Fényes Elek: Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben 2. (Pest, 1837)

Thurócz vármegye

586 THURÓCZA VÁRMEGYE. Késsé felolvadt vas anyag, eleme­sztő fold, só, ’s a’ t. F. U. a’ Révay fam. , Klicsén v. Klacsán, t. f. a’ Vágh jobb partján: 26 kath. , 330 evang., 8 ’sidó lak. Fűrészmalmok; kalló; len termesztés; nagy érdj­; fa kereskedés. Lakosai sok mar­hát tartanak. F.­­U. a’ R­évay nemzetség. Konszke, t. f. a’Liptóba vivő országúiban , közel a’ Vágh vizéhez 3 kath., 130 evang. lak. F. U. Huszár fám. Kossuth, kis tót falu a’ Jordan patakja mellett: 20 kath., 58 evang. lak. és jó határral. F. U. a’ Kossuth fám. Sz. Mártontól északra 1­ít órányira. Krpellan, t.­­ a’ Vágh bal partján, a’ Liptói ország­útban : 37 kath., 282 evang., 7 zsidó lak. Határja termé­keny; rétje, legelője igen jó; kőbányája van. Vannak több almás és szilvás kertjei. F. U. gróf Nyáry és a’ Huszár familia. I­pócz, t. f. a’ Vágh jobb partján, hol az egy szige­tet formál. Lakja 16 kath. 136 evang. Erdeje roppant; ju­hai számosak. F. U. többen. Nolcsó, t. f. a’ nagy Tátra hegye alatt a’ Rosenbergre vivő országutban. Számlál 27 kath., 279 evang., 3’sidó lak. Van egy postahivatala, szép fenyves erdeje, jó legelője, ’s a’ Tátra hegye alatt egy barlangja. F. U. gr. Nyáry, Podhrágy, tót f. a’ Rosenbergi országutban: 33 kath., 334 evang. lak. Van egy régi omladozott vára, savanyú vize, több almás és szilvás kertjei. F. U. gr. Nyáry fám. Priehopet, t. f. a’ Thurócz vize mellett a’ Jordán pa­takja beleömlésénél, ’s a’ Vágh vizéhez is közel. Táplál 145 kath., 548 evang., 40 zsidó lak. Határja termékeny, fejes káposztája hires; rétje, legelője, erdeje elég. F. U. a­ Révay nemzetség. Ratkó, t. f. a’ Vágh jobb partján: 92 evang. lak. Nagy erdő; sok legelő és juh. F. U. Révay fám. Rjadesc, t. f. Sz. Mártonnal öszvefü­gg. Számlál 59 kath. , 25 evang. z­­sidó lak.

Next