Dóczy József (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 9. (Bécs, 1830)

Határ Örző Ezredi Megyék

Pétervár Stat. megye. 353 sok portéka tsík­. Lakszéke a’ Határ­őr kormány­nak, és közép pontja a’ Török, Magyar, és Austria közt folyó kereskedésnek. 2. Karlovitz, a’ Duna mellett, 5500 lak. Püspö­­ki szék. Lakhelye az egyesült Görög Püspöknek, káptalannak, és Nevendék Papságnak. Van itt Li­­tzeuma az ó Ililűeknek. Nevezetes a’ frigy kötés­ről 1699, a’ Törökök, Austria, Lengyel Ország, és Velentze közt; jó erős veres, és fejér boráról. Ré­gi vára el omladott. 3. Pétervár, a’ Duna bal partján, Új vidék erán­­nyában , 5040 lak. a’ katonságon kívül, a’ miilyen 10,000 is el fér benne. Egy a’ leg erőssebb várai közül Magyar Országnak, szép fekvéssel. Igen al­kalmatos a’ védelmezésre. A’ felső, és alsó várból áll. A’ felső magas kő sziklán pipeskedik ; az alsó­ban nyugszik a’ Tóth Országi fő hadi kormány, és a’ szatárnokok számára állíttatott folyam szék. 1610 hold földjén sok jó bort termeszt. Emléke­­zetet érdemel szomszédságában az Eugenius szi­­gete. Jelesebb helyek az ezredi (Regementi) megyék­ben : 1) a’ Gradiskai megyében: Ó Gradiska, m. v. és erősség a’ Száva mellett, Berbi­r Török vár elle­nében, egésség próba házzal, mintegy 2250 lak. a’ katonaságon kívül. Új - Gradiska 1600 lak. Lakhelye az ezredi fő Tisztségnek. Jaszszenovátz, az Unna, és Száva öszve folyása által ellenében. 2) A’ Bródi megyében: Bród, mező város 2500 (Magda 3000 tesz) lak. Erős vára van, egésség pró­ba, és só házzal a). Vinkovtze, a’ Kossuth partján 5550 lak. 5) A’ Pétervári megyében: Mitrovítz, a’ Száva mellett 5124 lak. Hajdon Szirmaim, (Szerem) városa volt. Szalánkemén 1700 lak. .Jeles a’ Török ellen vett gyözedelemről 1691. Itt a’ Kapistrani Franciskanusolfnak Klantroma van. Európa Tekintete IX. Kötet: 23

Next