Épitő Ipar - Építő Művészet, 1929 (53. évfolyam, 1-46. szám)

1929-02-15 / 7-8. szám

1929 február 15. ÉPÍTŐ IPAR—ÉPÍTŐ MŰVÉSZET 31 A győri államépítészeti hivatal a mosoni gazdasági iskola építési munkáinak biztosítása céljából versenytárgyalást hirdet. Határidő: 1929 március 8, délelőtt 10 óra. A szekszárdi államépítészeti hivatal Decs községben építendő 2 tantermes és 1 tanítói lakásos tanyai iskola épí­tési munkáira versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok február 28-án délután 2 óráig nyújtandók be. Epöl község elöljárósága róm. kath. iskola és tanítói la­kás építési munkáira versenytárgyalást hirdet. Határidő: 1929 február 28. Bajna község elöljárósága körorvosi lakás építési mun­káira versenytárgyalást hirdet. Határidő: 1929 február 28. Nyirgyulaj község görög kath. lelkészi hivatala tanítói lakással egybekötött 1 tantermes iskola és melléképület épí­tési munkáira versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok 1929 február 20-án délelőtt 9 óráig nyújtandók be. Magánépítési engedélyek. A székesfővárosi magánépítési albizottság 1929. évi ja­nuár hó 28-án és február hó 4-én tartott ülésében (elnök: Csármann Ferenc h. tanácsnok, jegyző: Haris Sándor s. hiv. igazg.) a következő építési engedélyek kiadását javasolta a ta­nácsnak: özv. Havas Arthurné, VI., Nagymező u. 34., I. em. ház, terv. Jamniczky Kálmán. — Tabáni Építő Rt. I., Hegyalja­ út 7396/2. hrsz. IV. em. társas bérház, terv. Ligeti Aurél. — Glóbus nyomdai rt. VI., Aradi u. 8. V. em. nyomda és iroda­ház, terv. Nay és Strausz. — Tarr Aladár, I., Kelenföld 3515/8. hrsz. fsz. ház, terv. Andrik Andor. — Gróf Majláth Erzsébet és társai, II., Keleti Károly u. 13.295/4. hrsz. IV. V. em. bér­ház és VI. em. szálloda, terv. Rainer Károly. — Schieber Samu, I., Lejtő-út 81.332. hrsz. fsz. ház, terv. Kriska János. — Fodor Márton, VI., Benczúr u. 44. II. em. villa, terv. Kar­valy Gyula. — Tóth István, VII., Cinkotai­ út 1992/111. hrsz. fsz. családi ház, terv. Presinger Ferenc. — Ifj. Schmuk Fe­renc, I., Halmi u. 3516/15. hrsz. magas fsz. ház. — Sztehlik Gyula, I., Zsombolyai u. 4497/19. hrsz. fsz. ház, terv. Fritsch Lajos. — Tenczer István, I., Széher-út 11.105/3. hrsz. fsz. toldalék, terv. Márton F­erenc. — Öllé Ferenc, VII., Szugló 8. 1992/11. hrsz. — Sziget u. 28. sz. bérház rt. nevében Gyár­fás Antal, V., Sziget u. 28. V. em. ház. — Öröklakás Ház­építő Rt., II., Donáti u. 3. IV. em. ház, terv. Almássy Ba­logh Lóránd. — Kolozsvári Bálint, I., Németvölgyi­ út 8163/1. hrsz. lakóház, terv. Krishka János. — Kaufmann Mórné, VII., Istvánffy u. 1974/99. hrsz. családi ház, terv. Kremsner György. — Ganz Villamossági Rt., II., Vince u. 13.227/1. tol­dalék. — Konyor Imre, X., Harmat u. 8073/b. hrsz. fdsz. családi ház. — Jakab János, VIII., Gólya u. 32. fdsz. tolda­lék, terv. Mengl Ferenc. — Hellmich Anna és Berta, III., Pacsirtamező u. 41. em. ráép., terv. Hajnal Henrik. — Sáska Gedeon, VIII., Szigony u. 11., toldalék, terv. Werner Gyula.­­— Eckstein Arnold, V., Koháry u. 12., V. em. ház, terv. Lehanda Ferenc. — Seress Jenő és Fábián Ferenc, VII., Alsórákosi rétek 1997/129. hrsz. fdsz. ikerház, terv. Szabó József. HOL HOGYAN hirdessen ? Erre felel a most megjelent MAGYARORSZÁG UJSÁGKATOLÓGUSA Kiadja és kívánságra a hirdetőknek in­gyen és bérmentve megküldi a Rudolf időssé r.-t. hirdetőiroda Budapest, IV., Váci­ utca 18. Rudolf Mosse-ház Telefon : Automata 835—83 és 835—85 Krau­Z Lajos szobrász Egyházi mun­­k,oltárok, szobrok, keresztkutak, diszít­ények stb Profan épület­­munkák, homlokzati diszítrvény, speciális a Stukkó menyezeti munkákban. Bronz- és famunkák. Művészi síremlékek márvány, gránit, mészkő, műköanyagból. Elsőrangú referenciák. Ma rém Bpes4, V 1 hel­u 14 T tefonhivó L. 08^8^ HAVERLAND ANTAL Vm„ Nap-utca 22. — Telefon: J. 329—66 fTiohai" • rendszerű növényházak líexponti • fűtőbe­rendezések— Ham-éi Jomocsiji (T spsciali) növenyházepitő ojztálija­­■‘Budapest, Vi-­jrangczpá.n-u-7-MŰKŐ BEI OH ES BURKOLOTUNKAT Építőkövek és kerítések készítését a legelőnyösebben végez: METEOR KÖIPARI ÉS MALOMKŐGYÁR RÉSZV.TÁRS Bud­apest, xl, Warlor-utca 28. ______________________Telefonj_74—­26_ Magyarország aranykoszorus m­e­s­t­e­r a PILI­KA. JÓZSEF ÜVEGFESTÉSZETI MŰTERME

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék