Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - A) - Ház- és Telekjegyzék

Kőbánya. Ház- és t­elekjegyzék. 197 X. Kerület. Tisztviselőtelep. 271a Pesti közúti vaspálya­társaság 8432/6* 41399/3 27/6 Nova közlekedési és ipari r.­t. 8432/a 41399/1 28, 30, 32 Budapest szé­kesfőváros 7461/7468/2 39182 29 Dreher Antal serfőzdei r.­t. 8431 41405/1 31 Első magyar részvény­serfőzde r.-t. 8430 41397 33 Első magyar részvény­­serfőzde r.-t. 8429 41396 34 Budapest székesfőv. 7461­ 7468/2 39183 35 Első magyar részvény­serfőzde r.-t. 8428 41395 36, 38 Harmat­ u. 10. 12, 37 Első magyar részvény­serfőzde r.-t. 8427 41394 39 Első magyar részvény­serfőzde r.­t. 8426 41393 40 Budapest székesfőv. 7489 39186 41 ifj. Gratzer Dániel és testvérei 8425 41365 42 Budapest székesfőv. 7492 39187 43 Kovacsevics Áronné és b. társa 8424 41364 44 Budapest székesfőv. 7493 39188 45 Maláta­ u. 1. 46 Budapest székesfőv. 7496 39189 47 Külső jászberényi út 1. 48 Budapest székesfőv. 7497 39190 50 Budapest székesfőv. 7500 39191 52 Budapest székesfőv. 7501 39202 Bihari utcza. 1—6 Czeglédi u. 2—36. 7—13 Honi textilművek r.­t. 8629/23-26 38319 8 Budapest székesfőv. 8629/2/3 38317 10 Budapest székesfőv. 8629/2/2 38360 12 Teltsch Mór és b. tsai 86241a/2 38431/2 14 Szállás-u. 11. 15 Ringwald Alfréd és b. társa 8629/22 38320/1 16 Szállás-u. 32, 34. 17 Fertő-u. 3. 18 Mázsa-tér 4. 19 Fertő-u. 4. 21 Schuszter­­János-tér 2. 23 Száva-u. 1, 3. 25 Szállás-u. 30. 27 Mázsa-tér 5. Bolgár-utcza. 1 Martinovits-tér 4/6. 2 Gergely­ u. 1. 3 Petrányi János és neje 7992/22 41791 4 Eggendorfer Károly és b. tsai 7992/24/a 41769 5 Kőbányai vendéglő­sök és füszerkereske­dők szikvizgyára r.­t.­­7992/20 41790­­5 Özv. Sámson Sándorné és b. társai 7992/26 41770 7 Kőbányai vendéglő­sök és füszerkereske­dők szikvizgyára r.­t. 7992/29 41789 9 Özv. Pehl Ferenczné és b. társai 7992/23 41788 10 Wojarovszky Nán­dorné 7992/23 41772 11 Allein Náthán és neje 12 Török Barna 7992/29 41774 14 Kerekes Mátyás és b. társa 7992/30 41775 Bonyhádi út, 2 Hajtsár­ út 53. 4 Kovacsevits Istvánné 2013, 2014 3 39598 6 Klein Zsigmond és b. társai 2013, 2014/4 39597 8 Klein Zsigmond és b. társai 2013, 2014/5 39598 10 Linek István és neje 2013, 2014/6 39599 12 Münzer Ferencz és neje 2013,2014/7 39600 14 Katta György és neje 2013, 2014/3 39601 16 Jerney-u. 66. 18 Jerney-u. 65. 20 Kozálik György és 2013,2014/23 39607 22 Kozálik György és b. társa 2013, 2014/24 39608 24 Kozálik György és b. társai 2013, 2014/25 39809 26 Frank Margit 2013, 2014116 39810 28 Zombik Gyula 2013, 2014117 39611 30 Rechtorisz Samu és b. társai 2013, 2014/23 39812 32 Rechtorisz Samu és b. társai 2013,2014/29 39613 34 Jocis János 2013, 2014/22 39615 36 Jocis Ilona 2013, 2014/22 39617 38 Linek István és neje 2013, 2014/24 39619 40 Linek István és neje 2013, 2014/25 39620 42 Redhtorisz Samu és b. társai 2013, 2014/26 39821 44 Jocis Margit 2013, 2014/27 39822 46 Forgó Antalné 2013, 2014/23 39823 48 Fargó Antalné 2013, 2014/29 39624 50 Jocis János 2013, 2014 31 39826 52 Nyiry Ferenczné és 2013, 2014/32 39628 54 Fejes Lajos és neje 2013, 2014/34 39630 56 Rechtorisz Samu és b. társai 2013, 2014/35 39631 58 Mészáros József 2013, 2014/36 39632 60 Linek Ferencz 2013, 2014/37 39633 62 Jancsó Jenőné 2013, 2014/33 39634 64 Gödöllő László és b. 2013, 2014/39 39635 66 Tóth Gábor és neje 2013,2014140 39636 68 Pili Mihály 2013, 2014/42 39638 70 Klein Jenő 2013, 2014143 39640 72 Petényi Pálma 2013, 2014/45 39642 74 Dr. Klein Laura 2013, 2014/46 39643 76 Hecht Sándor és neje 2013, 2014/47 39844 78 Füredi Károly 2013, 2014/43 39645 80 Békési ingatlanfor­galmi és műszaki r.­t. 2013, 2014/49 39646 82 Bálint Béláné 2013, 2014/50 39647 84 Gulyás Antalné 2013, 2014/52 39648 86 Major József és neje 2013, 2014/53 39650 88 Forgó Antalné 2013, 2014/54 39652 90 Blender Henrik és b. társai 2013, 2014/56 39654 92 Gödöllő László és b. tá­ ISal 2013, 2014/57 39655 94 Rechtorisz Samu és 2013, 2014/53 39656 96 Vágó Mátyás 2013, 2014/59 39657 98 Alba textil keres­kedelmi r.­t. 2013,2014/60 39858 00 Missák Emil 2013,2014/62 39859 02 Zetényi Károly és b. társai 2013, 2014/63 39861 04 Rechtorisz Samu és b társ­ni 2013, 2014/64 39863 06 Matyasetz János 2013, 2014/66 39665 08 Szabó József és b. társa 2013, 2014/67 39666 10 Waldmann Márkus 2013, 2014/63 39867 12 Waldmann Márkus 2013, 2014/69 39868 41 Kesztenbaum Izidor 2013, 2014/70 39669 16 Soroksárvidéki taka­rékpénztár r.-t. 2013, 2014/72 39670 18 Soroksárvidéki taka­rékpénztár r.-t. 2013, 2014/73 39672 Czeglédi utcza. 2.36 Budapest székes­főváros 8629/2/2/3 38315/1,2­9 Somfa-u. 1. 11 Somfa-u. 3. 13 Fertő-u. 9. 15 Árpa-u. 2. 17 Schuszter János-tér 11. 28. 30 Balkán-u. 7. C­inkotai út. (Lásd a VII. kerületet is.) 1 Füredi tér 2026,2029/c/1­2 Tihamér-u. 80. 41 Bonyhádi út 104. 42 Bonyhádi út 102. 43 Zsifkovics Emil Mi­lánné és b. társai 2013, 2014/65/a 39864/1 43 Szabó Ferencz és neje 2013—2014/65/6 39364/2 2012 /13 39878 46 Budapesti telekértéke­sítő és épitő r.-t. 2012/22/2 39879/1 46 Budapesti telekértéke­sítő és épitő r.-t. 2012/22/2 39679/2 46 Budapesti telekértéke­sitő és épitő r.-t. 2012/22/3 39679/3 46 Budapesti telekértéke­sítő és épitő r.-t. 2012/22/4 39679/4 46 Budapesti telekértéke­sítő és épitő r.-t. 2012/22/5 39679/5 46 Budapesti telekértéke­sitő és épitő r.-t. 2012/22/6 39679/6 64 Bereczky János és neje 2006—2008/222 39857 87 Hercz József és neje 88 Egressy­ út 135. Cziprus­ utcza. 1 Dr. Szappanos Gerő 7307/6/g/6 2 38865 1 Százados­ út 24. 2 Dr. Szécsi Kálmán és b. társai 3 Hungária-körút 289. 4 Hungária-körút 287. C­iráki­ utcza. 1 Kerepesi út 160, 162. 2 Gutmann Emil jaj15 40415 3 Kerepesi út 164. 4 Újvári Istvánné és b. társa 2039/a/26 40414 5 Kerepesi út 166. 6 Újvári Istvánné és b. társai 2039jaj 17 40413 7 Kerepesi út 168. 8 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/29 40412 9 Kiss Gyula és b. tsa 11 Abonyi Sándorné 2039/a/75 40467 12 Kramer F. czég és b. társai 2039­jaj 27 40468 13 Kramer F. czég és b. társai 2039/a//74 40466 14 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/23 40469 15 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/73 40464 16 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/29 40470 17 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/70 40463 18 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/30 40471 19 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/69 40462 20 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/31 40472 21 Kramer F. czeg és b. társai 2039/a/66 40461 22 Kramer F. czeg és b. társai 2039/a/32 40482 23 Kramer F. czeg és b. társai 2039/a/65 40460 24 Kramer F. czeg és b. társai 2039/a/35 40483 25 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/62 40459 26 Kramer F. czeg és b. társai 2039/a/36 40484 27 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/61 40458 28 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/45 40485 29 Kramer F. czég és b. társai 2039­ja/49 40457 30 Kramer F. czég és b. társai 2039/a/46 40486 31 Devecseri u. 16. 32 Kramer F. czég és b. társai 2039ja/47 40487 Család-utcza. (Tisztviselőtelep.) 1 Orczy-út 31/6. 2 Orczy-út 33. 3 Orczy-út 29. 4 Born Józsefné 8631jajl 232 38781 5 Czeglényi Irma és b. társai 8631 jaj 1 222 38749 8 Mayer János és neje 7992/27 41771 7992117 41779 44 Forgó Antal 2013,2014/62 39660 58 Bochkor Piroska 45 Hollerung Gáborné 7307jajl 38867 10 Szalkay Mohacsek Róbertné 2039/a/79 40409 2039la/20 40411 57 Hrubeczky Ferencz és neje 2006—2008 239 39787 2006—2008 138 39782 59 Riesner Róbertné és b. társa 2006—2008 140 39786 60 Kalocsai u. 81. 61 Kalocsai u. 62. 62 Kalocsai u. 60. 63 Budapesti telekértékesitő és épitő r.-t. 2006—2008 267 39854 65 Mogyoródi út 173. 66 Mogyoródi út 171. 67 Mogyoródi út 158. 68 Mogyoródi út 156. 69 Roth László 2004, 2005/24 2 40201 70 Roth László 2004,2005/23 25 40197 71 Rőth László 2004,2005/24 3 40200 72 Roth László 2004,2005/73 24 40198 73 Özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005/25 2 40229 74 Özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005 22/26 40158 75 Özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005/25 2 40254 76 özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005 22/75 40157 77 özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005/25 3 40255 78 özv. Nyáry Józsefné 2004, 2005 22/24 40156 79 Krenn Ferenc­né 2004, 2005 26/2 40257 80 Kisfaludy Károly 2004, 2005 22/25 40131 81 Légrádi János és neje 2004,2005/26/2 40282 82 Keresztes Sándorné 2004, 2005/22/24 40130 83 Özv. Janzsó Kálmánné 2004, 2005 26/3 40283 84 Kisfaludy Ferencz 2004, 2005 22/23 40129 85 Özv. Blazsek Adolfné 2004, 2005/27­­ 40298 86 Mayer Ferencz 2004, 2005 20/23 40105 2004, 2005 27/2 40299

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék