A Budapesti Labdarúgók Alszövetsége Értesítője, 1932 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1932-01-08 / 1. szám

- 3 - FEGYELMI BIZOTTSÁG. Kivonat aull.sz. fegyelmi bizottság 1931.dec.hó 23.-i ülésének jegyzőkönyvé­­ből. ELTILTVA. Sportszerűtlenségért: Galicza Árpád VT.ker.S.C. 1932.febr.26.~ig./ 1 hét./ gl.1 órás beszüntetve: var­ju György K. S. S.E. játékos ellen. Helyesbítés a­ hiv.tértesítő 1931.december hó 18.-i számához/ Szövetségi tanácstaggal szembeni tiszteletlenségért és botrány okozásért a pályán. Borbély Sándor / W.S.­T./ tagot az összes pályák'"l­át­ogatását­ól 1932. május hó 12.-ig eltiltja. dr.Bodánszky Pál sk. Dobozi Pál sk. elnök előadó fc. Idézések a III.sz.fegyelmi bizottság 1932.január hó 13.-i ülésére: M.A.F.C. képviselője,Serföző Gusztáv és Kóti Antal 7 MAFC.­játékosai ,R­eintraub Lajos szövetségi biró a B.T.­utján,tanúival,Izsák N. Broki I.K.tagja a Bfoki I.K.­­utján,továbbá Unnyi Béla ás dr.Beniczky Ferenc a M.A.F.C.­utján Dobozi Pál sk. előadó FELHÍVÁS I­­elhívjuk a B.E. A. C. ,Bp. vasutas S.C. ,H­erminamezői A. C., M.A.F.C. Nemzeti T.C., Pestújhelyi S.C.,Eszdlőrinci A.C. ,R. A.F.C. ,P..T.K. ,Soroksári A.C.,Terézv.L.K. , U.S.C.,U.T.E.,Drám­a L.Ifjak,V.A.C.képviselőit,hogy alapítási évüket és tag­létszámukat sürgessen jelentsék be alszövetségünknél. Klamóczay János sk. Dénárt Ernő sk. elnök főtitkár IDÉZÉSEK. Alszövetségünk számvizsgáló bizottságának 1952 január hó 15-én,pénteken este 1/2 7 órakor tartandó ülésére megidéztetnek mindazok az egyesületek, a­­melyek pénztárkönyveiket a mai napig a bizottságnak nem mutatták be,/egyesü­leti pénztárkönyvvel,valamint az összes pénztári bizonylatokkal együtt./ Figyelmezetjük tagegyesülé­seinket, hogy azok az egyesületek amelyek pénz­tárkönyveike­t jan.15-éig benera mutatják a tavaszi segélyezésnél kérelmüket fi­gyelmen kívül fogjuk hagyni.­Zsamnóczay János sk Dénárt Ernő sk elnök főtitkár ÉRTESÍTÉS. • «V­­*»*•»«•**«•** n* js* tmr Értesítjük te tagegyesületeinket,hogy bőrsebesépp Igazolván nyalkát fi hó 11­-étől kezdve 20 fillér lefizetése ellenében az irodában átvehetik. Nagy Marcell pénztáros

Next