Budapesti Hírlap, 1927. február (47. évfolyam, 25–47. szám)

1927-02-20 / 41. szám

1927 február 20. (41. sz.) Budapesti Hírlap bánatát érezte ennél a jelenetnél. De nem­csak ez a jelenet, hanem minden egyes, te­lítve van mély, drámai erővel. Ez főképpen a filmet rendező Letzter Józsefnek érdeme. A színészek Pálffy György, Barna Andor, Sziklay Kornélné, Rich Margit, Breznay Anna, Szarvasi Soma, Tesséky László, Pe­­reszlay István és Újházi Sándor művésze­tük legjavát adták. Különösen feltűnt A kis hős szerepét játszó Vértes Frigyes, in­telligens, nagyok művészetét is felülmúló játékával. A díszelőadáson megjelent Horthy Mik­lós, Magyarország kormányzója, Csáky Ká­roly gróf honvédelmi miniszter, Pekár Gyula, a film írója, ny. miniszter, J. Clinge Fledderus hollandi főkonzul, Jan Vreede hollandi alkonzul, Schwöder Ervin állam­titkár, Felicides Román. Körösi Henrik, aki a filmet Pekár regényéből átdolgozta, Kupcsai Felicián miniszteri tanácsosok, Jeszenszky Sándor miniszteri osztálytanácsos, Bencs Zoltán miniszteri titkár, Halász Miklós és Stein Márton igazgatók és még számosan a közélet előkelőségei közül. Képviseltették magukat a katonai testületek, sőt a mis­kolci helyőrség is, amely alakulataival sze­repelt a filmen. A díszelőadást a Liszt rapszódia vezette be, amelyet a Corvin Színház zenekara adott elő Fenyvesi Árpád vezénylésével. Vi­dor Marcel prológját Szegő Endre, az An­­drássy­ úti színház tagja adta elő nagy si­kerrel. Letzter József filmrendező ezzel a filmjével bebizonyította, hogy egyike a leg­intelligensebb és legtanultabb rendezőknek. A film szép fotográfiáit Bécsi József készí­tette. A bemutató után a kormányzó a meg­elégedését fejezte ki a film fölött. A filmet a Magyar-Holland Kultúrgazdasági Társaság készítette ,amely már eddigi működésével is kitűnő nevet vívott ki magának a ma­gyar filmgyártásban. 0 SZÍNHÁZ és mozi. Budapest, vasárnap, 1927 február 20. Színházak: Operaház: A denevér (7). (Bérletszünet 27. sz.) Nemzeti Színház: D. u.: Váljunk el (3); este: Te csak pipálj, Ladányi (7). Nemzeti Színház Kamara Színháza: D. u.: A házi tündér (Vs4); este: A diktátor (7:8).­­ Városi Színház: D. u.: Kiss és Kis (3); este: Strogoff Mihály utazása Moszkvától ír­­j kuckig (7a8). Vígszínház: D. u.: A" Noszty-fiú esete Tóth Marival (3); este: Nem nősülök (Ve8) . Magyar Színház: D. u.: Játék a kastélyban (3); este: Plébános úr gazdagoknál (7,8).­­ Király Színház: D. u.: A cirkuszhercegnő (3); este: Aranyhattyú (7:8). Fővárosi Operett Színház: D. u. és este: A második nászéjszaka (4, 9). Belvárosi Színház: D. e.: Mária Theresa tánc­­matiné (11); d. u.: Darázsfészek (3); este: A fehér egér (7,8). Andrássy-úti Színház: Ringlispil (Titkos­­ Ilona, Lukács Pál), Ferencváros, Négy diák, Boldogult szegény néni, Az ázalag, A t. Ház büf­éjébem, Kökény Ilona, Békeffi konferál, Radó mint Josephine Backer. Előadások kezdete fél 9 órakor, vasárnap délután fél 4 órakor. Varieték: Royal­ Orfeum. Világvárosi varieté műsor. — Vallenda fókái. — Splendid és partnere. — 4 Urbani. — 2 Hensen. — Prof Mas.­c. Lightmann. — Tamarina és Fredow. —­­ N. M. F., (egy kis bolondság, egy kis mu- ■ zsikával.) — Solti Hermin, Szokolay Olly- i Dénes Oszkár. — Előadás kezdete 8 óra-­­ kor. Minden vásár- és ünnepnap délután 1 fél 4 órakor előadás, mérsékelt helyárakkal Terézkörúti Színpad: Nagy Endre. Salamon Béla. „Kontra, gyerünk1". „Hat. eng. ellen­zék". „Hollywood ostroma". „Sarzsi". Sárga, zöld, piros". „A csók". „Az állam­titkár úr". „Hirdetési verseny". „Ping and Pong". (Előadás ke­zdete fél 9 órakor). Mozik: ,­v. FILMPALOTA, a keleti pályaudvar kPITOL mellett. (Telefon: József 43—37). 1 —" Szeress és enyém a világ! Rendezte :4. Dapont. Főszerepekben: Marry Philbin és Norman Kerry. Scenirozott színpadi je-ESAMARA ._ »• (VI., Teréz-körút 28. Jegyrendelő A***** telefon: Lipót 982—82). Párbaj a­­ pusztán. — A szerelem korbácsa. — (Amerika filmvilágattrakciója ) Blasco Ibanez világhírű regénye nyomán rendezte: Fred Niblo, főszerep­ben: Creta Garbó és Antonio Moreno.) — A pünkösdi princ (vígjátéksláger, főszerep­ben: Richard Din és Chester Conolnn). Elő­adások hétköznap: 4, 6, 8, 10 órakor; ün­nepnap és vasárnap: negyed 4, 5, három­negyed 7, fél 9 és 10 órakor.F­ORUM FILMSZÍNHÁZ: IV ker. Kossuth Lajos utca 18.) (Semmelweis utca sarok) Jegyelővétel délelőtt 10 órától egész nap. Telefon: Teréz 74—37, Teréz 74—38). .4 szerelem korbácsa (Párbaj a pusztán) Fred Niblo legújabb filmje. A főszerepek­ben: Greta Garbó és Antonio Moreno. — A pünkösdi princ. A főszerepben: Richard Dix és Chester Conklin. — Bécs—Budapest válogatott mérkőzés. — Angol és magyar híradók. — A zenekart Szikla Adolf ve­zényli. Előadások kezdete: hétköznapokon 5, negyed 8, fél 10 órakor; vasárnap 4, 6, 8 és 10 órakor. MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (Do­hány u. és Nyár utca) sa­rok Tel József 140 27 Szeress és enyém a világ! (Filmregény, 8 felvonásban. Főszereplők: Normann Kerry, Mary Philbin és Betty Compson). Mindent az asszonyért. (Dráma, 8 felvonásban. Fő­szerepben: Richard Barthelmess.) Sólyom Janka: Spanyol szerenád. Lesz maga juszt is az enyém. Előadások kezdete hétköznap fél 5, negyed 7, 8, 10 órakor, vasárnap negyed 4, 5, háromnegyed 7, fél 9 és 10 órakor. OMNIA (Telefon: József 1925). Metropolis. (A jövő század filmregénye, 14 fejezetben. Főszereplők: Brigitta Helm, Alfréd Ábel és­­ Rudolf Klein-Rogge. A prológot elmondja: Környey Paula, a Nemzeti Színház művész­nője). Híradó. Előadások kezdete hétköz­napokon 5, negyed 8 és­ fél 10 órakor; va­sárnap és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. ORION SZÍNHÁZ: XIV.. Eskü ul 1. Telefon József 150—01. Az Erzsébet-híd mellett): Szeress és enyém a világi (Filmregény, 8 felvonásban. Főszereplők: Normann Kerry, Mary Philbin és Betty Compson.) Amíg a lányból asszony lesz. (Színmű, 7 felvonás­ban. Főszereplők: Anny Ondra és Olga Cse­llova.) Előadások kezdete: hétköznapokon fél 6, fél 8, fél 10 órakor; vasárnap fél 4, fél 6, fé­l 8, fél 10 órakor. P­A­I­ACE-FILMSZÍNHÁZ­­Newyork-palotával szemben .Jegyrendelés- József 65 — 23- Conrad Veidt Pirandella filmje: Az élő álarc. Dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Conrad Veidt, Esterházy Ágnes. — A War­ner Brothers újdonsága: A gyönyörvadász.­­ (Arthur Sommers vígjátéka, 7 felvonásban. ) Főszereplő: Iréne Rich). Híradók. Előadá­sok kezdete hétköznapokon 5, fél 8, 10,­­ vasárnap 3, háromnegyed 5, fél 7, egyne­gyed 9, 10 órakor. FILMSZÍNHÁZ (VI. ker., Nagy­mező­ utca 22—24. szám. (Re­­naissance-palota. Telefon: Te­réz 20—98 és Teréz 92—50. Jegyelővétel: délelőtt 11-től 1 óráig). Conrad Veidt Pirandello­­filmje: Az élő álarc. Dráma 7 felvonásban. Harry Liedtke és Mady Christians exclusiv filmje: A kalandor. Fimjáték, 7 felvonás­ban. Tinta Stum­ka kalandjai, trü­kkfilm 1 felvonásban. Fox-Hiradók. A zenekart La­­zarus Walter zeneigazgató vezényli. Elő­adások kezdete: hétköznapokon negyed 6, háromnegyed 8, háromnegyed 10 órakor; vasárnap fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. FILMSZÍNHÁZ, VI. ker., Teréz­­körút 60. szám. A nyugati pálya­udvarral szemben. (Telefon: Li­pót 921—32 és Lipót 921—33. Pénztárnyitás délelőtt 112 1-ig és délután 4 órától). Ufa-világfilm! Metropolis. A berlini Ufa gyártásának büszkesége, tör­­í­­énete a jövőnek — a világ legnagyobb filmje! Rendezte: Fritz Lang. Szövegét írta: Thea von Harbou. A női főszerepben Bri­­gite Helm. Főszereplők: Alfréd Ábel, Gus­­tav Fröhlich, Rudolf Klein-Rogge. A zene­kart vezényli: Stephanides Károly zene­igazgató. A mű előtt Relle Pál prológusát Pécsi Blanka mondja el. A Metropolis ze­néjét szerezte: Gottfried Huppertz. Előadá­sok kezdete: hétköznap (a csütörtöki pre­mier napján is) 5, negyed 8, fél 10 órakor; vasárnap háromnegyed 4, háromnegyed 0, 8 és 10 órakor. A MM­A i Rákóczi-út Tel.­ József 121-35., József 23—54). A világ legnagyobb filmjei Metropolis. Thea von Harbou „A hindu síremlék" írójának örökbecsű regénye filmen, 2 részben, 14 fejezetben. Mindkét rész egy előadásban, Fritz Lang rendezésében. Az eredeti kísérőzenét szer­zette: Gottfried Hupperts. A főszerepekben: Brigitte Helm, Alfréd Ábel, Theodor Loos, Rudolf Krein-Logge. Híradók. A kísérőze­nét betanította és vezényli: ifj. Stephanides Károly zeneigazgató. Előadások kezdete: Vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10, hétköznap 5, negyed 8, fél 10 óra­kor. A színházak m­@1 // 1 m* rr jövő heti műsora. M. Kir. Operaház: Hétfő: Nincs előadás. (VIII. Filharmóniai hangverseny a Székesfővárosi Vigadóban.) (Bérlet B sorozat IV. sz.) Kedd: A nürnbergi mesterdalnokok (Mar­cell Journet, a Párisi Nagy Opera és a Milánói Scala művészének vendégfellép­tével.) (Bérletszünet 28. sz.) Szerda: Figaro házassága. (Bérlet A soro­zat 20. sz.) Csütörtök: Faust. (Bérletszünet 29. sz.) Péntek: Carmen.­­(I. ifjúsági előadás.) Erre az előadásra jegyek nem válthatók. (Bér­­letszünet 30. sz.) Szombat: Thais. (Marcel Journet a Párisi Nagy Opera és a Milano­ Scala művészé­nek vendégfelléptével.) (Bérlet B sorozat 20. sz.) Vasárnap: Fanni. (Bérlet B sorozat 20. sz.) Hétfő: Nincs előadás. Kedd: Bohémélet. (Pataky Kálmán ven­dégfelléptével) (Bérlet - sorozat 20. sz.) Nemzeti Színház: Hétfő: A makrancos hölgy. (A Shakespeare ciklus, I. előadása). Kedd: Tücsök. Szerda: Te csak pipálj, Ladányi. Csütörtök: Sok hűhó semmiért. (A Shakes­­peare-ciklus II. előadása.) Péntek: Te csak pipálj, Ladányi. Szombat: A vén gazember. Vasárnap délután: Az ember tragédiája, este: Te csak pipálj, Ladányi. Nemzeti Sz­ínház Kamara Színháza. Hétfő: A házi tündér (Huszonötödször). Kedd: A diktátor. Szerda: A diktátor. Csütörtök: A házi tündér. Péntek: A diktátor. Szombat: Tanner Joh­n házassága. Vasárnap délelőtt Shakespeare-matiné; dél­után: A házi tündér; este: A diktátor­. Hétfő: A mama. Kedd: Regényesek és Boubouroche. Városi Színház. Hétfő: Rigolet­to (Piccaver és Pia Raverina). Kedd: A cigány (Rózsahegyi Kálmán.). Szerda: Donna Diana. Laterna Magica; Karnevál. (Először). Csütörtök: Strogoff Mihály utazása. Péntek: Tosca. Szombat: Donna Diana; Laterna Magica; Karnevál. Vasárnap délután: Traviata; este: Bob her­ceg. Hétfő: Tannhäuser.. Magyar Színház.­­ Hétfő: Játék a kastélyban. Kedd: Játék a kastélyban. Szerda: Plébános úr gazdagoknál. Csütörtök: Játék a kastélyban. Péntek: Peer Gynt. Szombat: Játék a kastélyban. Vasárnap délután: Az új földesúr­ este: Játék a kastélyban. Hétfő: Játék a kastélyban. Király Színház. Hétfő: Aranyhattyu. Kedd: Aranyhattyu. Szerda: Aranyhattyu. Csütörtök: Aranyhattyu. Péntek: Aranyhattyu. Szombat: Aranyhattyu. Vasárnap délután: A királyné rózsája, este: Aranyhattyu. Vígszínház. Hétfő: Nem nősülök. Kedd: Nem nősülök. Szerda: A Noszky-fiú esete Tóth Marival. Csütörtök: Nem nősülök. Rudolph Valentin©, a legszebb férfi zenét: írta Mihály István, zenéjét szerzette Hetényi Heidelberg Albert. Fellépnek: Antal Erzsi és Kompáthy Gyula. — Amíg a lányból asszony lesz... Társadalmi dráma, 7 felvonásban. Főszereplő: Olga Tschehotva. — Fox és magyar híradók. Előadások kez­dete hétköznapokon 5, negyed 8 és ne­gyed 10 órakor; vasár- és ünnepnap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor. AHlfPtl (OUoi­ut és József-körút 75*vSt3rftffl sarok. Telefon: J. 95—84). Szeress és enyém a világi (Filmregény, 8 felvonásban. Főszereplők: Normann Kerry, Mary Philbin és Betty Compson.) Amity a lányból asszony lesz. (Színmű, 7 felvonás­ban. Főszereplők: Anny Ondra és Olga Cse­llova.) Előadások kezdete: hétköznapokon negyed 6, negyed 8, fél 10 órakor; vasár­nap fél 4, fél 6, fél 8, fél 10 órakor­(Telefon: József 118—94). Prolongálva! A kinematográfia leghatalmasabb alkotásai Ben- Hur. Lewis Wallace regénye 2 részben, 12 fejezetben. Ren­dezte Fred Niblo. Fősz.: Ramon Novarro. Mindkét rész egy előadásban. A darabot a Palestrina Kórus válogatott énekkara kiséri. Az énekszámokat Berg Ottó operaházi karnagy tanította be. Az orgona szólót Weigert Aladár orgonamű­­vész játsza. — Kisérő műsor nincs; kérjük a tisztelt közönség pontos megjelenését. — Az előadások kezdete: hétköznapokon 5. ne­gyed 8 és fél 10 órakor; vasárnap és ünnep­napokon fél 4. fél 6. háromnegyed 8 és 10 órakor. Péntek: Nem nősülök. Szombat: Nem nősülök. Vasárnap délután: A Noszty-fiú esete Tóth Marival, este: Nem nősülök. Fővárosi Operett Színház: Hétfő: A második nászéjszaka. Kedd: A második nászéjszaka. Szerda: A második nászéjszaka. Csütörtök: A második nászéjszaka. Péntek: A második nászéjszaka. Szombat: A második nászéjszaka. Vasárnap délután: A második nászéjszaka; este: A második nászéjszaka. Belvárosi Színház: Hétfő: A fehér egér. Kedd: A fehér egér. * (Az Uj Idők legújabb száma.) Herc­eg Ferenc képes irodalmi hetilapjának, az Uj Időknek 8. száma közli Herczeg Ferenc és Thurston új regényeinek folytatásait, Vitéz Miklós Tiszta dolog című vígjátékét teljes terjedelmében, továbbá Pásztor József el­beszélését, Dobosi Pécsi Mária és Török Frigyes dr. cikkeit és Rónai Pál versfor­dítását. A lap tartalmát a szerkesztői, gasztronómiai és szépségápolási üzenetek rovatai, valamint a művészi és időszerű képek gazdag sora teszi teljessé. Az Új Idők előfizetési ára negyedévre 6.40 pengős Mutatványszámot díjmentesen küld a ki­­adóhivatal, Budapest, VI., Andrássy-ut 16. szám. Henny Porten, a legszebb asszony 19 Szerda: A fehér egér. Csütörtök: A fehér egér. Péntek: Lepketánc; Kék és piros; A bor, az arany és az asszony. (Először). Szombat: Lepketánc; Kék és piro­s; A bor, az arany és az asszony. Vasárnap délután: A fehér egér; este: Lep­­ketánc; Kék és piros; A bor, az arany és az asszony. Andrássy-uli Színház: Ringlispil (Titkos Ilona, Lukács Pál), Fe­rencváros, Négy diák, Boldogult szegény néni, Az ázalag, A t. Ház büfféjében, Kö­kény Ilona, Békeffi konferál, Radó mint Josephine Backer. Előadások kezdete fél 9 órakor, vasárnap délután fél 4 órakor. TUDOMÁNY ÉS­­IRODALOM, * (Beethoven és a magyarok.) Papp Viktor, az ismert zenei író Beethoven és a magyarok címmel nagyarányú művet irt, amelyben a Beethovennel kapcsolatos ma­gyar anyagot dolgozta fel. A könyvnek, amely tartalmánál és kiállításánál fogva csak diszmünek jelenhetik meg, az előre­látható nagy költségek miatt a jelen vi­szonyok között nem akadhat kiadója. Ép­pen ezért a szerző azzal a kéréssel fordul az érdeklődőkhöz, hogy amennyiben mű­vét olvasni óhajtanák, rendeljék meg, ne­v­ük, foglalkozásuk és címük pontos meg­­jelölésével. Cím: Kecskeméti­ utca 9. A két­száz oldalas albumszerű kötött diszmó bolti ára 32 pengő lesz. Az előfizetők 25 pengőért szerezhetik meg és ezt az össze­get is öthavi részletben fizethetik meg. * (Az Akadémia ülése.) A Tudományos Akadémia február 21-én délután öt órakor összes ülést tart a következő tárgysorozat­tal: Berzeviczy Albert elnök megemléke­zése Pestalozzi halálának századik évfor­dulójáról. Magyary Géza rendes tag: Plósz Sándor igazgató és L­t. emlékezete. Kéky Lajos levelező tag: Jelentés az 1927. évi Vojnits-érem odaítélése ügyében. * (A Néprajzi Társaság nyilvános fel­olvasó ülése.) A Magyar Néprajzi Társa­ság 23-án, szerdán délután 6 órakor, a Magyar Tudományos Akadémia kistermé­ben, nyilvános felolvasó ülést tart a kö­vetkező tárgysorozattal: Teleki Pál gróf: A mosszulvidéki ördögimádók (vetített képekkel). A felolvasó ülést választmányi ülés követi. * (A nemzetközi zoológiai kongresszus.) Az 1913. évben tartott IX. zoológiai kon­gresszus Monacóban Magyarországot bízta meg a X. kongresszus rendezésével, mely­nek elnökéül Horváth Géza dr-t bízta meg. Az ő elnöklésével megalakult előkészítő- és intéző-bizottság most küldi szét meg­hívóit és a kongresszus ideiglenes pro­gramját a világ minden kulturállamába. A kongresszus iránt már eddig is nagy ér­deklődés mutatkozik és a világ legtávo­labbi pontjairól is jelentkeztek tudósok, akik kutatásaik eredményeit ezen a kon­gresszuson akarják nyilvánosságra hozni. Az állatvilág tudós kutatói utolsó kon­­greszusukat 13 év előtt Monacóban tartot­ták meg, amelyen közel ötszázan vettek részt. A budapesti kongresszuson, tekintve a nagy érdeklődést, legalább hatszáz részt­vevőre számítanak. A kongresszus Nomen­­clatura-bizottsága már augusztus 28-án megkezdi tanácskozásait. * (Osztályülés a Szent István Akadé­mián.) A Szent István Akadémia IV. osz­tálya pénteken délután 5 órakor ülést tar­tott a Szent István Társulat kistermében. Az ülés keretében Anderkó Aurél rendes tag felolvasta Az időjárási helyzetek diag­nózisához című értekezését. Utána SV­o­­detzky József rendes tag bemutatta Moho­­rovich­ Stjepan vendégnek szakértekezését, amelynek címe volt: Megjegyzések az álta­lános relativitáselmélet kibővítéséről szóló dolgozatokhoz és a gravitációs potenciálok pontosabb meghatározása. Az előadóknak Schafarzik Ferenc osztályelnök mondott köszönetet alapos tanulmányaikért. A fel­olvasó ülést zárt ülés követte, amelyen az osztály folyó ügyeit tárgyalták meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék