Textil-Ipar, 1931 (4. évfolyam, 1-23. szám)

1931-10-15 / 19. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal; Budapest, VI., Hunyady-tér 7. sz. Megjelenik havonta kétszer. ~ Hirdetési dij; 1 ram sor 1 hasáb szélességben számonkint 40 fill. Postatakarékpénztár 40542 szám Redaktion und Administration Budapest, VI. .Hunyady-tér Nr. 7 Erscheint monatlich zweimal. Anzeigepreis 1 mm Höhe der 85 mm breiten Spalte —-40 Pengő. Ung. Postsparkassa No. 40542 „A DETAILISTA“ A magyar detailkereskedelem szaklapja — Das Blatt des Einzelhandels Előfizetési évre: 24 — dij egész I FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. RADÓ GÉZA I A „Textil Ipar“ telefonszámai: pengő I TÁRSSZERKESZTŐ: RADÓ BÉLA I Aut. 282-70 és Aut. 161-86 Г Budapestnek a Keleti pályaudvar jelé eső része egy szenzációs üzleti színfolttal lett gazdagabb. A napokban nyílt meg a Rákóczi-ut 76. sz. alatt a »PÖK« áruház, amelynek a tervezése, berendezése és fel­szerelése olyan művészi és egyben nagy­vonalú, hogy a párisi Avenue de VOperá­nak is díszére válnék. Ennek az áruház­nak a célfa, hogy megteremtse a főváros­ban a kötöttáruk reneszánszát és aránylag olcsó árakon futtassa a vásárlóközönséget a legdivatosabb és legfinomabb hazai gyártmányú kötszövött cikkekhez. Ez az áruház hivatva lesz arra, hogy divatot dik­táljon és irányt mutasson a szakmai üzle­teknek. Veszteségek elkerülésének LEGFONTOSABB FEILTIETEXIE az üzleti helyzet tökéletes ismerete és a széleskörű tájékozottság. A TEXTIL IPÁM mindenről behatóan informálja Ont és személyzetét, FIZESSE ELŐ!! A »PÓK« áruház külső és belső be­rendezése, amelyről 4 eredeti felvételt itt bemutatunk, a következő cégek elsőrangú munkájának az . eredménye : TERVEZÉS: Reiss Zoltán oki. építész (VI., Vilmos császár-ut lő). PORTÁL: Haas és Somogyi speciális üveg- és vasszerkezetek gyára rt. (VI., Frange pán-utca 7). BERENDEZÉS: Valnicsek Béla és Fia bútor- és üzletberendezőgyár (VIII., Er­délyi-utca 4). VILÁGÍTÁS: Baross és Paulovits elek­trotechnikai vállalat (IV., Reáltanoda-u. 14. szám).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék