Győr vármegye (Magyarország vármegyéi és városai, 1908)

Ipar, kereskedelem, közlekedés és vízügy - Közlekedés és vizügy - Közútak

138 A Grab-féle győri viaszkos-vászongyár. »» A győri selyemfonógyár.

Next