Belügyi Közlöny, 1996 (7. évfolyam, 6-10. szám)

1996-04-24 / 6. szám

VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1996. ÁPRILIS 24. ÁRA: 300,— Ft 1 *­­ A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal JOGSZABÁLYOK 1996. évi XI. tv. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról............................ 338 1996. évi XVII. tv. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról.................................... 338 43/1996. (III. 20.) Korm. r. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevé­kenység átmeneti szabályozásáról szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról 340 44/1996. (III. 22.) Korm. r. A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtására kiadott 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról 340 7/1996. (III. 20.) BM 1. A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII. 14.) BM rendelet módosí­tásáról ....................................................................................................................................... 345 8/1996. (III. 22.) BM r. A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi­­ LXXXVI. törvény, valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtására kiadott 9/1994. (IV. 30.) BM rendelet módosításáról......................................................................... 346 12/1996. (III. 22.) KH­­VM—BM e. r. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 8/1993. (III. 5.) KHVM—BM együttes rendelet módosításáról................... 352 HATÁROZATOK 12/1996. (III. 22.) AB­K. Az Alkotmánybíróság határozata ................................................................................................. 354 1023/1996. (III. 20.) Korm. h. Az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményrendszerét érintő 1996. évi központi költségvetési keret felosztásának rendező elveiről, valamint a finanszírozás jövő­beni megoldásáról............................................................................................... 356 1027/1996. (IV. 3.) Korm. h. A területi államigazgatási szervek reformja első ütemének teljesítéséről és a további felada­tokról ......................................................................................................................................... 356 UTASÍTÁSOK 3/1996. (BK 6.) BM ut. Egyes utasítások, rendelkezések, parancsok, intézkedések, tájékoztatók, irányelvek hatályon kívül helyezéséről ..................................................................................................................... 359 5/1996. (BK 6.) BM ut. A külföldi vendégek fogadásával, vendéglátásával kapcsolatos feladatok szabályozásáról ... 361 6/1996. (BK 6.) BM ut. A belügyi szervek tájékoztatási tevékenységéről........................................................................... 363 ÚTMUTATÁSOK A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium útmutatója a közegészségügyileg veszélyez­tetett ivóvizű települések egészséges ivóvízzel való ellátása többletköltségeinek részbeni ellentételezéséről ..................................................................................................................... 364 KÖZLEMÉNYEK Mikófalva Gyermekeinkért­ Falunkért Közalapítvány Alapító Okirata ................................... 364 Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közleménye.................................................. 365 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze pályázati kiírása a Legfőbb Ügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Főosztály Közigazgatási Jogi és Igazgatásrendészeti Osztályán osztály­vezetői ügyészi álláshely betöltésére ....................................................................................... 365 Helyesbítés...................................................................................................................................... I 379

Next