Emlékirat a Magy. Kir. Postatakarékpénztár fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmából (Budapest, 1936)

Személyzeti ügyek

háború alatti átmeneti visszaesés után az 1921—1922. években újból megindult, 1924-ben pedig igen erős lendületet vett az egyesület működése. Nagyszerű versenyeredmények a jelző kövei ennek az egészséges fejlődés­nek. 1925—1926-ban bankbajnokságot nyert az egyesület labdarúgó csapata; a vívócsapat 1926-ban megnyerte Magyarország III. osztályú kard vívó bajnoksá­gát, 1927-ben pedig a bankbajnokságot. 1931 óta megszakítás nélkül ötször védte meg elsőségét s megszerezte a Bankliga örökös bajnoki címét; az asztali­tennisze­­zők az 1932—1933—1934-ben elért első helyükkel szintén megszerezték az örö­kös bankbajnoki címet, a tennisz-szakosztály pedig 1931. évben jutott évi össz­­eredményével az első helyre. Ezt a kiváló teljesítményt az 1935. évben is meg­ismételte. Az 1924. évben megindult újraszervezés után a labdarúgás, atlétika, vívás, úszás, evezés, tennisz, asztali tennisz, síelés, turisztika, céllövés és tekézés műve­lésére alakultak szakosztályok. Működik az egyesület társadalmi szakosztálya, továbbá a postatakarékpénztári tisztviselők fotóköre is, amely utóbbinak tagjai — országos viszonylatban is —­ elsőrendű eredményeket értek el. Az egyesület kebelén belül szervezkedett legutolsó évben az altisztek kulturális és sportköre és folyik az intézeti ének- és zenekarnak megszervezése is. Igen értékes és nagy jelentőségű az a munka, amelyet az egyesület balatoni osztálya Balatonalmádiban a Balaton propagandája és a sportkultúra fejlesztése érdekében végez. A balatoni osztály a balatoni sportélet gócpontjává tette Almá­dit. A legnépszerűbb verseny ágakban, különösen a tennisz és a vívásban 1929 óta évről-évre nagyszámú hazai és nemzetközi versenyt bonyolít le, a Bankliga és az Országos Szövetségek megbízásából. A balatonkörnyéki turisztikának a sportegyesület az igazi megalapítója és a legősibb magyar sport, a lovaglás kultiválásának lehetőségét is a Balaton mellett a Magyar Gazdák Országos Lovasegyesületének támogatásával az egyesület terem­tette meg. A turisztika kultiválása a Horthy Miklós kilátótorony megépítésében ju­tott leghatározottabban kifejezésre. Az Alsóörs határában Balatonalmádi mellett fekvő Cserhegyen épült kilátótorony gondolata a sportegyesület védnökétől, a postatakarékpénztár vezérigazgatójától eredt, az ő ügyszeretete, a Takarékpénz­tárak és Bankok Egyesülete, a Bankliga és a zala megyei Alsóörs község nemesi közbirtokosságának támogatása voltak azok a tényezők, amelyek a magyar turisztikát ezzel az érdekes és maradandó építménnyel gazdagabbá tették.

Next