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADÁSA. (VIII., Eszterházy­ utcza 16. szám).

Next