Budapesti Hírlap, 1932. augusztus (52. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-17 / 183. szám

to Javította az ifjúsági gátfutó rekordot. Budapest 100 m. síkfutóbajnokságát is Fried nyerte 23.2 síp. idővel. Budapest ifjúsági gerelydobó bajnoka Papp (MAC) 47.93 m.-es eredménnyel. A Debreceni EAC versenyén a DEAC csapata E­B 04.1 mp.-es eredménnyel új ifjúsági rekordot á­llított föl a svéd stafétában. Jó eredmény: Kurucz (Nyíregyháza) 180 cm.-es magasugrása, Török (Postás) 40.4 m.-es diszkoszdobása és Sárvári (BEAC) 36.1 mp.-es eredménye a 300 m. síkfutás­ban. Az északnyugti kerület győri versenyén a Szent Imre vándordíjas pontversenyben a Szombathelyi SE győzött. A legjobb eredmény Varga (SzSE) 40.71 m­-es diszkoszdobása. Egerben a MOVE országos bajnokságaiban a pontverseny a MESE győzelmét hozta. Az egriek 101 pontjával szemben a második helyezett MOTE csak 91 pontot szerzett. Szegeden a REAC viadalán Farkas Pál (TFSC) 40.95 cm.-es diszkoszdobása volt a legjobb ered­mény. A Törekvés—FTC klubközi pontversenyét a Tö­rekvés nyerte 74:65 arányban. A Törekvés egy­kori jeles sprintere Kurunczy Lajos még mindig jó formában van. 11.3 mp.-cel győzött 100 méte­ren 400 m.-en pedig 32 mp.-es eredménnyel volt első. * A magyar hölgyatléták 50:30 pontarányban győztek Brassóban. A magyar válogatott hölgy­atléták vasárnap Brassóban mérkőztek Románia csapatával. A mérkőzést a magyar hölgyek nyer­ték meg 50:30 pontarányban. 100 m: síkfutás: 1. Widder Györgyi (Magyarország) 13.1 mp. 2. Deák Aranka (Magyarország) 13.3 mp. — Gerelydobás: 1. Bock (Románia) 31.90 m. 2. Nadányi Ágnes (Magyarország) 30.40 m. 3. Szepes Kató (Ma­gyarország 30.36 m. — Magasugrás: 1. Vértesi Katalin (Magyarország) 149 cm. Országos rekord. 2. Kael Anna (Magyarország) 140 cm. — Távol­ugrás: 1. Hausleitner (Románia) 4.82 m. 2. Gener­­eich Gabriella (Magyarország) 4.82 m. 3. Deák Aranka (Magyarország) 4.74 m. — Súlydobás: 1. Szőllősi Ilona (Magyarország) 10.46 m. Országos rekord. 2. Nadányi Ágnes (Magyarország) 10.24 m. — 80 rp. gátfutás: 1. Kael Anna (Magyaror­szág) 13.2 mp. Országos rekord. 2. Dahinten (Ro­mánia) 14.3 mp.­­ Diszkoszdobás: 1. Nadányi Ágnes (Magyarország) 32.81 m. 2. Szőllősi Ilona­ (Magyarország) 32.26 m. 4 é 1100 m. stafétafutás: 1. Magyarország (Kael, Genersich, Hruby, Wid­der) 54.1 mp. 2.Románia 54.3 mp. . * A leggyorsabb rikkancs: Oravecz Sándor. A Lapterjesztők Sport Klubja hétfőn délután mint­egy tízezer főnyi közönség előtt futóversenyt ren­dezett a Városligetben Magyarország leggyorsab­ban futó rikkancsa címért. A versenyt Oravecz Sándor nyerte. 2. Debreceni János, 3. Ifj. Masek József, 4. Szabó József, 5. Király Béla. Minden versenyző egy 10 kg­-os újságcsomaggal futott a Kollegorszky-kioszktól a Milleniumi emlékműig. * Győri Miklós és Koch Bözsi győzött a bala­tonkenesei távúszóversenyben. Balatonkenesén 4.5 km-es távolságon vasárnap folyt le a MUSz távúszó versenye. A férfiak csoportjában Gyóri Miklós (UTE) győzött 59 p. 26.8 mp. idővel Jakab János (UTE) és Hunyadi (FTC) előtt. A hölgyek versenyében Kocsi Rözsi (MUE) volt az első 1 óra 12 p. 45 mp. idővel. 2. Fekete Módi (MUE), 3. Bécsi Klári (III. ker. TVE). A férfiak csapat­versenyében az ÚTE, a hölgyek csapatversenyében a MUE csapata győzött. * A Ferencváros 4:1 (1:1) arányban győzött Lipcsében. A vasárnapi és a hétfői labdarúgó események között jelentőség dolgában az első he­lyen áll a Ferencváros lipcsei vendégszereplése. A zöld-fehérek a szombaton Berlinben aratott győzelem után azonnal vonatra ültek s vasárnap délután már Lipcsében mérkőztek egy kombinált csapattal. A mérkőzés első félidejében a Ferencváros fáradtan játszott és a lipcseiek szerezték meg a vezető gólt, amelyet Túrás egyen­­lített ki. A második félidőben már jobban ment a játék a Ferencvárosnak, fokozatosan fölénybe került s Toldi, Sárosi és Takács II. góljaival biz­tosította a győzelmet. — Az Újpest Iglón szere­pelt vasárnap és az Iglói AC csapatát 8:0 (5:0) arányban legyőzte. — A Bocskay hollandiai túrá­ján Dordrechtben 4:3 arányú győzelmet aratott. — A Budai 11. csapata Karlsbadban 2:0 (1:0) arányban verte meg a KFC csapatát. — A Hun­gária tréningmérkőzésben 11:1 (3:1) arányban verte a Csepeli MOV-t, a Kispest 4:1 (1:0) arányban győzött a Vasas fölött, a Nemzeti 4:3 (4:3) arányban mérkőzött az Eto FC-val a Szeged FC pedig 3:2 (2:0) arányú győzelmet aratott a III. ker. FC fölött.­­ Hétfőn a Bocs­kay Venloban győzött 3:2 (1:0) arányban, az Újpest Zsolnán az SK Zilina csapatát győzte le 3:0 (1:0)-ra, az Attila Lodzban a Hakoah csa­pata fölött szerzett 3:2 (1:1) arányú győzelmet. A III. ker. FC Tatabányán a TSC csapatával mérkőzött a Magyar Kupa harmadik helyéért. A mérkőzést a III. kerületiek 3:2 (2:1) arányban nyerték.­­ Bécsben vasárnap és hétfőn a zürichi Young Fellovis csapatának mérkőzésein szerepelt Hirzer is valamint Gyurcsó, Nek­adoma és Wink­­ler IV. A magyar játékosokkal megerősített svájci csapat mindkét mérkőzésén súlyos kudarcot vallott. Az első napon 9:3 (5:2) arányban kika­pott a Rapidtől, hétfőn pedig a TVSC csapata győzte le 7:0 (4:0) arányban. * Az újpesti kerékpárosok szerepeltek a leg­jobban a Budapest—Balaton versenyben. A Ván­­dorkedv Kerékpáros Kör vasárnap kerékpáros ver­senyt rendezett a Budapest—Balatonlida 104 km.-es útvonalon. A főversenyzők csoportjában Máui (UTE) érte el a legjobb eredményt 2­0. 50 p. 46 mp.-es teljesítménnyel. A haladók verse­nyét Ritz (Postás) nyerte 3 ó 50 mp idővel, a kezdők csoportjában Magyar (MTK) győzött 3 ó 05 p 55 mp eredménnyel. Az ifjúságiak 100 km.-es versenyébe­n Éles (Postás) volt az első 3 p 07 p. A 104 km.-es előversenyben pedig Tóth (UTE) győzött tíz perc előnnyel 3 ó 19 p 01 mp alatt. A csapatversenyben az UTE végzett az első helyen 11 ó 33 p 16 mp összteljesítménnyel.­­ Az olaszok nyerték Riminiben a magyar­olasz tenniszmérkőzést. Riminiben hétfőn fejez­ték be Magyarország B)—Olaszország B) váloga­tott tenniszmérkőzését, amely az olaszok 4:1 arányú győzelmével végződött. Az eredmények: Palmieri— Ferenczy 6:4, 6:1, 6:1, Gabrovitz—Rado 6:3, 7:5, 1:6, 8:6. Palmieri, Gaslini—Gabrovitz, Ferenczy 6:3, 6:3, 6:1, Rado—Ferenczy 6:2, 6:1, 6:3, Pal­­m­ieri—Gabrovitz 6:3, 6:4, 6:3. 1932. AUGUSZTUS 17. SZERDA B.H. KÖZGAZDASÁG Apponyi Albert a kisiparosok kőszegi kongresszusán Va­­rnap tartották meg az országos iparos­­kongresszust Kő­zegen, ahol ez alkalomból mintegy 300 ipartestületi elnök és kiküldött gyűlt össze. Reggel Haász István tábori püspök misét mondott, majd a kongresszus tagjai a hő­­s­ök­­kapujához vonultak, ahol Papp József, az IPOSz elnöke, az or­ság iparossága nevében koszorút helyezett el. Ezután Apponyi Albert gróf szólalt fel. Nagy örömmel látjuk, — mondotta — hogy a ma­gyar­­kézművesiparosok annyi baj és nehéz ég között sem veszítik el bizalmukat. Nekünk, akik az ország sorsát a haza polgárainak bizal­mából intézzük, mindent meg kell tennünk, hogy a helyzet elviselhetőbb legyen. Nemcsak a gazdagokon és hatalmasokon kell segíteni, de a kisembereken is, akik fokozotabban érzik a helyzet nehézségeit. Minden tár­adalmi osztály, sőt minden nemzet sínyli a válság súlyos követ­kezményeit, de reményt ad az a körülmény, hogy ma már Franciaország is látja, hogy nincs semmi értelme annak, hogy lehetetlen követelé­sekkel hozzájáruljon a világ gazdasági össze­omlásához és Amerikában is felülkerekedik az a józanabb belátás, hogy ha elveszik az európai államok pénzét, azok nem tudnak miből vá­­­­rolni amerikai árut. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után meg­kezdődött az országlas iparos kongresszus, amelyen Nagy Győző miniszteri tanácsos a ke­reskedelmi minisztert, Jam­brits Lajos polgár­­mester Kő­zeg városát, Horváth Andor főszol­gabíró a vármegye főispánját és Hertelendy Kálmán főszolgabíró a vármegyei hatóságokat képviselte. Délután Papp József beszámolót mondott az elmúlt esztendőről, ezután Dobra László igaz­gató előterjesztette azt a programmot, amelyet az iparosok munkaalkalmainak szaporításra, a kézműsgfőiparosok közterheinek enyhítésére és a kisipar további versenyképességének biztosí­tására összeállítottak. Több felszólalás után a kongresszus határo­zott, hogy szükségesnek tartja országos de­monstráció tartását és annak előké­rítésével 21 tagú bizottságot bíztak meg. A két hét múlva ta­rtandó országos demons­tratív nagygyűlésen előterjesztik az ipara­­k memorandumát, ame­lyet azután 100 tagú küldöttség ad át a mi­niszterelnöknek és a kormány illetékes tagjai­nak. A kongresszus a Himnusz hangjai mellett ért véget. — Kereskedőgyűlések. Az OMKE vasárnap Debrecenben megtartotta első vidéki kereskedő­értekezletét, amelyet Sesztina Jenő, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitott meg. A város nevében Zöld József h. polgármester üdvözölte a tanácskozást. Magyar Bertalan be­jelentette, hogy a pénzügyminiszter minden ke­reskedőnek, amennyiben ez irányban szeptember végéig kérvényt nyújt be s folyó évi adótarto­zását kifizeti, az ötszáz pengőn aluli adótartozá­soknál két évi halasztást ad és a hátralékot az érdekeltek huszonnégy hónapon át kamatmente­sen fizethetik. Ígéretet kapott az OMKB, hogy az igazságügyminiszter legközelebb a 33-as bi­zottság elé terjeszti azt a rendeletet­, amely le­hetővé teszi, hogy olyan ke­reskedők, akikre az üzletbérek oly súllyal nemzedndi, hogy az üzle­tük fenntartását veszélyezteti, bírói eljárás út­ján igényelhetik a megfelelő bérleszállítást. Be­jelentette, hogy az OTI és a MALZ reformjai ügyében a belügyminiszter a jövő héten tárgyal az érdekeltségekkel. Dűlőre kerül a fázisrendszer is, amennyiben a vas-, fa-, épületanyagok for­galmi adójának fázisrendszerét részben még en­nek az évnek folyamán életbe léptetik. Sok fel­szólalás hangzott el, majd Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója közölte az értekezlettel, hogy ezek a részletfizetési kedvezések megszüntetik a kereskedővilágnak az adóbehajtással kapcsola­tos sérelmeit. A tanácskozásokat hétfőn is foly­­tatták. Radó Rezső a Duna—Tisza-csatorna meg­építését sürgette,és a vasúti díjszabások leszál­lításának szükségességéről beszélt. A szénkeres­­kedők vasárnap gyűlést tartottak és a szénkartel ellen foglaltak állást. Szerintük a szénkartel az oka annak, hogy már hetek óta nem utaltak ki jobb minőségű magyar szenet. A szénkartel csak arra jó, mondta az egyik felszólaló, hogy szaporítsa a feitetlen szobák számát, növelje a bányamunkások munkanélküliségét és kivegye a kenyeret a szénkiskereskedő szájából. A kiske­reskedők állást foglaltak saját elnökükkel szemben, aki a szénkartelt közérdekűnek mondta.­­ A pestkörnyéki fűszeresek gyű­lést tartottak Kispesten és a tejrendelet vissza­vonását követelték. Nem lehet 34 fillért kérni a tejért a fogyasztótól, amikor a gazdák csak 7—8 fillért kapnak s az uradalmak is legfeljebb 18—20 fillért. A tejkartel többezer fűszerest ítélt halálra. Komoly jelei mutatkoz­nak a világgazdaság javulásának NEWYORK, aug. 16. : Egyre több jel mutatja, hogy vége van a gaz­dasági válságnak és a gazdasági körök optimiz­musa megokolt. A Wall Street köreiben hétfőn nagy megelégedést keltett a gazdasági javulás első látható jele. Newwyork és Északkarolina államok selyemgyárainak szövetsége közzétette legújabb jelentését, amely szerint két év óta most első ízben történt, hogy a gyárak jelentős megren­deléseket kaptak és azért üzemen kívül helyezett gyárakat ismét üzembe kellett helyezni és igen sok munk­ást vettek fel. A jelentés megállapítja, hogy a gyárak a munkások bérét 8—10 százalék­kal felemelték. A selyemgyárak szövetségének jelentése az ér­téktőzsdén nem tévesztette el hatását és vala­mennyi értékkategóriában hétfőn ismét nagyobb áremelkedések mutatkoztak. Az értéktőzsde újabb hosszmozgalma után csaknem teljes mértékben megtérültek azok a veszteségek, amelyek a múlt hét utolsó tőzsdenapjain keletkeztek. A hétfői árfolyamok ismét elérték a múlt heti legmagasabb árnívót. Az értékpiac hosszmozgalmához nagy­mértékben hozzájárult az a körülmény is, hogy a búzapiacon és a többi árutőzsdéken szintén na­gyobb áremelkedések voltak. Jobb idők jele LONDON, aug. 16. Henry J. Harriman, az Egye­ült Államok kereskedelmi kamarájának elnöke, egy rádió­­előadásban kijelentette, hogy a gazdasági de­presszió három évi pusztítása után világosan lát­­hatók a közelgő jobb idők jelei. A búza, gya­pot, sertés, szarvasmarha, petróleum és egyéb cikkek ára lassan, de biztosan emelkedik, a mun­kanélküliség csökken. A kereskedelmi kamara egy rekonstrukciós tervet dolgozott ki, mely a következő pontokból áll: A szesztilalmi törvény módosítása a söreladás megengedésével, hordón­­ként 6 dollár adóval. — Szigorú takarékosság az államháztartásban. Az elnök nyerjen vétó­jogot a költségveté­i törvények egyes kiadási tételei ellen. — Az adórendszer gyökeres re­formja. — Általános munkaidőcsökkentés köte­lezővé tétele az összes iparágakban. — A tröszt­­ellenes törvények módosítása. — Telepítés: akciók, a búza, gyapot és dohánytermelés­el kapcsolatban. — A banktörvények szigorítása. — A vasúti és szállítmányozási rendszer re­formja. Angol elismerés a magyar pénzügyi politika számára LONDON, aug. 16. Az angol pénzügyi sajtó közli a magyar pénzügyminiszter legutóbbi havi jelentését. A Financial News vezető helyen a következőket írja: Magyarország mint fontos őstermelő or­szág súlyosan szenved piaca összezsugorodásá­tól és a devizaellátás nehézségeitől, de a ma­gyar kormány kivívta a hitelezők rokonszenvét a tartozások tekintetében tanúsított kötelesség­tudásával. A pénzügyminiszteri jelentés még megerősíti ezt a kedvező benyomást. Jóllehet a számadások 82 millió deficitet mutatnak fel, a pénzügyi tanácsadó nézete szerint a folyó kiadá­sokat sikerült az októberi programm keretén be­lül tartani. Magyarország minden nehézségei el­lenére el van szánva, hogy a takarékossági po­litika szigorú követésével fenntartja pénzügyi egyensúlyát.­­ A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesü­lete augusztus 19-én, pénteken délután négy óra­kor az OMGE tanácstermében (IX., Köztelek­ utca 8. I. em.) igazgatóválasztmányi ülést tart. — Tizenhatmillió méter mázsa búza termett. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Purgly Emil földmívelésügyi miniszter meghívására a gaz­dasági felügyelők ma délelőtt értekezletet tar­tottak a földmívelésügyi minisztériumban. A gazdasági felügyelők jelentései alapján a ga­bonatermés eredménye a következő: Búza 15 millió 942.000 métermásza, rozs 7,800.000 mé­termázsa, árpa 7,000.000 métermázsa, zab 2 millió 900.000 métermázsa. Júliusban is főként a mezőgazdasági árak csökkentek A nagykereskedelmi árak idexszáma július fo­lyamán 96-ról 94-re csökkent. A visszaesést első­sorban a mezőgazdaság és állattenyésztés körébe eső termékek csökkenése idézte elő, mely kü­lönösen a takarmányneműeknél volt jelentékeny méretű, de némi árlemorzsolódás mutatkozott az ipari cikkeknél is. Végeredményben, mint a Sta­tisztikai Hivatal közli, a mezőgazdasági index 3 ponttal, az ipari index egy ponttal esett vissza. A létfenntartási költségek indexszáma lakbérrel együtt számítva 98,9-ről 98,2-re, lakbér nélkü­l számítva pedig 102.8-ról 101.9-re csökkent.­­ Terjednek a fertőző állati betegségek. A földmívelésügyi minisztérium legújabb kimutatása szerint az ország területén a fertőző állati megbe­tegedések száma szaporodik. Különösen a sertéspes­tis megbetegedések száma nagy. A legutóbbi kimu­tatás szerint 14.669 sertéspestis fordult elő, ami 4461-el több, mint az előző kimutatásban szerepelt megbetegedések száma. Sok a sertésorbánc, a raga­dós száj- és körömfájás is. Az előbbinél 617-tel, az utóbbinál 434-el szaporodott egy hét alatt az ese­tek száma. Szaporodott a lépfene, a rükkór is. Csökkent ellenben a veszettség. Tovább tart a termény­tőzsdén az árak le­morzsolódása A budapesti terménytőzsde abban a nagy harcban, amely a búza ára körül Európa és Amerika között megindult, az európai oldalra állott és ennek jeléül újra lejjebb verte a ter­­mények árát. Amerikában a farmerek most indí­tották meg a legerőteljesebb küzdelmet a búzái árának megjavítása érdekében és jelszavuk sze­rint a mai árszintnek csaknem a háromszorosát akarják elérni. Európában viszont az a külön­leges helyzet támadt, hogy Franciaországban és Németországban rekordtermés van, ami ter­mészetesen lényeges nyomást jelent az európai piacokra, így attól kell tartani, hogy addig, amíg ez a kontinentális többlet fel nem szívó­dik, a termények ára csapkodó lesz és mindig a pillanatnyi helyzettől függ majd, milyen ár ala­kul ki. Nálunk egyébként az alacsony ár annál megokolatlanabb, mert a vidéki kínálat nagyon gyenge. Az októberi búza árfolyama zárlatig így 38 fillérrel, a márciusié pedig 45 fillérrel csökkent. A rozs árvesztesége 15 és 17 fillér. A tengeri májusra 11 fillérrel olcsóbbodott. A készárupiacon a búza forgalma ma megle­pően nagy volt. A bejelentések szerint 87 va­gon búza cserélt gazdát, ami nem állotta útját annak, hogy az ár 20—30 fillérrel le ne mor­zsolódjék. Rozsból csak ötödfél vagonnal kelt el, 20 filléres árhanyatlás közepette, árpából 10,5 vagon árucseréjét jegyezték fel, ára 30 fil­lérre hanyatlott. A zab forgalma 6 vagon, ár­vesztesége a gyengébb minőségnél 75 fillér, a­ jobb minőségnél 50 fillér volt. A tengeri piacon csak egy kötést figyeltek meg az éberszemű tőzsdetitkárok; a megállapított hivatalos árha­nyatlás 20 fillér volt. A malmok a liszt árát nem módosították. A budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai Részárupiaci záróárfolyamok 1932. augusztus 16 án. 14.15—14.40 13.90— 14.10 13.90— 14.20 13.60—13.85 13.65— 13.90 13.65— 13.90 Rozs: pestv. 7.70—7.90, egyéb 7.80—8.20. — Árpa: takarm. I. 10.20—10.50, II. 9.75—10.00. — Zab: I. 10.50—11.00, II. 10.00—10.50. — Repce: 23.25—24.00. — Tengeri: tiszavid: 15.10— 15.20. — Korpa: 7.80—7.90. — 8-as liszt: 12.50—13.00. — Bíborhere: 40.00—46.00. — Kékmáki 63.00—65.00. — Viktóriaborsó: 20.00—22.00, expresszborsó 15.00—16.00 ősziborsó 14.00—15.00. — Lencse: kisszemű 19.00—22.00, nagyszemű 27.00—17.00. — Szárított répaszelet: 12.75—13.00. Liszt árak Budapesti nagymalmok lisztárai: Ogy 41.90—42.90, Og 41.90—42.90, 2-es 40.90—41.90, 4-es 39.90—40.90, 6-os 37.90—38.90, 8-as 14.00—14.50. — Rozs 0­ás 32.50, 1 es 30.50, 2-es 25.00.­­ Rozskorpa 10 25. Tiszavidéki kismalmok lisztárai: Ogg 37.50—38.00, Og 37.50—38.00, 2-es 36.50—37 50 4-es 36.00—37.00, 6-os 33.00—34.00. Dunántúli és egyéb kismalmok lisztárai: Ogg 37.00—38.00, Og 37.00—38.00, 2-es 36.00—36 54 4-es 35.00—36.00, S-o* 32.00—33.00. > ■ - ^ Búza 77-es 78-as 79-es 80-as lisztvidéki Felsőtiszai Jászsági Dunántúli Pestvidéki és bácskai Fejérmegyei 13.75—14.00 13.50— 13.70 13.50— 13.80 13.20—13.45 13.25— 13.50 13.25— 13.50 13.90—14.15 13.65—13.85 13.35—13.95 13.35—13.60 13.40— 13.65 13.40— 13.65 14.05—14.20 13.80— 13.95 13.80— 14.05 13.50—13.70 13.55— 13.75 13.55— 13.75 A határidős piac mai árfolyamai: Búza: Zárlat októberre 13.8213.86 13.80 13.71 13.62 13.55 13.50 13.51 13.52 13.50—13.52 márciusr­a 15.1015.00■ 14.014.88 14.80 14.75 14.70 14.70—14.71 Rozs: októberre 8.56 8.52 8.50 8.48 8.50— 8.52 márciusra 9.90 9.92 9.83 9.80 9.77 9.83 9.80 9.78— 9.80 Tengeri: augusztusra 14.95 14.90 14.95—15.00 májusra 8.82 8.81 8.80 8.78 8.76 8.78 8.76— 8.78

Next