Budapesti Közlöny, 1875. október (9. évfolyam, 224-250. szám)

1875-10-01 / 224. szám

a kiszolgált altisztek számára az K­­ M U T A T Á S*) összes közös és magyar kir., szlavon-d­almátországi ministeriumoknál, valamint az ezek alá helyezett hatóságoknál fenntartott állomásokról. XI. — ----------------------------— Ezzel egybekötött illetmények Vájjon megkivántatik-e cd A ‘áj­ó) ■síi?-“ o Az állomások helye, osztályzat szerinti megnevezése • Az állomás elnyerésére megkí­vánta­tó ismeretek s egyéb fel­tételek az illető állomásra­ ^ IS ^ o & SL A hatóság meg­nevezése stb.aP c3 3 1 Fizetés Szolgálati járulékok Élvezmények Napidíj próbaképein gyakorlat és mely időtar­tamra vizsga leté­tele és mely tárgyakból -•§ aj?.« M r-< '<X> rí! '& rí*! rjj .8 ► £,m 4 S-gi’-g Észrevétel <1 " frt kr frt kr frt | kr H ^ a n fl Eszék hatósága 1 1 1 16 tizedes kapus dobos pandúr 342 281 253 240 60 természetbeni lakás és ruházat ruházat természetben Horvát és német nyelv szóban és írásban. Eszék város hatósága. kizárólag. elsőbbséggel 1 írnok egyúttal kiadó 500 Horvát és német nyelv szóban és írásban, jártasság a kiadvá­nyozásban. elsőbbséggel Pozsega városi Írnok 450 Pozsega város hatósága. attal 400 kizárólag. 1 kastellán 300 Horvát nyelv olvasás és írásban. 2 írnok 600 Horvát és német nyelv szóban és írásban, jártasság a kiadványo­zásban, főgymnasium végzése. Zenggi őrmester 4001 Zengg város elsőbbséggel ottor főpandur 3501­­­50 frt ruházatra . Horvát, német és olasz nyelv hatósága. 8 pandúr 300 szóban és írásban.­ 1 hivatalszolga 300 kizárólag. 1 iroda­igazgató 450 120 Horvát és német nyelv szóban és írásban, jártasság a kiadvá­nyozásban. Yarasd dtto 3 Írnok 450 Yarasd város elsőbbséggel 1 őrmester 420 dtto hatósága. 15 őr 200 lakás és ruházat természetben 2 hivatalszolga 300 ruházat természetben Horvát nyelv szóban és írásban. 1 hónap kizárólag. Zágráb Otto 34 városi őr 300 ruházat és lakás természetben Horvát nyelv szóban és írásban. Zágráb város elsőbbséggel. 1 őrmester 420 hatósága. *) A »Hivatalos Részbe» tartozik. (Folytatjuk.)

Next