Dóczy József (szerk.): Európa tekíntete jelenvaló természeti, míveleti, és kormányi állapotjában 9. (Bécs, 1830)

Határ Örző Ezredi Megyék

352 Horváth Ország. Határai: Keletre, a’ Tsajkások vidéke, és Német Bánáti hadi sereg, (a’ Duna választja) délre, Ser­­via, Bosnia, Török Morvát Ország (a’ száva választ­ja). Többi határait zárják: Szerem, Posega, Ve­­retze, és többi hadi Ezredi megyék, majd szűkebb, majd tágossabb érintés által. Fekvése igen alkal­matos a’ kereskedésre kivált a’ Száva, és Duna mellett. Hegyei: a’ szeremi hegynek egy kis része, és a’ Posegainak néhány ága tűnik fel benne , egyébb­ként az egész vidék szép térség a’ Száva bal part­ján. Az említett vizeken kivűl benne folyik: a’ Pa­­kra, szubotzka, Nagy sztrug, szlobostina, Témá­vá, Orlyava, Berava, Kossuth, több apró folyók­kal, mellyek sok motsárokat tsinálnak, a’ mi ilye­nek a’ Bitzkó Polyé, és Laszintze, Vinkovtze mel­lett. A’ föld sok fáradság nélkül sokat, és jót te­rem. Minden nemű gabonával, kukoritzával, kö­lessel, gyümöltsel, kivált szilvával, borral (hires a’ Karlovitzi, és Pétervári) szederjel, lennel, felesleg bővelkedik. Erdőben, és legelőben sints szűke. Szántója 195,089 hold.­­7502 h. szőllö 154,242 h. rét. 360,978 h. erdő. A’ szarvas marha, ló, sirh, ketske, számos. Nem kűlönben a’ méh, selyem­bogár nagy sikerben van, a’ h­onnét sok méz, vi­asz, és Selyem adattathatik el esztendőnként. Lakosok: és Fel osztása, 3 Ezredre osztatik, 123 □ mföldön: 1) a’ Pétervári­a, 3 katonai község­gel, 2 m. V., 69 faluval, és 90,694 lak., 2) a’ Bródi, 1 katonai községgel, 2 mező várossal, 106 faluval, 76,374 lak. 3) a’ Gradiskai, 2 mező várossal, 141 fa­luval, 65,220 lak. Jobbára Piaszok, vannak németek is, és tótok. Lak helyek. A’ szabad katonai közönségek,­­ Zemlin, a’ hol a’ Duna a’ Szávával öszve foly, Belgrád által ellené­ben : 10,000 lak.; van benne Lakhelye a’ kapisztrá­­ni Frantziskánusoknak, egésség próbálla, es nagy só ház, mellybe a’ Marmarosi só le­tété­tletik­, es

Next