Épitő Ipar - Építő Művészet, 1931 (55. évfolyam, 1-38. szám)

1931-04-15 / 14-15. szám

1931 április 15 építő­ipar—építő művészet A m.kir. József Műegyetemen oklevelet nyert építészek névjegyzéke 1873—1928-ig. 1. Építészek. 584Morandini Bálint Csáktornya 187911902,0519 640Palásthy Béla Nagybánya­­ 585Moravetz Zsigmond Budapest 187618994756 641Palásthy Jenő Nagybánya 586Morbitzer Andor Budapest 19001927 9768 642Palinay Győző Bok­a 587Möller Károly Hédervár 189419196416 643Pallos Imre Öcsöd 588Mössmer Árpád Budapest 189219237948 644­Pápai Géza Gyöngyös 589Munkácsy Sándor Késmárk 186718951159 645Pápai Sándor Gyöngyös 590­Müller Antal Lőcse 189119206734 646ifj. Papp János Kaposvár 591Müller Dezső Budapest 189919260446 647Papp Sándor Miskolc 592Müller Félix Lőcse 1886190914330 648b. Pauer János Budapest 5931Müller József Budapest 187719043173 649ifj. Paulheim Ferenc Budapest 594Müller László Budapest 19021927 9537 650Paulheim István Budapest 593Müller Miksa Lőcse 18751897 1407 651Paulik Ferenc Debrecen 596Müller Miksa Resicabánya 190119279487 652Pavlovits Károly Nyíregyháza 597Müller Pál Budapest 18931920 6636 653Payr Lajos Üszög 598Müllner Jenő Kassa 18731899 1848 654Pázmándi István Budapest 599Nacsa József Makó 18891923 7(H)1 655p. Péchy László Magyarkereszk 600Nádor Ede Budapest 188119043181 656Pecz Gyula Budapest 601Naeter Ernő Dirschau 18501887652 651Pecz János Budapest 602Nagy András Budapest 189819248086 668Pecz Sámuel Budapest 603Nagy Géza Győr 186918971473 659Peisner Endre Nagykároly 604­Nagy Károly Sepsiszt.györgy 187018951192 660Péntek Béla Keszthely 605Nagy Márton Tiszaújlak 188519135295 661Pénzes József Székesfehérvár 606Nagy Virgil Temesvár 18591885244 662Petri József Nagyberezna 607Nagyfalusi Antal Érsekújvár 1897 1925 8720 663Pfaff Ferenc Mohács 608Nándor Pál Budapest 1876 1897 1426 664Pfann József Budapest 609rákosi Nászai Miklós Budapest 1896 1921 6975 665Pfeifer József Pécs 610Nay Pál Budapest 188719114775 666Philipp Károly Budapest 611Nemes Árpád Budapest 1899 1925 8733 667Pilch Andor Pécs 612Németh Ákos Marosvásárhely 189619247983 668Pintér Imre Kalocsa 613Németh Emil Celldömölk 190319279497 669Pintér István Nagyvárad 614Nendtvich Andor Pécs 189519206555 670Planer Gyula Budapest 615Nendtvich Gusztáv Budapest 18541880 60 671Podoláni István Budapest 616Neu Miksa Zalaegerszeg 189719289993 672Podhradszky Olivér Lugos 617Neubauer Lajos Igló 187718991768 673Podvinecz István Budapest 618Neumann Sándor Arad 188019022869 674Pogonyi Ferenc Budapest 619Neuspiel Izidor Alsónyék 187619032860 675Polcsa János Budapest 620Ney József Sándor Budapest 190319279502 676Polgár Rezső Wien 621Niga János Arad 187119032921 677Politzer Miksa Tűrje 622n. Noszlopy Kálmán Pánd 187418991784 678Popovics Kornél Siklós 623Novák Ede Budapest 188819104652 679Popovits István Nagyszalonta 624Novák Imre Budapest 188219043182 680Popper Ferenc Debrecen 625n. Nyiredy Andor Magyaróvár 190319279850 681Popper László Kaposvár 626Nyíri László Galgóc 19041926­9419 682Poros István Budapest 627ifj. Oelschläger Lajos Kassa 189619217130 683Bősei Gusztáv Moór 628Oláh András Ujszentes 1899192810052 684Povolny György Deménfalu 629Olasz Dezső Budapest 187919043361 685Preisz Lajos Budapest 630­Orbán Ferenc Déva 187418971488 686Pretsch János Budapest 631Orbán Jenő Budapest 187919012253 681Prokisch János Budapest 632ifj. őrei Orczy Gyula Herbába 18641881 345 688Pruckner Ferenc Pozsony 633cs. Orosz György Beregszász 190319279578 689Pucher István Budapest 634Orosz János Kistálya 18521890575 690Puskás Károly Esztergom 635,Orth Ambrus Uj-Arad 187418971404 691Putnik Szvetiszlav Fehértemplom 636Ottovay István Szeged 187718981578 692Rácz Emil Arad 637Ipakei Pákei Lajos Kolozsvár 18531887388 693Rácz János Nagyvárad 6381Paksy János Kecskemét 187819032849 694ifj. Rácz Márton Budapest­­631­(Pál Lipót Leó Budapest 1879190225651 695ifj. Radich Ákos Delnice­ev [1895 1896 1816 ISIM _ ___ 19206703 1921 6992 1903 2865 1923 7612 1819 19053464 ISII 1895 1137 19(H) 1992 192 8293 1901 2134 1921 6994 19196305 1928)0048 1901 2734 1878j 1892 1877 1898 1891 1897 1879 1861 1886 312 1898 1924 83391 1872 1871!! 7171 4343 7620 86 74(H) (9038 1420 1440 2338 1897 19221 1886 1909 1894 1922 1854 1882 1894 1922 1891 1926 18751897 ___ 1895 1919(6414 1851 1880 48 1864 1890 566 1874 1897 1462 1897 1901 19031928199901 1902 192588661 1859 1892 836 1891 1922,7538 1874 1897 1396 7280 6755 89(161 5693 5058 7528 1895 1922 1880 1920 1885 1925 18861910 1890 1912 1922 1925 86641 191659541 19021927 9512 1898IÍ1921 6915 1886 1901 1894 1861 1899 1896 1900 1884 1893 i860 1900 18841 1886 1890 1903 1864 hely év hely 1888|l 406 19269135 1925 9750| 1924 8135 1907 4189 1921 6899 1889 524 1926 9450 1907 4022 1909(4400 1913 5301 1927 9584 1889 529 E N£o c/o Név Születési Oklevél kel­tének éve --------------------n­ Oklevél száma I £ 1 ‘co N V) O Név Születési 65

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék