Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 2. (Pest, 1837)

Thurócz vármegye

THUROCZ VÁRMEGYE. 587 Rutin (Alsó­ (Vrutki), a’ Vágh vize bal partján, ott hol a’ Thurocz vize bele szakad: 106 kath., 246 evang., 14 ’sidó lak. Rutha­­Felsőt. t. f. az ele­bbeni helység­ mellett: 64 kath., 316 evang., 18 ’sidó lak. Mind a’ két helység a’ Trencséni fő országaiban fekszik. Határjai termékenyek, legelőjük, erdejek bőven; a’ Trencséni határszélen fekvő hegyeiben két barlang találtatik. F. U. többen. S­zh­labina, t. f. a’ Jordán patakja mellett: 63 kath., 500 evang., 24 zsidó lak., termékeny jó határral. F. U. a’ Révay grófok és bárók. Szhlabina Váralja , t. f. fekszik egy meredek hegyen épült régi Szklabina várának tövében: 43 kath., 685 evang. lak. Az említett vár alsóra, felsőre és középsőre oszlik ’s egy a’ legrégibbek közül az egész országban. Hajdan több magyar királyok mulatoztak itt. I-s. Mátyás király János Erneszt herczegnek ajándékozta; később Zápolya ke­zére jött; végre pedig Ferdinand 1561-ben a’ Révay famí­liának adá, hozzá csatolván ahoz egyszersmind a’ Thuróczi örökös fő ispányságot is. Styavnicska , t. f. a’ Rosenbergi országútban : 86 kath., 560 evang., 14 zsidó lak. Van benne két kastély, őrlő és és fűrész malmok a’ Szklabina patakján. Földje jó, erdeje szép. F. U. a’ Révay fáin, ’s mások. Suttó t. f. (Sutova) a’ Vágh vize jobb partján, melly itten lép be a’ megyébe: 33 kath., 291 evang., 13 zsidó lak. Földje sovány, de erdeje szép; legelője pedig igen jó. F. U. a’ Révay fám. Tomcsány, t. f. a’ Jordán patakja mellett, Sz. Már­tontól keletre 1/2 órányira. Lakja 23 kath., 25 evang. Ha­tárja nem nagy, de termékeny; jó káposztát termeszt F. U. többen. " Zaturecz(Also­ Csolna Zaturcsa), t. f. a’ Thurocz vize mellett */,, órányira Sz. Mártontól észak felé: 67 kath., 226 evang., 3 zsidó lak. Jó föld, rét, legelő, erdő, mal­mok. F. U. többen.

Next