Belügyi Közlöny, 1993 (4. évfolyam, 6-11. szám)

1993-04-02 / 6. szám

1993. ÁPRILIS 2. IV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Szám Tárgy Oldal A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 1993. XII. tv. A társadalombiztosítási képviselők 1993. évi választásáról............................................................. 202 45/1993. (III. 12.) Korm. r. Az 1951—1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének ren­dezéséről szóló 1974/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról...................................... 211­46/1993. (III. 17.) Korm. r. A helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának igénybejelentési, döntéselőkészítési és elszámolási rendjéről......................................................................................................................... 212 47/1993. (III. 17.) Korm. r. A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról ........................................................................................... 223­8/1993. (III. 5.) KHVM—BM e. r. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról.................................................................................................................................................. 224 HATÁROZATOK 9/1993. (III. 5.) OGY K. A Duna egyoldalú nemzetközijog-ellenes elterelése miatti tiltakozásról ..................................... 226­­ EGYSÉGES SZERKEZET A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege................................................................................................................................................ 227 KÖZLEMÉNYEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék