Molnár János: Régi jeles épületek (Nagy-Szombat, 1760)

Második könyv a Noé bárkájáról

El-vólt rekeíztve a’ Bárka fenekén végig az 6 magafságára nézve négy könyöknyi ürefség , a* hová a’ felső réfzekből minden bűzös nedvefség , és moslék a’ marhák lábai alól le-fzivárkoznék; mert jóllehet erről az írás emlekezetet nem téfzen mindazáltal Noé okofságára vala bízva , hogy az illyenre-is gondja légyen , ha életére, ’s egéfségérc vigyázni kívánna, mellynek, kétség-kivűl nagy ár­talmára lett volna az ifzonyá bűz , és nedvefség, hafzem-elól, és láb-alól máshová el-nem teke­­redhetett volna. NYÓLTZADIK RÉSZ A’Bárkának alsó réfzéről, az az: a’ barmok fzállásáról, és az iítáilók el­rendeléséről. A’ Bárkának hofzfza mind a’ három renden há­rom fzáz könyöknyi, fzélefsége Ötven kö­nyöknyi vala, ’s ugyan-is a’ marhák fzállására ké­­fzétetett alsó réíz-is illy tágas volt : magafságára, elég , ha tiz könyököt engedünk. Az emlétett fzélefségból vonnjúnk - le nyóltz könyököt, és úgy állítsuk rendre végig ellen­ben­j6 Második Könyv. t*·

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék