Szlemenics Pál: Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény 1. A' személyekről (1823)

ttuk­, és Héilervárának Örökös Ura, Tek. Pozsony Várm. Tiszteletbéli Al-Jegyzője, Pozson­y­b­a­n. Mélt. Gróf Wiczai Wiczay Ferenc*, Loósnak és Siédervárának Örökös Ura, Csász. Kir. Kamarás. P­o­z­s­o­ny­b­a­n. Nétes és Vit. Vaszkai Ifjabb Vietoris László, a’ N. Mélt. Magyar Udvari Kanczellarián Tisztviselő. Bécsbe­n. Nztes és Vit. Vigyázó Fer­e­n­c­z , Cs. Kir. Fő Hadnagy. Pápán. Nztes és Vit. Virágos S­á­nd­o­r, Tele. Békés Várm. Esküdt Bírája. B­é­k­é­s­b­e­n. Nztes és Vit. Wolf Lajos, Fő Mélt. Erdődi Pálffy József Herczegnek Uradalmi Tisztviselője. •Bécs­ben. Nztes és Vit. Xántos Ignác­z, Uradalmi Hivatalbéli Ügyész. Som­o­g­y­b­a­n Nztes és Vit. Záborszky Imre, Uradal­mi Hivatalbéli Ügyész. Somogyban. Mélt. Gróf Vásonkeöi I­d­ö­s­b­b Zichy Já­nos, Csász. Kir. Kamarás. Pozsonyban. Nagys. Gr­ó­f Vásonkeöi Ifjabb Zichy Já­nos, Tek. Pozsony Várm. Tiszteletbéli Al-Jegyzője. Pozsonyba­n. Nagys. Gróf Vásonkeöi Zseh­y K­a­z­i­m­é­r, Magyar Törvénytanuló. Pozson­y­b­a­n. Vit. Zsoldos I­g­n­á­c­z, Törvénygyakorló. Pápán. Tek. Zsombory Imre, Tek. Bihar Várm­. F . Szolgabírája. Biharban.

Next