Az Ujság, 1920. január (18. évfolyam, 1-27. szám)

1920-01-17 / 15. szám

Áldott emléke örökké élni fog a szivünkben! Világszabadalom ! Áldás a háziasszonynak a ”Frandor” link újdonsága, mellyel gyerekjáték lesz a....! Brilliánsokat, sss ' v Gél drftg&bban veszek. C7pt/ETI V CfUgBi Király­ utcza 51. (Teréz-tem­plommal 0£.£­ l­ L.L. I C.SVIJL., szemben) Telefon: József 105—35. ~&érzSaszőnyeceih VÉf j' Vilmos császárral 5 H­ázban vesz CjOlgdr IS IV Cin Hívásra házhoz jövök ^ 10$ Hu­mn awL ESI*, tts» gyöngyöt, platinát, ék­sfai BT |( I­­ kTet W szert, aranyat, ezö*töt Braar n eu m as cm ^ sa©* Ja és régiséget veszek: KERTÉSZ éksza­koz, Király-utcza 85. Telefon József 124—55. CARBID ACETYLEN-LÁMPÁK BÁRDI JÓZSEFI..t. vi.,gyár-u.23.­­ ___________________ Perzsa-, szm­irna-szin­geket külföldi czég megbízásából legmagasabb áron veszek. NessSény, Teréz-körut 30, félem. 21. Telefon 162—75. fünvallon -.­..(fi lia ékszereit el akarja adni, llOPOOilfi hIBO nálam a legmagasabb árat SS érheti el. Brilliáns karát­­ját 28COO koronáig. Aranyat grammját 30—50 koronáig. ■■f-5 n & GEHfiifla » Budapest, Vill. ker., KM Ki 81 U tf Ili n I Baross-utcza 125. sz. WS w * Si fit? fi jjjj w fl Meghívásra házhoz jövök ! Irodai üvegfalak ) É ifM­ ffAGER DEZSŐ czégnél\j C­AMIUlvn Hajós • utcza .5. szám. f .Maertfamtiiuvsa&sazzmaMaMmsztnmssimBaastsanMmgxmzx'r' ÚJRA MEGJELENIK a magyar családok ké­pes szépirodalmi lapja az UJ IDÖK Ara negyedévre 20 K. Kiadóhivatal: VI., Andrássy­ ut 16, i férfif képezőgépeket * látcsöveket, miknikipokat fitodiroo­iltilt’ csak el s­óra ng n gyártmányokat IHwifiw CNN URA, optikai intézet IV., Ferencziek­ tere 2. Háztartások figyelmébe! Veszek narancshéjat mind n I mennyiségben 8 kor.-ért kilogrammonként. strtOSCH BÉLA, Király­ utcza 99. szám. 16949 | III özv. gyulafalvi Bulyovszky Aladárné |||| W& szül. melisnyei M­­elléky Irma úgy a fia |p| saját, mint fia: Bulyovszky Aladár, vala- ya mh mint az egész rokonság nevében mélyen |||| HH szomorodott szívvel jelenti, hogy hőn szere- w|3 MB tett férje, atyja, ületve rokonuk II platafüi | IUM MI nyug. min. osztálytanácsos áldásos életének 68-ik, boldog házaspárrá- 9- nak 44-ik évében f. hó 15-én este Va 10 óra- || kor többletre szondorült. Drága halottunk földi maradványai f. hó S| 17-én, szombaton, d. u. 3 órakor fognak a §­ Kerepes-ut melletti temető halottasházából így az ág. ev. egyház szertartásai szerint meg­­áldatni és ugyanazon temetőben levő esa- Ik­ládi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Kg WHITE eredeti amerikai fogeréme NERUDA drogériában Budapest, Kossuth Lajos-utcza 10. Sürgősen keresünk megvalósra magánházakat, bérpalotákat, gyárépületeket, villákat stb. külföldi megbízóim részére. Csak tulajdonosokkal tárgya­­_____________________lunk.Válalkozásteréz-körút 12. platinát, aranyat, gyöngyöt lég-9 Házhoz lövök. Telefonhivh 15­­-69 POSTL, SemmehveiS’U. 19.r 1. em. N­e adja el raig meg nem mutatta topolánszky ékszerésznek, Sza-­­ badság-tere Bálvány-u.sarkán. Br­iliáris,arany,ezüst,­­ platina és gyöngyökért a legmagasabb arat fizetem, f Sürgőn slatnám x""! sport-autómat Biztos sittét állandó évi 50—10O £/o-ot rizikómentesen jöve­delmez, tőkebefektetésre kiválóan alkalmas. Bővebb felvilágosítást érdeklődőknek levélileg. Diszkréczió biztosítva. Megkeresések .Bank­­igazgató. jeligére a kiadóhivatalba kéretnek. MEGNYÍLT a főváros legkényelmesebb és legfényeseb­ben berendezett URAM! A­­ÉTTEREM ÉS KÁVÉHÁZ VII. RÁKÓCZI-ÚT 421 Minden este: F­écz Gyula hírneves czi-1 grinyprimis zenekarával hangversenyez |­s Télikert és az összes helyiségek állandóan sütve. — 1­­ Meleg ételek: reggeli, ebéd, vacsora. Rögtönzött ételek­­ minden időben. Kávéházi ite­ck. Figyelmes kiszolgálás. B a platina és ezüstöt vásárlók a legmagasabb árban:____________ KOENKAUSER | Czim­­e­tes-­ ékszerész, Buda­pest, VII., Wesselényi-utcza b. sz. I­ngyelm | tEH­EMÜTŐMŰBÍL Alanza-Lloyd 3’/5 tonnás, 6 drb tömör grawniabroncs­­osal, gyárilag kijavítva __ azonnal szállítható 0A.FIO! H.-g .­ ­ Budapest, VI., Lehel-u. 25. dfe ijBAz aprilszemü,Csóri-féle,vag­yiL* goutételekben vagy fuvar­ban házhoz szállítva, pin­­ezébe lerakva kapható. Dávid János és Fia czégnél Vili., Kender-utcza 41. sz. Telefon: József 25-75. 1186 N­ ortopédiai müintézete Budapest, aá SS tig. S2 \^,­ Koronaherczeg­ utcza 17. gyárt tökéletes technikai kivite­lben: m52.öB?a6taS, m£5«» fritaeketg sérv^ö&eke;', haskötőket stb. Dús választék­­ az összes beteg ipolás gumint-árukban és műszerekben. 60­2 Szénbányavállalat üzemi gépészmérnöst keres, ki az általános gépészében, valamint az elektro­­technikában úgy elméleti mint gyakorla­ti kép­zettséggel bír. Ajánlatok az eddigi pályafutás és a támasztott igények új**. jelölésével „Bányaüzem 12169*" sz. alatt: Schwarz 102S91 hirdetési iro­dájába. Andrássy-ut 7.küldendők. Leheletszerű finomsággal tapad az arcz- és kézbőrre a valódi | DIANA-PUDER1-t főleg,­ha­ belintés e­lőtt'a bőrt valódi | DIANA-KREM1 segitsésével át­aljuk puhává és "nommS "! MINDENÜTT KAPHATÓ | y »­ ­ Szombat, 1920 január 17* AZ ÚJSÁG­ ­ Alapította: GajAri Ödön. Persies szerkesztők: Aarta Béla és Kóbor TajiÁs. Laptulajdonos: AZ UJSAG RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KÖZGAZDASÁG. Az áru- és értéktőzsde. Budapest, január 16. Az értéktőzsde mai üzlet­­menete némileg ingadozó volt, mert a rendezésre való tekintettel nyereség­entizálások történtek. Általában véve az alapirányzat, szilárd maradt s ma is igen jelentékeny áremelkedések fordultak elő. Kulisszban lő eg Ági árbank s továbbá Leszámítoló, v­alamint Magyar hitel iránt nyilvánult érdeklődés, mig a többi bankérték alig változott. A szénértékek közül küönösen Sa­gó emelkedett, míg a közlekedési papírok általában csökkentek. Lényegesebben hanyatlott a Rima-részvény is. A korlátpiac­on jóval mozgalmasabb volt az üzlet és az árfolyamok néhány értéknél több száz koronával is emelkedtek, így a Szla­vónia 500, Lichtig 140, Fatermelő 250 koronával zárul­tak magasabban. Egyéb ipari papírok közül Polgári sör 600, Feltén és Danicza 200, Flóra 250 és Goldberger 100 K-val emelkedtek. Ezekkel szemben gyengült Baróti, Izzó és Franklin. Meglehetős feltűnést keltett a Nemzeti fa újabb 100 koronás csökkenése, a­mi kétségtelenül mutatja, hogy e részvényt indokolatlanul magas árakon kezdték jegyeztetni. Király-malom 600—620, Pannonai 1650— 1700, Fővárosi sör 2225 volt. — A valutapiaczon a márka 432—17—19 és a dollár 191—85—89-ig gyengült, míg a rubel 238—52—48, lei 4.45—41—41, frank 1480—85, svájczi frank 31.50—75, dinár 6.75—85, szokol 252—82—62, líra 13.50—75, Napóleon 625—30, szilárdt maradt. Postapén­z 4%, a tízezresek váltása 310—280 korona volt. A megállapított árfolyamok a következők: L , Ang­o 870—50, Első iperbank 640—60, Osztrák hitel 905—185, Magyar hitel 1400—15—50, Jelzálog 650— 60—50, Leszámítoló 870—45—900, Agrár 1290— 95, Magyar bank 965—50, Hazai bank 840—20—35, Kereskedelmi 5530—70, Forgalmi 705—680, Ingatlan 1150—55, Fabank 2490—68, Kér. hitel 485—65, M. -cur 450—70, Bosnyák agrár 740—10, Hermes 450­—70, Pesti hazai 17.900—18.100, Belvárosi 670—82, Fővári 2100, Általános 1080—120, Központi 1775—825, lipótvárosi 340—50, Om. bank 725—40, Földbirtok 965—3 , Nem­zeti takp. 825—40, Pannónia 5050—5150, ÁR. bizt. 18.500, Jégbizt. 680—30, Borsod-miskolczi 2300— 275, Gizella, 1280—430, Concordia 1090—120, Első budapesti 2600, Hungária 1400—75, Viktória 2550—600, Kőbányai gőz. 1250—­75, Beocsini 2900—3100, Szentlőrinc­z 1­20— 1000, Czement 900—50, Drasche 1875—990, U'aki 1350—400, István 780—825, Urikány 3300—360 Belga kötés nélkül 1050, Szászvári 3060—125, Általános kőszén 6700—800, Kohó 4950—4900, Magnezit 5200—75, Aczél 1050—100, Keramit 1450—540, Salgó 44-6—80, Fegyver 1100—1050— 460, Ganz 6500— 400, Lám 850— 900, lépték 500—95, Rima 3020—2920, Schlick 76’'—800, Kób­urg 2300—2200, Oáky 1140—210, Kaszab*9­0—60, Arsienaeum 1850—90—30—950, Frankin 2800—950, Gróoz vili. 2000—2050—1950, Adria 9700 -800, Athetica 4900—800, Levante 4950—5000, Közúti vasút 1240—190 —220, Városi 635—1040, Déli 805—705—94, Búr 600— 530, Áramvasút 3800—950, Vasmegyei vill. 680—­700, Miskolczi vill. 850—70, Tröszt 760—800, Osztrák gáz 3500—650, Baróti 1320—480, Bárdi autó 850—900, Cinnoin 1600—50, Goldberger 1340—410, Guttmann 2520—60, Karton 930, Király sör 2500—670, Őstermelő 810—70, Repülő 590—620, Marosi 1350—400, Városfeji­ 1290—300, Nemzeti 1520, Szlavónia 2580—3100, Stum­­mer 3850—900, Brassói 1800—750, Dantea 3550—700, Izzó 2400—50, Textil 1100—60, Papír 1210—625, Spó­­dium 1385—40—90, Flóra 3100—200, Olaj 1850—930, Hazai fa 4100—450, Klotyd 1650—20, Czukor 8400—700, Auer 2000—55, Ruggyanta 2770—800, Vasúti forg. 1360—470, Polgári sör 5500—725, Fém- és lámpa 1650— 90, Telefon 1050—750, Feden kötés nélkül 3200, Nasiczi Jannin 9800—900, Phöbus 495—525—500, Neuschloss— Lichtig 1850—900, Országos fa 1770—20, Schwarczer 830, Hungária műtrágya 1800—900.­ ­ A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Részvénytársaság igazgatósága elhatározta, hogy az intézet .•tőkéjét a f. hó 25-én tartandó rendkívüli közgyűlésen 20 millióról 30 millió koronára felemelteti. A pozsonyi tőzsde ügyében értekezletet tartottak Pozsonyban az érdekeltség bevoná­sával. Megállapodás történt arra, hogy a tőzs­dét február 1-én megnyissák. A kormány nem engedélyez majd határidős ügyleteket. A délivasúti részvények ármozgalmával kapcsolatban tegnap az a hír terjedt el a bécsi tőzsdén, hogy a párisi tárgyalásokon nehézsé­gek merültek fel. Illetékes helyről közült, hogy az akadályokról nem tudnak semmit, annál ke­vésbé, mert a tárgyalásokat még alig kezdték meg. Jugoszláv korona nem vihető ki. Belgrádi híradás szerint a pénzügyminiszter­ elkobzás terhe alatt megtiltotta a lebélyegzett kormná­nak külföldre való kivitelét. A budapest- pozsonyi személyhajójáratok megszün­tetése. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási r­-t. a buda­­pest-pozsonyi személyhajójáratokat, tek­in­ettel az előre­haladott é­vadra, az árvízre, valamint a gőzösök szükséges tatarozására, megszünteti akként, hogy az utolsó járat Budapestről—Pozsonyba január hó 1- én, Pozsonyból— Bud­a­stre pedig január 18-án lesz. Ezzel egyidjűleg a Gönyü és Győr közötti csatlakozó hajójár­atok­ is megszűnnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék