Az Ujság, 1918. augusztus (16. évfolyam, 177-203. szám)

1918-08-04 / 180. szám

V Vasárnap, 1918. augusztus 4. AZ ÚJSÁG SAKK. Rovatvezető Forgács Leó. 2004. számú hadállás. G. Borgström, Sötét, Kdo, Fel és fi, Hb8, gyc6, cl, dl. Hadállásmegfejtés.­ ­2004. számú, hadállás. l.Ffl! Fxa5. 2. Hf­2 -1- és Fdl matt. Egyéb lépésekre Hc5 vagy Hf2 -1- és Vezér* lépéses matt. Világos’, Kai, Vau, Fd2 és hő, Hej, gyb2, Matt 3 lépésben, Sakkhirek. Sakkverseny Kassán. Mint már többször civili tettük e helyen, a lelkes kassaiak, sakkverseny össze­hozásán fáradoznak, a­mely augusztus 5-én a megvaló­sulás stádiumába lép és örömmel konstatáljuk, hogy annak méretei magukra fogják vonni nemcsak hazai sakkozóink, de a külföld érdeklődését is. A mesterverse­nyen Maróczy, Regőczi Exner Győző, Mayer György, Bródy Miklós dr., Bárász, Sterk és rovatveztőnk kivéte­lével a magyar mesterek és mester játékosok szine-java részt vesz és pedig : Bálla, Breyer, Havasi Budapestről, Asztalos dr. Mostárból és Réti Richárd Bazinból. A kül­földiek közül biztosan eljön Mieses Berlinből, Schlechter, Widmar Bécsből, Brach és Opacensky Prágából. A rigai orosz Niemzovits részvétele a­mennyire örvendetes volna, annyira bizonytalan marad az utolsó pillanatig, mert annak ellenére, hogy az utazási engedélyt kieszkö­zölték részére, közelebbi hír nem érkezett jöveteléről. A mesterversenynyel egyidejűleg megtartandó mester­­képző verseny 12 résztvevője közül az ismertebbek­­ Balla Ferencz, Kiss Marczell, Steiner Endre Budapest, Vécsey Özséb dr. Kassa, továbbá Kuselka Prága és Rotenstein Berlinből. A­ verseny díjazására 10.000 K-t fordítanak, a mesterverseny résztvevőinek ellátásáról pedig a­ tornabizottság gondoskodik. SPORT. A 111. kerületi T­VE úszóversenye. Vasárnap délután órakor rendezi a 111. ker. TVE idei második országos bajnoki úszóversenyét a Császárfürdőben. A versenyre a BBTE, FTC, MAC, MAFC, MTC, MTK, NSC, ÚTE, és a rendező­ egyesület százötven nevezést adott le és . igy népes mezőnyökre és erős küzdelmekre van kilátás. .3 100 méteres kátonászás Budapest bajnokság legjogosul­tabb aspiránsa Erdélyi (MAFC), habár Wenk vagy Farkas győzelme sem lenne nagy meglepetés. 1 p. 26 mp. körüli időt várunk. A 400 méteres Budapest bajnokságot Eper­­jessy fogja megnyerni 5 p. 45 mp. körüli idővel Halász előtt. Szép versenynek ígérkezik a 100 méteres mellúszás lóverseny is, a­melynek Wenk (FTC) a favoritja. A he­lyekre Farkas­ Agulár, Váradi és Barta dr. pályáznak esélylyel. A négyszer 50 méteres vegyes stafétában a, MAG revápsot vehet a MAFC-on, míg a harmadik helyért az NSC és FTC fog erős küzdelmet vívni. A 400 méteres juniorversenyben Wrabel ellen Táronyi és Hiszek indulnak A 100 méteres ifjúsági, mellúszásban Takács ismé­t legyőz­heti Palágyit, míg a 100 méteres ifjúsági gyorsúszás Ská­­lond és Táronyi között fog eldőlni. A négyszer öt­méteres junior sprijitstafétát a III. ker. TVE csapata fogja meg­nyerni 3 .MAC, MAFC és NSC csapatai előtt. A gyermek­­versenyek a Vivők veretlen gyermekúszói, Nemesi, Hla­­vacsek, Keserű és Bodó zsákmányai lesznek. Három handicap szám egészíti még ki a változatos programmot. A versenyt vizipole-mérkőzés követi Budapest bajnok­ságáért az FTC és MAFC között. Több mint bizonyos, hogy a polebaj­nokságot a valamikor kontinentális viszony­latban is elsőrangú FTC fogja megnyerni. Hírek az osztrák Szövetségből. Jó kasszadarabja az ÖFV-nak a bécsi magyar-osztr­ák válogatott mérkőzés­, Június másodikén, a­mikor e játékok legutolsója döntésre került, 54.119 korona 45 fillér volt a bruttó bevétel, a­mely összegből a kiadások és az adó levonása után 33.856 ko­rona­­10 fillér maradt tiszta bevételként. Itt említjük meg, hogy a másodosztályúak juliu­s 14-iki válogatott mérkő­zésén 2218 korona 31 filér volt a tiszta bevétel. — A bécsi másodosztályúak vonakodnak a Nyugatmagyarországi kerület reprezentativjaival játszani és a Bécs—Budapest másodosztályú válogatottjainak mérkőzéseit kívánják állandósítani. — A WAC Fráter-sport telepén lesz az októ­ber 6-iki magyar-osztrák válogatott mérkőzés. Az Óbudai Torna­ Egylet csütörtökön úszóversenyt ren­dez a,, ReapA­htförbein A győri propaganda mérkőzés. A Magyar Labda­rúgók Szövetsége fényes sikerű propaganda-mérkőzéseit holnap Győrött folytatja, a­hol az MLSz reprezentatív csapata a nyugatmagyarországi kerület válogatottjaival méri össze erejét. Győrött nagyban készülnek a szövet­ségi mérkőzés minél imponálóbb sikere érdekében, maga 3 majch pedig sportszempontból egyike lesz a legérde­kesebbeknek, hiszen ismeretes, hogy a nyugati kerület tekintélyes játékerőt, képvisel, úgy hogy az MLSz csa­pata csak megfeszített munka után fog győzhetni. A két csapat összeállítása a következő: Vonja (Kispesti AC) Takács Vogl II, (Vasas) (Újpesti TE) Bánás Károly Otth, (Vasas) , (BAK’) (MTK) ( Csermely Úri( Schaffer Schlosser Szántó Törekr.) (Törekr.) (MTK) (MTK) (ETO) Nyugatmagyarorszgi kerület: Kovács H. (Győri Egyetértés) — Neubrunn (Győri Egyetértés), Ixberfinger ..(Pozsonyi TE)—Mac­hneseh J. (Pozsonyi TE), Szabó (Szombathelyi SE), Kohut (Pozsonyi TE) , Presch .(Szombathelyi SE), Mac Inesh II. (Pozsonyi TE), Simon (Szombathelyi SE), Zsári (Pozsonyi TE), Ledinsky (Sop­roni FAC). A MAC atlétikai handicap-versenye, a Magyar Atlé­tikai Club vándordíjas versenyéről elmaradt kötelező han­­dicap-versenyszámok holnap délután 1 órakor kerülnénk eldöntésre a MAC margitszigeti sporttelepen. A viadal ver­­senyszámai: háromezer, méteres síkfutás, négyszáz méterr­­gátfutás, rúdugrás (szeniorok részére), háromszáz méteres síkfutás és magasugrás (ifjúságiak részére). A Debreczeni Torna­ Egyesület jövő vasárnap országos atlétikai versenyt rendez. A vidéki egyesületek közül a DTE az Club és valószínűleg az egyetlen, a­mely az idén atlétikai viadalt írt ki. A Vivó- és Athietikai Club Bécsben. Egyik jóképességű másodosztályú csapatunk, a Vívó- és Athietikai Club vasár­nap viszonozza a Hakoahnak májusi budapesti látogatását és holnap Bécsijén a Hohe Warte-pályán revánsot ad a Ha­­koaltnak, a­mely a bécsi II. A. osztály egyik legerősebb csa­pata. Miután a Hakoah Budapesten néhány tartalékkal 1 : 1 eldöntetlen eredményt tudott elérni, azt hiszszük, hogy a Hakoah otthon kis goalkü önbözettel legyőzi a VAG csapatát. A nemzetközi mérkőzést megelőzőleg a Hakoah országos atlétikai, viadalt rendez Bécs legjobb atlétáinak részvételével. Bécsi lőverseny* -— Tizenkettedik nap, . 1. Nyeretlen kétévesek elallóversenye. díj 5000 k. Tót 1100 m. lő Egyedy A. pk Takaros 65% (Altmann). 2. Dreher A. pm Zsiga 57 (Szilágyi). 3. TribuswinkeH ménes sm Poct •57 (Esek­). •— Futott még : Baerbele 55 % (Varga). — Köny­­nyen három hoszszal első, fejhoszszal harmadik. — Tót,: 10 : 27. Helyre : I. 10 : 14* II. 10 : 13...tt Könyvfogadások ! 1 % Takaros, 2 Zsiga, 3 a többi. — fl. Háromévesek handle capje. Díj 5000 K. Táv 2400 m. 1. Petényi ménes pk Fortisca 57 (Vinzzenz). 2. Wenckheim I­. gróf pin Gambrinus 56% (Nagy G.). 3. Mautner V. sk Libéria 50 % (Takács). — Fu­tottak még : Ladoro 58 (Janók), Vilmos 52­­ (Szilágyi), Satrafa 49 (Altmann). —* Fejhoszszal első, rövid fejhoszszal harmadik. —­ Tót u.: 10 : 46. Helyre:: I. 10 : 24, II. 10 : 22. — Könyvfo­­­gadások: 2 Libéria, 2*4 Gambrinus, 3 Fojnica, 5'Vilmos, Satrafa, 6 Ladore.— in. Garnfahrni-dij. Dij 10.000 K. Táv 1600 m. 1. Szemere M. 66 sm. Harangod 54% (Pretzner). 2. Petényi Dénes 56 sk Aréna 61 (Vinczenz). 3. S­orvát Á. 46 pm Tökfilkó 64 % (Jenek). — Futottak még: Rezgő 52 (Esch), Bembe. 61 (Daijek), Oszczep 58% (Altmann). — Könnyen két és fél hoszszal első, egy hoszszal harmadik. — Tót. : 10 : 53. Helyre : I. 10 :18, II. 10 : 20. — Könyvfogadások 2­ Haran­god, 3 Aréna, 3 % Tökfilke, 5. Bömbe, 6 Oszczep, 8 Rezgő. —■ ív. Kétévesek eladó~handicapje. dü 5000 K. Táv 1000 m. 3. Őszi K. sm Zabszem 45% (Sajdik). 2. Mautner V. sm Veleit 56 % (Varga). 3. Kompolthy I. sk Alino 51 % (Danek, •— Futottak még : Sebnicki 61 % (Pretzner), Rengő 55 (Esch), Falstaff 53 (Altmann), Valea Lunga 53 (Basch), Adrikéi 43% Nagy AJ, Mafla 49­­(Szilágyi), Bolseviki 48 (Gulyás). — Köny­­nyen két és fél hoszszal első, egy hoszszal harmadik. — Tót.­­ 10 : 50. Helyre rí. 10 :19, II. 10 : 21, III. 10 :17. — Könyv­fogadások : 2 % Zabszem, 4 Schm­eki, Afino* Adrikén­ 5 Veleti* 6 Falstaff, Valea Lunga, 8 Bolsevikig 12 Mafla, 16 Rengő. —1 V. Schlossparki-handicap. Bij 10.000 K.Táv 1100 m. 1. Landau H. lovag 36 sk Fipa 51 (Esch). 2. Lamberg H. gróf lovag 46 pk Kri-Kri 54 % (Danek). 3. Őszi Ki­lé­sm Makkhetes 52 .­­ (Pretzner).­­ Futottak még : Colibri 58 % (Varga), Fáklya 56 % (Smuthy V.), Toborzó 56 % (Janek G.), Félix 52 (Baech), Lussius 61 % (Vinzenz), Nelson 50 (Cockeram), Torpedo 49 ’A (Csiszár ,1.), Kraputzin 49 (Brooks), Virgine 48% (Altmann), Csalogány 46% (Painter), Orphelia 46% (Sajdik). — Köny- Dyen két hoszszal első, fejhoszszal harmadik. •— Tét.: 10 :123. Helyre JI. 10 : 34,11.10 : 66.TII. 10: 28. — Kftnys-­fogadá­sok: 4 Kraputzii, 5 Susku, 6 Makkhetes, Oolibis, Torpedó, 8 Kri-Kri, 10 Fipa, Toborzó, Orphelia, 12 Fáklya, Nelson, Virgine, 16 Csalogány. — VI. Blumaur-dij, Díj 7000 K. Táv 1800 m. 1. Landau H. lovag 36 pm PlonierlS (JCtrb). 2. Petényi ménes 46 sk Bestor Be­te 54 % (Vinxenz). 3. Manner F. 56 pm Axanos 56% (Danek)­. — Futottak még : Galádság 56 % (Janek), Dalai Láma 55 (Varga), Hun 53 (Altmann). — Küzdelem után fejhoszszal első, fél hoszszal harmadik. — Tót.: 10 :151. Helyre : I. 10 : 49, IL 10 : 49. — Könyv foga­dások : 11­. Dalai Láma, 2 % Axanos, 6 Bester Bets, Galádság, Kun, 8 Piouier. —É­vii. Kétévesek handicapje. Dij 5000 k. Táv 1200 m. 1. Münzer F. pk Carola 57 % (Esch). 2. Fischer M. pm Boroevic 64 % (Altmann). 3. Vindobona­ist. sm Kongo 55 % (Dánok). — Futottak még : Germania 56 (Pretzner), Roderich 50 % (Basch), Bandi 47 (Csiszár). — Küzdelem után fejhoszszal első, két hoszszal harmadik­ — Tót.: 10:65. Helyre : 1.10 : 25, I­. 10 :17. — Könyvfogadások : 1­­1 Boroe­­gh­, 3 Csrola, Germania, 4 Kongo, 6 Bandi, 16 Kodersch. —­ Tizenharmadik nap. — A 3­00 méteres és húszezer koronával dotált Kot­­tingbrunni díjban, a vasárnapi versenynap nagy futásá­­ban hat ló vesz részt ! Emilius lov. Pretzner Debitor » ? Fumor » Vinczeny Konstantinopel » Nagy Zsimandi » Janek Treuberz » Varga A szép dijat Emilius nyerheti meg Debitor- vagy­ Konstantinopel ellen. Tippjeink : ' L Melanie, —• Angelus II. Tannhäuser — Gyarló III. Emilius—Debitor IV. Félix — Őszi-isi. V. Mauther-isi.,— Borocine VI. Prinzessin— Aline VII. Nimbus — Minerva. Alagi lóverseny* — Első nap. — Ötnapos meeting kezdődik holnap Alagoc. Az első napon futják a Háromévesek nagy gátversenyét, melyhez tizenkét fiatal hardver várható starthoz. Az indulók közöl Végre-től, Pilgertől éa Gomagoitól várható jó futás. Tippjeink : I. Hiába— Labordi II. Árpád 11. — Messina III. Végre — Gomagoi IV. Vérvirág — Mac V. Zeppelin—• Tudóskod ... VI. Taxis-ist. — Szomorú. liiMaiMvrifiÉÉiffAitMiiiiTCíviiiiiiwriri-rftifüMNWViiiii ROYALUVALOTEREM VII., ERZSÉBET-KORUT 43. SZ. Előfizetések és apró­hirdetések felvétele AZ ÚJSÁG TOLNA! VILÁGLAPJA részére. Állandó aktuális képtár. Könyv- és kéta-kereskedelem. Röptében a Világ körül. Nagy látványosság. Nyilvános telefon. Állandó hírszolgálat. J - Szabad bemenet. Nyitva reggel 9 órától este 10 óráig. 17 SZERKESZTŐI ÜZENETEK* (Beküldött kéziratok megőrzésére és visszaküldésére semmi­­esetre sem vállalkozunk.) — Május 5. Méltóztassék talán hirdetéssel meg­próbálkozni. — S. Z. Elsősorban a Rodó-féle nyelvtant tanulmányozza át. — Diák. Méltóztassék a Takarmány­forgalmi r.-t.-hoz fordulni. (V., Dorottya­ utcza 2.) — L. J. Szeged. Be kell jelentenie. — Előfizető leánya. Igen. A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kell folyamodnia. — L. K. Kisdörgicse. Megbizható és feltétlenül biztos leírási móddal legnagyobb sajnálatunkra nem szolgál­hatunk. •—■ Május 5. -A biedermeier-kor történetét mindez­ vonatkozásában s igen érdekes és bőséges képanyag kí­séretében Max von Boehn könyve tárgyalja. Czime: «Biedermeier. Die Zeit von 1815—1847.« (Berlin, Brúnó Cassirer kiadása.) A vaskos kötetnek 27.50 márka, az ára. A­mi a második kérdést illeti, mindenesetre orvossal kell megvizsgáltatnia a bajt. Látatlanban lehetetlen véleményt mondanunk róla. —• F. J. Jászberény. Óhaját, sajnos, nem teljesít­hetjük.— Műkedvelő 118. Most még nem, jósolhatunk. Annyi tény, hogy nem csépel szalmát; egyik-másik gondolata határozottan hivatottságra vall, de’ vers­­technikája bizony még nem fejlett. — S. B. Kiskunfélegy­háza. A bajon immár segítettünk. — D. B. Lápafő. Öröm­mel olvastuk, csak előre ! — S. D. Nyit­vasvári. Hálásan köszönjük. Észrevételeit tudattuk az illető szóval.­­— E. Junius Nió 29-iki számunkban mink foglal­koztunk elsőnek ezzel az égetően aktuális kérdéssel. Az agitácziót azért hagytuk abba, mert a szükséges intéz­kedéseket már megtették. Tudomásunk szerint rövid idő múlva már meg is lesz a magasabb fizetés. — Fiatal. Az a kérdés, hogy szerelmes-e abba a fiúba vagy nem. Tábori levelezőlapot írhat neki az édesanyja beleegyezé­­sével. — L. J. Eperjes. Ez a mennyiség elporlódik, vagyis az őrlési művelet következtében elvesz. Éppen ezért bele is van számitva a kiőrlésbe, mert egy métermázsa búza után korpával együtt csak 97—98 kg. lisztet kell a malom­nak kiszolgáltatnia. — Egy végzett diák. Ha igazolni tudja, hogy külön­leges tanulmányai végett kell kimennie, kaphat útlevelet­ Svájczba is. A főszolgabírói hivatalhoz,, az itt kapott okmányokkal pedig a belügyminisztérium útlevél-osztályá­hoz kell fordulnia. A szükséges okmányok : születési bizo­nyítvány, tanulmányi bizonyítványoik, katonai­ iratok, erkölcsi bizonyítvány, továbbá három darab puha hátú fénykép. — M. Gy. 1. Métermázsáját értettük. 2. Szíves­kedjék a Pamutközponthoz fordulni (V., Arany János u.).­­— Irén 4. A kérdezett czime : V., Erzsébet-­tér II. -•— Julius 31-ikén. 1. A kérdezett intézet czime: Buda­pest, VI., Aradi-utcza 10. Csak kereskedelmi iskola van benne. 2. Egy kilogramm háziszappant apró darabokra felvágunk s egy tiszta fazékba teszszük,­ féllitec epét öntünk rá és azzal felfőzzük. Főzés közben 2 detaglicze­­rint, 2 deka benzol-tinkturát, 2 deka spermaezetet teszünk bele s együtt addig főzzük, a mig a kanáltól elválik. Foly­tonos keverés közt langyosra hütjük s közben_2 deka illa­to.-'itó t adunk hozzá és még langyosan fonnák Ifi A cl­ -­iStic­s­h& kihuftt felvágjuk,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék