Dóczy Jósef (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 1. (Bécs, 1829)

Európa átaljában

A’Nyelvek Európában. 43 Morlákok, Montenegróiek, Uskok, és Bosnyákok, kik az előbbiekkel (Nr. 9.) 50 milliómra, és 4 száz ezerre mennek. 11. A’Török - tatár’ Török ország­ban, Krimiában, ’s egyéb birodalmakban ötmillióm embereknél. 12. A’ Magyar nyelv, mellyet Magyar Országban 4 millióm Magyarok, Székelyek, Kunok, és Jászok beszéljenek. Ezek után következnek: 1,800,000’Sidók, 120000 Örmények, 000000 Gzigányok, a’ kik azon tartomány nyelvén kívül, mellyben lak helyek van, tulajdon eredeti anya­nyelveken is beszélnek. Nem vélem feleslegnek lenni itt némelly jegyzé­seket tenni az Európai nyelvek’ természetére, és vi­­szontagságira nézve. Európában régenten egy bizo­nyos, mármost a’ szokásból, és gyakorlásból el ha­gyatott, nyelv uralkodik, melly a’Latánnal, és Görög­gel rokonságban állott, ettől származnak a’ Gothi, Frank’i , a’ régi­ Német, és Skandinavi nyelvek, mellyeknek mostanában Annyok, úgyszólván, és fő szóllás - mustrájok a’ Svéd’, és Dán’nyelvek. A’Go­­thok’ nyelvével meg eggyeznek: az Island’i, és azon nyelv, mellyet a’ Svedi völgyes vidéken némelly ke­rületekben szóllanak; sőt olly vélekedés is van, hogy azon pogány nemzet’ nyelve is, melly a’ fekete ten­ger partján, a’ Duna torkolatjától fogva, egész az Asovi tengerig lakik a’ Tatárok közt, a’ Gothi nyel­ves atyafiságban légyen. A’Finnek, és Eszthek nyelve tsak a’ szokás­ módjában külömbözik valamit egymás­tól, a’ mellytől a’ Laplandi’ nyelv valamennyire to­vább távozik. A’ Finni nyelvel a’ Magyar Nyelv ro­konságban áll. A’ Lithuanok’ nyelve a’ Kurlandiaké­­tól, és Lettiekétöl tsak a’ ki mondásban idegen. A’ Tótsági (Slavonica) nyelv’ sok ága tsak a’ beszéd for­májában külömbözik egymástól: Anya Nyelv egy azok közül, de mellyik légyen az, annál bizonyta­lanabb, mennél inkább mindenik leány az Anyaság jussát, és tzímét magának tulajdonítani fáradozik, illő bizonyságot pedig nem találni a’per’ végezetére. Ugyan ezen sok leányt a’Tót­sági nyelvnek annyi féle nevet vettek fel, a’­hány Nemzet közé Annyak jó

Next