Épitő Ipar - Építő Művészet, 1917 (41. évfolyam, 1/2087-52/2138. szám)

1917-01-07 / 1. (2087.) szám

Negyvenegyedik évfolyam. 1—2087. szám.1960 /f %fj/) Vasárnap, 1917. januárius 7. 1 r rr mo ipmjipui Hira • ■ * nojiszlíi is Misiim ireilup ■ az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság, a magyar építőmesterek egyesülete, a dppAPESTI építőmes­­TEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE, A VÁROSI MÉRNÖKÖK ORSZÁGOS SZÖVETEGY­NfEK, HIVATALOS LAPJA EGY ÉVRE 24 KOR. :: Felelős szerkesztő: MIHÁLYFI JÓZSEF :: Főszerkesztő : NEY BÉLA :: A kiadótulajdonosok képviselője: GERSTER KÁLMÁN ALAPÍTÓK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Aigner Sándor, Alpár Ignác, Ámon József, Bayer Béla, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Czigle­ Ferenc, Feszti Adolf, Ganz és Tsa, Geister Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor, Heidrich László, Hieronymi Károly,„ Hofhauser““ József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukác, Michl Alajos, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Marcel, Neuschlosz Ödön, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos figula, Pecz Samu, Pucher József, Pucherfl Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László SZÁM 60 FILLÉR , sved­s­­.Delvecchirf­fser Éjek, Horvain Med Bwart Anghiás, Jsigmond, J­ózsif Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy''Béla. ...................................................................................................... HIRDETÉSEKET fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria-nyomda(IX. Üllői­ ut 25.) TART­AK­­OH: A koronázó templom belseje (3 ábra). — A koronázás előtt. A koronázással kapcsolatos mű­­vészi mai kalitokról. — Vegyések. — Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet. — A budapesti Építőmesterek, kőműves-, kőfaragó és ácsmesterek ipart­estülete. — Magyar Építőmesterek Egyesülete. — Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság. — Városi mérnökök országos szövetsége. — Építőiparosok Szövetsége. — Fővárosi ügyek. — Tervpályázatok nap­tára. — Versenytárgyalások naptára. — Versenytárgyalások eredménye. — Hirdetések. M P fi h­íll lí A Magyar Építőmesterek Egyesületének lllcy III/ II. építőmesteri szakosztálya csütörtökön, januárius 11-én este Va7 órakor ülést tart. Tárgyak: 1. Az építő­ipar föl­­lendítése dolgában készült fölirat. — 2. Folyó ügyek, indítványok. Minden csütörtökön — külön meghívó nélkül — ülés és eszmecsere. —Ülés után társasvacsora. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIII. BAROSS-U. SS. - TelefonJÓZSef 34—93. Mondjui: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet holnap, M­­ogilIVII. hétfőn esti V27 órakor egyetemes szakülést tart. Tárgy : Az építkezések föllendítése. (Előadó: Steiner József.) RAGACSNÉLKÜL ÜVEGTETŐK HAAS­,SOMOGYI BUDAPEST Allosi, LIFT személy- és teherfelvonók mindenféle üzemre, emelőgépek, daruk és egyéb szállító eszközök HAVERLAND ANTAL B­BS BUDAPEST, OTiK Vili. ker. Nap­ utca 22. sz. UVEGBETON HAASes SOMOGYI frangepInT, I • 6PEc1alI$ . ÜVEG «e\ASSEI3^ZErrELf Q>®A luxfep-pri^vg^ü * USpviAsLe^aU ; Wlei\ BöpCa, Bukacert. tCorv+anTirvapol-v Felülmúlhatatlan­ulUrdtt­. Abszolút térfug­at AU audóssig. Könnyű lktersfily. „MÁK .U.“ védjegyű TATAI PORTLANDCEMENT spéciiüls minkáig vasbetonmunkák­ a sbestpala- és pemintárd-gyártás céljaira. Szilárdsága a szabványokat 3 nap múlva is kb. IOO°/o-kal, 28 nap múlva kb. 200%-kal múlja fölül. Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. cementosztálya Hagas homokfelmtUpniig. Budapest, V. Zoltán-utca 2. Rendkívüli betonzzUárdilLf. MAGYAR ASZFALT R.-T. BUDAPEST, V. NÁDOR-UTCA 4. SZÁM. ****** Saját bányái : FelBodernán és Tataroson, Bihar megyében, Magyarországon létesített járdaburkolatok területe 1,964.000 négyzetméter. Kocsiburkolatok területe 1,027.700 m 2. Különleg­esség­ei: g­ özh­eng­errel tömörített aszfaltburkolat. Sajtolt aszfalt­burkoló lapok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék