Autó-Motor, 1962. július-december (15. évfolyam 13-24. szám)

1962-11-06 / 21. szám

az IKARUS-ban rus—3l-es érkezik ugyancsak bemutatóra. Remélhetőleg beválnak az ottani út- és éghajlati viszonyok között, s megnyerik az afrikai szakemberek tetszését. A legutóbbi műszaki konferencián meg­beszélték: mit kell tenni, hogy termelésük kielégítse az autóbuszgyártás világszínvo­nalának igényelt. Fokozniuk kell az autó­buszok lóerőtelj esltmónyét és sebességét, s a kocsik élettartamát 400—500 ezer kilo­méterre szükséges emelni. Tovább kell növelni az utasok kényelmét és biztonsá­gát. A műszaki fejlesztést szolgálják a már átadott, vagy átadásra kerülő különböző új épületek és gépek. Teljesen korszerű­sítették a Busz Il-es szerelő csarnokot. Kulturált körülmények között dolgozhat­nak a szerelők. A kongresszusig elkészül­nek a „Különleges kocsi szereiden fel­újításával is. A Kilián György szocialista brigád a kongresszus tiszteletére vállalta, hogy korszerűsítik a „Segédüzem” vilá­gítását: a higanygőz lámpák alkalmazá­sával évi 203 ezer forint értékű áramot takaríthatnak meg. Ez év végére elkészül a meghosszabbított szervizüzem, ahová már a csuklós buszok is beférnek. Bizo­1/ ongresszusi műszakot tar­­tanak az Ikarus-gyár dol­gozói, s erre nemcsak az üze­mi plakátok hívják fel a láto­gatók figyelmét, hanem a ter­melési eredmények is. A gyárban nem akad mű­hely, vagy brigád, amelyik ne tett volna felajánlást önkölt­ségcsökkentésre, a minőség ja­vítására, vagy éppen nyers­anyag-megtakarításra. A gyár­ban ma 282 brigád van és ebből 107 szeretné kiérdemelni, vagy már el Is nyerte a szocialista címet. Három üzem is verse­nyez a szocialista rangért. A III. negyedéves befejezett ter­vet 101%-ra, a teljes termelési tervet 99%-ra teljesítették. Sok vita hangzott el arról, milyen jövő vár az Ikarus­­gyárra? Erre adott választ a gyár pártértekezletén Szentlrmai Kornél párttitkár. Az előzetes tervek alapján 1965-ben évi 3100 autóbuszt készí­tenek, ez a szám 1970-ben 8000-re, 1980- ra pedig évi 18 ezerre emelkedik. Ezt a termelésnövekedést veszi figyelembe az a határozat, amelynek alapján 1963. január 1-én a Székesfehérvári Általános Mecha­nikai Gépgyár egyesül az Ikarusszal. A legtávolabbi országokba is elkerül­nek az Ikarus-autóbuszok. Rövidesen 30 darab Ikarus—630-as érkezik Törökország­ba. Ugyancsak 630-asokat szállítanak Ku­bába. Megállják a helyüket a hűtőkocslk, nagy melegben is kifogástalanul működ­nek. Több fiatal afrikai országba külde­nek bemutatásra Ikarus autóbuszokat. Egy csoport közösen a különleges Csepel teherautókkal Ghánát. Guineát keresi fel. Tanganyikába és Etiópiába egy-egy Ika-A külső szerelvényeket erősítik fel a Busz—n-es szereidében az exportra kerülő 55-ösökre Itt már az utolsó belső szereléseket végzik a különböző autóbuszokon A kárpitosműhely­ben augusztus 1. és október 31. között tartanak kongresz­­szusi műszakot. Az ülések szalagszerű gyártásával és gaz­daságosabb anyag­szabással egyedül szeptemberben a ter­vezettnél 18-cal több ülésgarnltúrát készí­tettek az 55-ösökhöz és U-gyel többet a 630-as típusokhoz. A képen Fenyővári Károlyné csoportve­zető új szabásmódot beszél meg munka­társaival nyos módosítások hátráltatták az elké­szültét, de most már decemberben meg­kezdik az olasz Emanuel berendezés fel­szerelését is. Sikeresen vizsgázott a Busz—I-es szereidében a csörlős kocsi­mozgató berendezés. Más üzemrészekben is így kívánják megoldani a kocsik moz­gatását. Nagy feladat vár az Ikarus kollektívá­jára, hiszen állniok kell a versenyt a vi­lág minden táján. TAMAS GYÖRGY Lenlngrádba Indulnak az Ikarus-Luxus —55-ös farmotoros autóbuszok (MTI — Járai Rudolf és Szipl János felv.) KONGRESSZUMm&Smm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék