II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1943

5 I. Az iskola története az elmúlt évben. 1. Éveleji vizsgálatok. A késői tanévkezdetre vonatkozó rendel­­kezések értelmében szeptemberben csak javító- és magánvizsgálatok voltak. A szeptember 4-i javítóvizsgálaton a jelentkezett 37 tanuló közül 33 sikerrel vizsgázott, 4 tanulót osztályismétlésre utasítottunk. Az 1943—44. iskolaév alakuló értekezletét október 30-án tar­­tottuk. 2. Beiratások. A június 12-én, továbbá október 28. és 29-én tartott beírások alkalmával összesen 358 tanulót vettünk fel. A tanuló­­létszám csökkenésének eredményeként iskolánkat csak 10 osztállyal nyithattuk meg. 3. A tanév megnyitása. November 3-án ״Veni Sancte” után a tanévet ünnepélyesen megnyitottuk s november 4-én megkezdődött az órarend szerinti tanítás. 4. A tanítás váltakozása. Az épületünkben elhelyezett XII. kér. Márvány-utcai ״Kossuth Lajos” kereskedelmi középiskolával válta­­kozva folyt a tanítás. Mi hétfőn, kedden, szerdán délután, csütörtö­­kön, pénteken, szombaton délelőtt tanítottunk. 5. Tandíjmentesség. A tandíjfokozatokba való beosztás ez év­­ben mindkét félévben azonos volt. Rendes tanulóink közül 55 teljes tandíjmentességben, 196 tanuló pedig különböző tandíjkedvezmény­­ben részesült. 6. Felmentések egyes tantárgyak alól. Az igazgató az iskolaor­­vos javaslata alapján testgyakorlásból 24 tanulót mentett fel. 7. A tanári testület személyi változásai. A szükségessé vált ősz­­tálycsökkentéssel kapcsolatban Szönyi Jenő kartársunk, aki tanári működésének kezdetétől iskolánkban tanított, — más iskolába került beosztásra. Szentirmay János tanárt, — aki 1944. január 24-e óta katonai szolgálatot teljesít — február 26-ától kezdődően az év végéig dr. Weichsel Jánosné sz. Molnár Olya h. tanár helyettesítette. Bodor Béla tanárt betegszabadsága alatt a tanári testület helyet­­tesítette.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék