Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - I. Kerület

Vár. Tabán. Ház- és telekjegyzék. 34 I. Keriilet. Krisztina várót. 9 Hollmann Rezső és b. társai 12970/73 11 Hollmann Rezső és b. társai 12970/7 13 Hollmann Rezső és b. társai 12970/5 15 Hollmann Rezső és b. társai 12970/2 17 Mozdony-utcza 38. Harkály-utcza. (Tabán.) 2, 4 Főv. közm. tan. 650, 651 3pest szfőv. közönsége 524 .ípest szfov. közönsége 532 Holdvilág-u. 19. 8 Kereszt-tér 7. Hárshegyi tit. (Külterület.) 1 Budakeszi út 49-51. 2, 4 Budakeszi út 53/a. 3 Rupp Zsigmond és b. társai 8036—37, 8039—46, 8048-56 5, 7 Heinrich Kornél és birt. társai 7640—51, 7652//, 7653-60 6 Budakeszi út 53/6. 8 Budakeszi út 55 a. 9 Urich,szül.birkenhaini Brzesina Mária ésb.társ. 7661-7679, 7680//, 7683-93. 7694 /, 7694/2, 7695-7700 10 Budakeszi út 55 6. 12 Budakeszi út 55'c. 14 Budakeszi út 57/a. 16 Egerváry Gézáné 8060/2 c, 8061/2 18 Budakeszi út 59. 20 Budakeszi út 63. 22 Budakeszi út 65. 24 Budakeszi út 67. 26 Budakeszi út 69. 28 Budakeszi út 71. Hárs-köz. (Krisztinaváros.) 1 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1492//,a, 1b, 1493-94 2 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1495—96 4 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1500—1501 6 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1502—1503 8 Schwartzer-féle szana­tórium r. t. 1504—1505 Hegedűs-köz, (Tabán.) 1 Kemény Béla 931 2 Döbrentei-u. 15. Hegyalj a-út. (Tabán, Krisztinaváros és kül­terület.) l/a Épitő és telekértéke­sitő r.-t. czég 1330/3 1/6 Épitő ós telekértéke­sitő r.-t. czég 1330/4 2 Adamasky József és tsai 343, 13050// 3 Aladár-u. 2. 4 Burgmayer Ferencz és neje 13050/3, 13050/4 a, 4 6 5 Aladár-u. 4. 6 Fertig Vilmos 13047//S 7 Engel Mátyás és neje 1364 8 Hermann Béla 13047/// 9 Emmer Antal és neje 1365//, 2, 1366 10 Ózv. Petrovics Szilárd­né 13047//O 11 Futó Ern5 és kisk. Ist­ván 13035//,2, 13036 12 Fritz Péter 13047/9 13 Schmid Antal és neje 13037 14 Petrovics Mihály 13047/5 15 Bursch Elek és neje 13038 16 Ternyei Farkas 13045/3 17 Felföldi Dánielné 1303^/,2,3,4 18 Engl Teréz és b. társai 13045/2a, 6 19 Avar-u. 10. 20 Ternyei Farkas 13043/0— 44//a, 13045//, 16024'2a 21 Nóvák Ignácz 13008/3, 13009/2 a, 13009/2 6/2 22 Ternyei Farkas 13042//a, 13044// 6,13066/2a, 16024/2 6 23 Nóvák Ignácz 13008/2, 13009/2, 6/7 24 Ternyei Farkas * 13042// 6, 13044//c, 13044/2 c, 13066 2 6 25 Nóvák Ignácz 13008// 26 Ternyei Farkas 13042// c, 13044// d, 13044/2 6, 13066/2 c 28 Ternyei Farkas 13042// d,2 6, 13044//m, 13044/2«, 13066/2 d 30 Ternyei Farkas 13042/2 c, 13043//, 13044// e, il, 2 d 32 Ternyei Farkas 13042/2 d, 13043/2, 13044// k 34 Kora Izidorné, szül. Neumann Mária 13041 36 Kom Izidorné 13040 38 Herzmann Bertalan és özv. dr. Belgrád Ig­náczné 13039//, 2,3 40 Budapest szék. főv. közöns. 13389—13391 42 Ifj. Orczy Gyula 13395 / 44 Ifj. Orczv Gyula 13395/4 46 Villányi út 99. Hegyhát-út. (Külterület.) 3, 5 Farkasvölgyi út 16. 4 Dr. Genersich Antal 10743/3, 10745-10748 6 Dr. Csorba Ferencz és b. társai 9312, 9313, 10753 7 Farkasvölgyi út 17. 8 Dr. Berger János 9308 -9311 9 Magy. vas. forgalmi r. t. és b. társai 9404/3, 9405// 10 Dr. Berger János 9305,9306, 9307 11 Magy. vas. forgalmi r. t. és b. társai 9404/4, 9405/2 12 Dr. Berger János 9300-9304 13 Magy. vasúti forg. r. t. és b. társai 9412/2 14 Fenyvessy Adolf 9298, 9299 15 Magy. vasúti forg.r. t. és b. társai 9412 3 16 Horn István s gyerm. 9296 17 Magy. vasúti forg. r. t. és b! társai 9412//4 18 Váczi kápt. gondozása alatt álló kegyes alapít-19 Agancs-út 11. 20,22 Détei A. 9271-74, 9275//, 9285/2,9286,9287// a,9287/2a, " 9288//, 9289—9291, 9292//, 9293, 9294 21 Özv. Malmarits Ign.-né és gyermekei 9420 23 dr. Zlinszky János 9421 24 26, 28, Détsi Albert 9222, 9275/2,9276-84,9285//, 9287//6, 9287/26 9292/2 25 Fleischel Sámnelné 9422 27 Dr. Brügler Bertalan és neje 9173/'//, 9173 /2 29 Kurzweil János 9173 9, 9173 ho 31 Dr. Hajós Zsigmond és neje 9173/7, 9173/« 33 Dr. Hajós Zsigmond és neje 9173/6, a, 6. c 35 Huber István 9173^ 37 Dr. Vermes Károly és neje 39 Dr. Schultz. Albert és dr. Hámor Ármin 9173/3 41 Báró Eötvös-út 38. 9173 4 Heinrich István­út. (Külterület.) 1 Dr. Heinrich Kálmán és neje 7276, 7277//. 7278//, 7283//, 2 2 Dr. Heinrich Kálmán 7283,72,13 3 Özv.Rauchbauer Ödön­né 7283/3, a, 6, c 4 Dr. Heimich Kálmán és neje 7283ho, // 5 Tömöry Kálmán 7277/2, 3, 7278/2, 7279//, 7283/4, a, 6 6 Dr. Heinrich Kálmán és neje 7283/9 7 Röck Gyula és neje 7279/2,7280//, 2,7283/5/a, 6, c 8 Dr. Heinrich Kálmán és neje 7283/« Hertel endy- utca (Krisztinaváros és külterület. 1 Aikotás-u. 33. 2 Alkotás-u. 35. 3 Márvány-u. 38. 4 tornyai Schossberger Lajos 1400/3 5 Márvány-u. 40. 6 Ugocsa-u. 3. 7 Márvány-u. 42. 8 Ugocsa-u. 5. 9 Márvány-u. 44. 11 Márvány-u. 46. 13 Márvány-u. 48. Hidegkúti út. (Külterület.) (L. H. ker. is.) 2 Budakeszi út 21. 4 Budapesti közúti vasp. társ. 7961, 7962, 7963//, 7964111a, g/a, 2/6 6 Özv. Hoffmann Lipótné és birt. társa 7960 5 8 Özv. Herzfelder Izidorné 7960/4a6 10 Dr. Szabó Mihálv és b. társai 7960/3 12 Vincze Laj. és neje 7960//,2 14 Budapesti kereskedők menháza 7913, 7914, 7915 16, 18 Özv. Fürst Jakabné és b. társai 7908, 7909//, 2, 3 20 Pesznecker Józsefné 7902/4,5,6, 7903, 7904-7905 22 Dr. Pongrácz Sándor 7901, 7902//,? 24 Dr. Pongrácz Sándor 7899, 7900 26 Schimmer Ödön 7897, 7898// a, 7898/7 b 28 Eckbauer Andor és neje 7896. 7898/4 30 lovag Posner Alfréd 7895 32 lovag Posner Alfréd ' 7894/7,2,3,4 34 lovag Posner Alfréd 7892, 7893 36 Özv. Jerzsabek Ján.-né és gyermekei 7872, 7873 38 Guttmann Miksa és neje 7882 40!a Sigmond Károlyné 7874 / 40/6 Tárogató-út 37. 40/c Tárogató-út 39. 42 Özv. Netzásek Károlyné és gyermekei 44 Kisk. Bruckner Alajos 7876 45/a Budapest szfővár. kö­zönsége 7032 3 45 6 Tószegi Freund Fer. és Dr. Keleti Gyula 7867.2, a/1 7869/2, 6 7870 45/c Tószegi Freund Fer. ésDr.KeletiGyula 7867 1,aH 7867/2,6// 7869//, a 7869/2, a 45/d Éggenhofier Teréz 7867// 6//,7869// 6 46 Sztankovánszky János és Mária 7875 47 Km-y Klára 7867.1 c. 1, 7869// c 48 Sztankovánszky János és Mária 7858// 49 Kostka Antal 7867//, d/1, 7869//. d 50, 52 Schönfeld Miksa és és b. társai 7779 51 Tószegi Freund Fer. és Dr. Keleti Gyula 7867// e, 7869/ / e 53 Tószegi Freund Fer. és Dr. Keleti Gyula 7866 /, 7867// h, 7869,'/ f 54 Filó János 7778/2 55 Perlaki Gergely Istv.-né 7865//, 2a 56 Filó János 7778 / 57 Weber János és neje 7864//, 2/a 58 Filó János és b. társai 7777 59 Nonn Terézia 7863 / 60/a Filó János és b.társ. 7776/2 60/6 Filó János és b.társ. 7776 / 61 Özv. SvobodaIgnáczné 7862/,/ 62 Sachinis D. Sándor 7772, 7775 63 Bpest szfőv. közönsége 7090, 7091, 16323

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék