Épitő Ipar, 1911 (35. évfolyam, 1-53. szám)

1911-07-30 / 31. szám

­ 1911. július 30 ÉPÍTŐ­IPAR (31. sz.)­ ­ A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank épülete. Amint a bank a Ferenc-József-tér és Fürdő-utca sarkán lévő telkén építendő palotájának a tervezését és építését reám bízta, első szavam volt, hogy meg kell venni a Coburg-palotát. Készítettem is vázlatokat ennek a telek­nek bevonásával és sikerült az igazgatóságot rábírnom, hogy a Coburg-palota megvételét elhatározza. Azonban a tárgyalások akkor nem vezettek eredményre és csakis egy évvel a banképület teljes elkészülte és használatba vétele után sikerült a vásár. A bank egyik főtisztviselője készített egy alaprajzi pro­­grammvázlatot, melyet az igazgatóság az építés alapjául elfogadott. E szerint­ adva volt a főbejárás, a váltóüzlet, a díszudvar és pénztárudvar helye, miáltal a fődispositio magától adódott. A bank kívánsága volt továbbá, hogy csak egyetlen bejárás legyen. A váltóüzlet a vele kap­csolatos safe-deposittal együtt önálló üzlet. Az egész épület betontömbön nyugszik. A pincében vannak elhelyezve a trésorok és ezekkel kapcsolatos helyi­ségek, a központi fűtés és szellőztetés, valamint az összes egyéb gépberendezések, raktárak stb. A trésorok úgy van­nak szerkesztve, hogy azokba betörni lehetetlen, azon­kívül őrjárati folyosók és megfigyelő ablakok segítségével állandóan őrizet alatt állanak. Belépni csakis a fölötte lévő főpénztáron át lehet. Földszinten van a főbejárás, előcsarnok, díszudvar, fő­lépcső, valamint a pénztárudvar ,d e körül vannak az összes pénztárak. Az összes pénz-, értékpapíros és idegenforgalmat itt bonyolítják le, itt van az idegenek fogadó szobája, itt fizetik ki a hitelleveleket stb. Szóval a közönség legnagyobb része itt bonyolítja le ügyeit és az emeletekre csak az megy, kinek az igazgatóságnál vagy más hivatalban van dolga. Az ötkarú főlépcső vasbetonból van szerkesztve és pedig­­ oszlopok nélkül. A lépcsőfokok fehér ruszkicai márványlapokkal vannak burkolva. 4­ ­. ábra. Tewezte Quittner Zúgmond. 313

Next