Fenyvessy József: Az egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötven éves története 1846-1896 (Budapest, 1896)

II. Szervezet, igazgatás - a) a budai takarékpénztár

SZHR νκζκτ, κ;azgatás 19 tuny, aki választmányi tag volt, csakhamar gondoskodott őr állításáról. A választmány mindazáltal óvatosságból elren­delte, hogy a szolga a pénztári teremben lámpák mellett háljon és esteli időkben a szállást el ne hagyja. Megbízták továbbá Memlauer János választmányi tagot, hogy a ház­ban a főpénztár és egyéb értékes tárgyak megőrzésére alkalmas helyiséget keressen. Minthogy ilyen az épületben található nem volt, az aranyra, ezüstre és ékszerekre való kölcsönzést további intézkedésig felfüggesztették. Wodianer azonban mihamar belátta, hogy az intézet akkori helyiségében, fejlődésének megakasztása nélkül, nem maradhat meg. Tudta azt is, hogy a sok tanácskozás, meg­beszélés hátrányos oly esetben, midőn gyors segítségre van szükség és azért bevégzett ténynyel lépett a választmány elé. Bejelenti ugyanis deczember 18-adikán, hogy ő a hajóhíd közelében 8.510 váltó forintért házat vett, kéri a nagy választmányt, hogy írassa azt az intézet nevére. A mennyi­ben a közgyűlés ez intézkedést jóvá nem hagyná, ő a házat visszaveszi és az átírási költségeket is viselni hajlandó. A választmány köszönettel fogadja az ajánlatot és meg­bízza az igazgatót, hogy a háznak a takarékpénztár czél­­jainak megfelelő átalakítására az építési és költségvetési tervet szakértő mesterekkel elkészíttesse. Miután a házvételt a következő-évi közgyűlés helyben­hagyta, kiírják a pályázatot az átalakításra. A három pályázó közül Kkan ser IJpót ajánlatát és tervét fogadják el és meg­bízzák 1.3.000 p. frt dij mellett a munkálattal. Az építés műszaki ellenőrzésére Hippmann nyugalmazott királyi mér­nök'öt kérik fel. Az építkezés alatt ugyancsak sok baja van az intézetnek Khauser-\'e\, ki majd minden hónapban Wodianer a takarék­­pénztár számára házat vesz. Házépítés.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék