Frontius Mátyás - Érfalvi Halmágyi István: Erdély országának Három Könyvekre osztatott törvényes könyve 2. Compilata constitutiok (Kolozsvár, 1816)

Aprobata és Compilata constitutioknak mutato táblája - B

kIUTATO TÁBLA. B. Büntess. — tized részét igazán ki­ nem adnál, azoknak büntetése 500. forint elébb, másodikfitor két annyi, azután így fellyebb fellyebb. Hp. P. U­­T. 9. a. t. — a­ kik a’ Kénesül nem a­ Fiscusnak, hanem másoknak adnák, azoknak bűn­tetés! 500. forint mind az adura, mind a’ vevőre nézve, és a­ Kine­­sőnek el­vesztése. sip. P. II. T. 9. a. 1. — az Ország Statutumi, és Haza szabadsága ellen vétkezd tiarminc­ada­­soknak büntetése 500. forint, síp. P. //, T. t­. a. 3. — a­ Harm­initzadon csalárdsággal éld embereknek büntetése Marháiknak el­vesztése, az Harmintzadós Költségeinek megfizetője­; ha pedig azután tudódnék ki a’ dolog, az el hajtott Marháknak ’háromszor annyi árán való marasztása. síp. P. II. T 12. a. 5. — az o­lyan Földes Urnak, ki az Harminczadon való csalárdságért Jobbá­gyára törvényt nem szolgáltatna, büntetése a' Jobbágyának Díjjá meg­fizetése, ha másodszor is törvényt nem szolgáltatna, kétszeres homolgium,’ és háromszari ára a* Marháknak, ugyan ott. — ex Harmint­adonl el­szökött emberek, és Marhák el­érettetvén convictio mellett to büntetés sirticulare poena, síp.­­ n­. T. tA. a. 6. — az Harminc­adokhoz tartózó Szolgáknak az Ilarminc­adot el szökött em­berek iránt a­ Falukhoz való Mr tételre, és tolvaj kiáltásdra fel­ nem ke­lő Faluknak büntetése 200. forint, síp. P. N­. T. 12. a. 7. az Harminc­adokhoz tartózó Szemé­lyekrt tám­ad­oknak büntetése légyen pro qvalitate delicti, síp. P- II. T. 12. a. 8·­­·­ a­ kik Havasalföldi, vagy Moldovai Határban tartván Marholjokat, a­­zagy a­ Silben legeltetvén, az Harminc­adot meg nem adnák; az Har­­minc­adot disk­audálok ellen való Processus, és büntetés vagyon ellenek. síp. P. 11. T. 12. a. 9. «».. SUediis Károknak Possessori, azokban lévő fő, és vice Tisiztek, és Pros­­si­di­um­ok hittel legyenek kiítelesek a­ Fejedelmek hivségére, az Ország Szabadságának, és végzésinek meg­tartásáre, és oltalmazására, az hely­nek el­ nem idegenitésére, oda confugidlandoknak securit-diára, melyet ha nem presidundnak a­ Possessorok, a* Károknak, és magokat illető tó­toknak, a­ Tisztek mind ingo, mint ingatlan, a’ Prasidiumok fejek" vesztése bűntetteinek, síp, P. N­. T. 13. o. Fejár­

Next