Beszélő, 1992. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-03-14 / 11. szám - BELFÖLD - Solt Ottília: Válságmenedzselő érdekképviselet - ózdi helyzet

10 1992. március 14. Válságmenedzselő érdekképviselet - ózdi helyzet - Ózdon a munkanélküliségi ráta most mintegy 30 százalékos. A munka­­nélküliek 25 százaléka (2000 ember) nem kap munkanélküli-ellátást, s újabb kétezren ebben az évben veszítik majd el, mivel több mint más­fél éve lesznek munkanélküliek. Az ózdi kohászati vállalatok élén álló kormánybiztos február 28-án munkásgyű­lésen jelentette be, rövidesen újabb 2700 embert kell elbocsátani. A negyvenezres városban a munka­nélküliségi ráta ezzel 40 százalékra emelkedik. Ólom mentőöv Az ózdi válság öt éve tart. Akkor hatá­rozta el az akkori kormány, hogy míg Di­ósgyőrt és Dunaújvárost megmenti, Óz­­don viszont felszámolja a kohászat nagy részét. A foglalkoztatási gondok enyhíté­sére az akkori ipari tárca két vállalatot te­lepített Ózdra, a Kontakta és az ELKO gyáregységeit; ez a két vállalat hamarabb kezdett elbocsátani, mint az Ózdi Kohá­szati Üzemek. Nem csoda, a Kontakta és az ELKO maga is gyengélkedett, éppen segítségképpen kapták az ózdi beruhá­zást tulajdonosuktól, az ipari tárcától. Aztokat a gyanús befektetőket, akik ma­guktól jelentkeztek a várható munkaerő­bőség s a munkahelyteremtéssel járó ked­vezmények hírére, a városi tanács elhes­segette. Az ózdi válság leginkább az ipari minisztérium és az ÓKA-vezetők ér­dekszférájának monopóliuma maradt. Talán ennek köszönhető, hogy a város­ban akkoriban összesen 26 gazdasági vál­lalkozás létezett a temetkezési vállalatig bezáróan. Megkezdődött az ÓKÜ felda­rabolása és karcsúsítása, a privatizálás. Alakult egy fél tucat kft., Petrenkó, az ÓKÜ-ből kiugrott, maszekká lett öntő­mester megvette a Hengerművet, s meg­csinálta a PEKO Műveket, az Acélműbe meg beszállt a német Korff cég (egyéb­ként az üzleti világban tudták, hogy ne­hézségei vannak). A nagy felszámolási koncepció feledésbe merült. Közben még volt is egy kis kohászati konjunktúra. A múlt év őszén - adósságtengert hagyva maga után - megpucolt a német tulajdo­nos, az acélművet visszavette a magyar állam, a finomhengerműből pedig a mun­kások saját kft.-t alakítottak. A kormány kihelyezett ülést tartott Miskolcon, meg­állapította, hogy a térség válságban van, tárcaközi bizottságot állított fel a belügy­miniszter vezetésével egy válságprogram elkészítése céljából, s egymilliárd forint segélyt adott az ózdi kohászat részleges újraindításához. A tárcaközi bizottság időközben elkészítette javaslatait, a kor­mány azonban mind ez idáig nem ért rá megtárgyalni azt. Mára a Munkás Kft.­­nek mintegy kéthavi munkabérrevalója maradt, az Acélmű Rt. és az egész kombi­nát kiszolgálására megmaradt ÓKÜ töb­bek között a társadalombiztosításnak is hatodik és nyolcadik legnagyobb adósa. Végére jártak az egymilliárdnak. A Me­teor Kft. és az ÓKÜ ellen a hitelezők fel­­számolási kérelmet nyújtottak be, az Acélmű Rt. pedig öncsődöt jelentett. A PEKO Művek szoros kapcsolatban áll a vállalatcsoport többi tagjával, nyilvánva­ló tehát, hogy maga is a tönk szélén áll. Az elbocsátott dolgozók 1990-ben 100 millió Ft újrakezdési kölcsönt vettek föl önálló vállalkozások indítására, ám ezek legnagyobb részéből semmi sem lett. Ózd ma is a vállalkozásokban legszegényebb városok egyike (lásd. a táblázatot). Az ELKO képtelen hozzájutni 40 millió Ft hitelhez - állítólag ennyivel újra tudna indulni - a Kontakta feje fölött rt.-vé alakult az anya­­vállalat, s az itteni részlegből - a munká­sok elbocsátása kíséretében - három kft. alakult. Különféle ruhagyárak, köztük Társas vállalkozások sűrűsége vidéki városokban (Forrás: Nemes Nagy József: Társas vállalkozások térszerkezete, kézirat Az 1991. okt. 1-ig alakult gazdasági társaságok száma­­10 ezer lakos Regionális fejlesztési támogatásban ré- Koncentrációs gócok szesülő alacsony vállalkozási aktivitású városok Budaörs 160 Hajdúdorog5 Szentendre 153 Balmazújváros8 Keszthely 129 Szeghalom9 Tata 120 Biharkeresztes 9 Siófok 113 Battonya 10 Fonyód 111 T­úrkeve 12 Gárdony 104 Tiszavasvári 13 Balatonalmádi 102 Kúnhegyes 15 Szigetszentmiklós 94 Fehérgyarmat 16 Pásztó 93 Hajdúhadháztéglás 16 Balatonfüred 90 Vasvár 16 Baja 90 Mezőhegyes 18 Esztergom 88 Tokaj 20 Balassagyarmat 85 Vásárosnamény 21 Dunakeszi 80 Kunszentmiklós 21 Boglárlelle 79 Mezőtúr 21­­ Gödöllő 77 Sárospatak 22 Ráckeve 75 Tiszafüred 22 Tab 75 Ózd 23 Vác 74 Kisvárda 23 Belföld

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék