A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1932 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1932-01-08 / 1. szám

VII. évfolyam, Budapest ,1932. január hó 8­­­. a­dása. ALSZÖVETSÉGI TANÁCS. Kivonat az alszövetségi tanács 1931.november hó 27.-i ülésének jegyzőkönyvé­ből! Tóvárosi Fischer Gyula társelnök az Ülést megnyitja,üdvözli a megje­lenteket,megállapít­ja a tanácskozás képességét és elrendeli a múlt ülés jegy­zőkönyvének felolvasását,melynek hitelesítésére Dobozi Pál és Linde Kálmán tanácstagokat kéri fel. 1./ Bejelentések: Lénárt Ernő főtitkár bejelentést tesz a Nemzeti Ligáról,melynek kapcsán Zsarnóczay János elnök kifejti,hogy az újságok igen sokat foglalkoz­nak ezen új divatos jelszóval,nézete szerint azonban addig nem ajánlatos foglalkozni,amíg egy positívum ki nem alakul.Megjegyzi még,hogy nem áll,hogy a magyar futball lejtőre jutott,mert a hanyatlás csak a professzionalista sportnál észlelhető,míg az amtőr futball működésében nézete szerint vissza­esés nem volt. Lénárt Ernő főtitkár bejelenti,hogy a Törekvés S.E. 1931.dec.8.-án tartja 30.­éves díszközgyűlését,amelyen a B.L.A Sz.­képviseletében Zsamóczay János elnököt és Lénárt Ernő főtitkárt küldi ki. Az M. L.Sz.jubiláris közgyűlésre pedig tagokat delegál az elnökség. bejelenti még,hogy az elnökség foglalkozott a kis egyesületeknek, indokolt esetben a jan.febr.havi tagdíj és biztosítási díj elengedése tár­­­gyában,valamint a kis egyesületeknek a kisegyesületi alapból a pályák rend­behozatalár­ól. 2. A Rákospalotai Athletikai Club felfüggesztése. n­emetsch Adolf tanácstag indítványa­ után,nevezett egyesületnek 2 heti haladékot ad tartozásának kiegyenlítésére,amennyiben azt az említett időpontig nem rendezné,úgy a felfüggesztés automatikusan életbe lép. 3. / Alszövetségi kapitány jelentése az 1931.nov.8.-i B.L.A.Sz. -K. Ö. L. A. Sz. új-Dréki serleg” döntő válogatott mérkőzésről. Az alszövetségi kapitány betegsége folytán nem jelenhetett meg,azon­ban a "Dréhi serleg" válogatott mérkőzésre vonatkozó jelentését írásban küld­te be. A tanács a beküldött és felolvasott jelentést tudomásul veszi.A fő­titkár javaslatára Jegyzőkönyvi köszönetet szavaz,ebbeli működéséért. 4. / ifjúsági kapitány jelentése^az 1931.nov.8.-1 M.f.hu-a•L-A.Sz. "Herendi vándordij^ifj.mérkőzésről. Gudenus Hugó bére bejelentését a tanács tudomásul veszi.Lénárt Ernő főtitkár a tanács nevében köszönetét fejezi ki Gudenus bárénak működé­séért. 5./ Választások. Az elnök a megüresedett bizottsági tagságra válasz­tást rendel el. A megejtett szavazás során Stiaszny Lajos hiv.jelöltre 24­ szavazat adatott le,ezek szerint Stiaszny Lajost az elnök megválasztottnak jelenti ki. Zsamnóczay János sk. Lénárt Ernő sk. elnök főtitkár

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék