Vahot Imre (szerk.): Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-ki és 1849-ki magyar hadjáratból 2. (Pest, 1861)

Petőfi Sándor: Vajda-Hunyadon

ka és osztrák hadsereg által ostromlott Komárom feladása. A mi 56- ik zászlóaljunk tisztjei gyászt fűztek kalapja­ikhoz siratván azt, hogy többé Zrínyije és Dobója nincs a magyar hazánk. Vajda-Hunyadon. I. Fogadjatok be ti dicső falak Fogadj magadba hires ősi vár! Légy üldvözölve . . . hol a hős lakott A költő ottan lelkesedve jár. Mily hős lakott itt! a nagy Hunyadi! Mily lelkesülés éget engemet! Szivemnek hangos dobbanásai Beszéljetek ti ajkaim helyett. Itten lakott, tán olykor épen itt Gondolkodok e bástya tetején, Innen tekintett a jövőbe ő, A honnan most a múltba nézek én. Itt pihené ki fáradalmait, Midőn elzúgtak a kemény csaták, Honvédek Könyve, NI. K.

Next