Belügyi Közlöny, 1919

Rendeletmutató

TARTALOMJEGYZÉK a „Belügyi Közlöny" 1919. első félévi évfolyamához. A) Sorszám szerinti jegyzék. I. Nemzeti tanácsi határozat. A Lap 1919. évi január hó 11. Károlyi Mihálynak ideiglenesen államfői hatáskörrel felruházása . . 76 II. Néptörvények. 1919.111. néptörvény. Az egyesülés és gyülekezés szabadságáról 43 1919 : IV. néptörvény. A budapesti és budapestvidéki közúti és helyi érdekű vasutaknak a köz­vagyonba való átvételéről 76 1919: V. néptörvény. A vallásügyi és közoktatásügyi igazgatásról 127 1919 : VI. néptörvény. A magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlása . . 189 1919 : VII. néptörvény. Budapest főváros közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról 191 1919: VIII. néptörvény. A városok közigazgatási szervezetének ideiglenes módosításáról . 194 1919 : X. néptörvény. A „népgazdasági ministerium" szervezése 289 1919 : XI. néptörvény. A népköztársasági államforma védelme 290 1919: XII. néptörvény. Az árdrágító visszaélések hatályosabb megtorlása 293 és 376 1919 : XIII. néptörvény. A szeszesitalok mértéktelen fogyasztásának eltiltása 301 1919: XV. néptörvény. Közkegyelem gyakorlása 339 1919 : XVI. néptörvény. A törvényhatósági néptanács 344 1919: XVII. néptörvény. A községi néptanács 348 1919: XVIII. néptörvény. A földmívelő nép földhöz juttatásáról 383 1919 : XX. néptörvény. A forradalom vívmányait veszélyezteti egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezése és őrizet alá vétele 413 1919: XXI. néptörvény. A magyar népszabadság ünnepnapjai . . 459 1919 : XXII. néptörvény. A független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848 : III. t.-­?. módosítása . 460 1919 : XXIII. néptörvény. A háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás előkészí­tése 461

Next