Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

1935 május 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 Árverés. 2026/1935. száza. Monorkerületi Hitelbank Rt. végrehajtatónak Pogoriski Gáborné sz. B. Kiss Teréz végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekikönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1900 pengő, Monorkerületi Tpénztár Rt. 1200 P, Gros­­ner József 800 P, dr. Deésa Pál 189 P 50 f, dr. Szilágyi Ferenc 26 P 56 f, Gombai Hitelszövetkezet 290 P + 520 P, dr. Szöllősi Zoltán 225 P, dr. Bartholomaidesz Béla 140 P, Szántó József 45 P 50 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a monori kir. járásbíróság területén levő, Gomba és Monor községben fekvő s I. a gombai 565. sz. betétben A. I. 1. sorszám, 932/3/a. hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 183 P 50­0 kikiáltási árban. A legkisebb vételár ösz­­szege : 1—2. a C. 6., C. 7. a. Monorkerületi Tpénztár Rt. csati. érd. 123 P, 912 P, 3. a C. 18. a. Monorkerü­leti Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 2903 P, 4. a C. 19. a. Grosner József csati. érd. 3471 P, 5. a C. 22. a. dr. Deési Pál csati. érd. 4340 P, 6. a C. 24. a. Grosner József csati. érd. 4588 P. 7. a C. 25. a. dr. Szilágyi Ferenc csati. érd. 4700 P. 8 a. C. 27. a. Gombai Hitel­szövetkezet csati. érd. 4738 P. 9. a C. 28. a. Gombai Hitelszövetkezet csati. érd. 5142 P. 10. a C. 30. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 5875 P. 11. a C. 33. a. Monor­kerületi Tpénztár Rt. csati. érd. 6172 P. 12. a C. 35. a. dr. Bartholomaidesz Béla csati érd. 6612 P. II. a gombai 565. sz. betétiben A. II. 1. sorszám, 933/9. hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra a C. 13. alatt özv. B. Kiss Pálné sz. Teleki Ida javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartásával 1587 P 50 s kikiáltási árban. A legkisebb vételár ösz­­szege : 1—2. a C. 6., C. 7. a. Monorkerületi Tpénztár Rt. csati. érd. 1239 P, 1239 P, 3. a C. 18. a. Monor­kerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 2903 P, 4. a C. 19. a. Grosner József csati. érd. 3471 P, 5. a C. 22. a. dr. Deési Pál csati. érd. 4340 P, 6. a C. 24. a. Grosner József csati. érd. 4588 P. 7. ft C. 25. a. dr. Szilágyi Ferenc csati. érd. 4700 P. 8. a C. 27. a. Gombai Hitel­­szöv. csati. érd. 4738 P. 9. a C. 28. a. Gombai­ Hitel­­szöv. csati. érd. 5142 P. 10. a C. 30. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 5875 P. 11. a C. 33. a. Monorkerületi Tpénztár Rt. csati. érd. 6172 P. 12. a C. 35. a. dr. Bartholomaidesz Béla csati. érd. 6612 P. III. a gombai 828. sz. betétben A. I. 1—10. sorszám, 1583/3., 1584/19., 1584/20., 1587/1., 1587/2., 1587/3., 1598/10., 1598/11., 1598/12., 1600/16. hrsz. a. felvett ingatlanokból végre­hajtást szenvedő nevén álló B. 8. alatti 54-ed rész illető­ségére 3622 P 50 f kikiáltási árban. A legkisebb vételár összege : 1. a C. 5. a. Mámorkerületi Hitelbank Rt. érv. kérő érd. 2415 P. 2. a C. 6. a. Szántó Adolf csati. érd. 2415 P. 3. a C. 7. a. Szántó József csati. érd. 2415 P. 4. a C. 17. a. Grosner József csati. érd. 3946 P. 5. a C. 18. a. dr. Rösinger Imre csati. érd. 4883 P. 6. a C. 19. a. Szántó Adolf csati. érd. 5090 P. 7. a­­C. 20. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 5679 P. 8. a C. 21. a. Gombai Hitelszövetkezet csati. érd. 5976 P. 9. a C. 22. a. Gom­bai Hitelszövetkezet csati. érd. 6380 P. 10. a C. 30. a. dr. Bartholomaidesz Béla csali. érd. 7249 P. IV. ti gom­bai 1069. sz. betétben A. I. 1—4. sorszám. 4034/4., 4035/6., 4036/6., 4037/6. hrsz. a. felvetít s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 398 P 50­0 kikiáltási árban. A legkisebb vételár összege : 1. a C. 1. a. Monor­kerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 266 P. 2. a C. 2. a. Szántó Adolf csati. érd. 308 P. 3. a C. 3. a. Szántó József csati. érd. 1548 P. 4. a C. 14. a. Grosner József csati. érd. 3946 P. 5. a C. 15. a. Rósinger Imre csati. érd. 4882 P. 6. a C. 16. a. Szántó Adolf csati. érd. 5089 P. 7. a C. 17. a. dr. Szöllősi Zoltán csall. érd. 5677 P. 8. a C. 18. a. Gombai Hitelszövetkezet csatl. érd. 5974 P. 9. a C. 23. a. dr. Bartholomaidesz Béla csali. érd. 7111 P. V. a gombai 1069. sz. betétben A. II. 1—3. sorszám, 2730., 2731., 2732. hrsz. a. felvett s vég­rehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 235 P 50­0 kikiáltási árban. A legkisebb vételár összege : 1. a C. 1. a. Monorkerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 157 P, 2. a C. 2. a. Szántó Adolf csati. érd. 308 P, 3. a C. 3. a. Szántó József csati. érd. 1548 P, 4. a C. 14. a. Grosner József csati. érd. 3946 P, 5. a C. 15. a. dr. Rósinger Imre csati. érd. 4882 P. 6. a C. 16. a. Szántó Adolf csatl. érd. 5089 P. 7. a C. 17. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 5677 P. 8.­­ a C. 18. a. Gombai Hitelszövet­kezet csati. érd. 5974 P. 9. a C. 23. a. dr. Bartholo­maidesz Béla csati. érd. 7111 P. VI. a gombai 1540. sz. betétben A. -1­ 1. sorszám, 932/1. hrsz. a. felvett ingat­lanból végrehajtást szenvedő nevén álló B. 2. alatti X ed rész illetőségére 831 P kikiáltási árban. A leg­kisebb vételár összege : 1. a C. 1. a. Monorkerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 416 P. 2. a C. 12. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 3197 P. VII. a gombai 1060. sz. betétben A. + 1. sorszám, 2640/1. hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra a C. 4. alatt özv. B. Kiss Istvánná sz. Csorba Zsuzsanna javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartásával, 79 P kikiáltási árban. A legkisebb vételár összege : 1. a C. 8. a. Monorkerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd 4490 P. 2. a C. 10 a. Grosner József csati. érd. 5326 P. 3. a C. 12. a. dr. Deési Pál csati. érd. 6195 P. 4. a C. 14. a. Grosner József csati. érd. 6443 P. 5. a C. 15. b. dr. Szilágyi Ferenc csat­l. érd. 6555 P. 6. a C. 18. a. dr Szöllősi Zoltán csatl. érd. 6593 P. VITT. a monori 6366. sz. betétben A. I. 1—2. sorszám, 8766/6. 8766/8. hrsz. a. felvett s végrehajtást szenvedő nevén álló ingat­lanra a C. 6. alatt özv. Kiss Pálné sz. Teleki Ida javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog fenntartásával, 1381 P 50 f kikiáltási árban. A legkisebb vételár ösz­­szege : 1—2. a C. 3/1., a C. 3/2. a. Monorkerületi Tpénztár Rt. csatl. érd. 921 P. 1995 P. 3. a C. 8. a. Monorkerületi Hitelbank Rt. árv. kérő érd. 2907 P. 4. b C. 10. a. Grosner József csatl. érd. 3743 P. 5. a C. 12. a. dr. Deési Pál csati. érd 4612 P. 6. a C. 14. a. Grosner József csati. érd. 4859 P. 7. a C. 15. a. dr. Szilágyi Ferenc csati. érd. 4961 P. 8. a C. 18. a. Szántó Adolf csati. érd. 4999 P. 9. a C. 20. a. Gombai Hitel­szövetkezet csati. érd. 5587 T. 10 a C. 21. a. Gotti­, Hitelszövetkezet csati. érd. 5991 P. 11. a C. 23. a. dr. Szöllősi Zoltán csati. érd. 6724 P. 12. a C. 26. a. Monor­kerületi T pénztár csati. érd. 7020 P. 13. a G. 30. a. dr. Bartholomaidesz Béla csati. érd. 7460 P. S amennyiben a II. és VIli. pontban felsorolt ingatlanok vételára 1296 P vételárat a haszonélvezeti jog fenntartásával el nem érné, az árverés hatálytalanná válik és az ingatla­nok a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül ugyanazon a napon újabban elárvereztetnek. . Az árverést 1935. évi május hó 20. napján délelőtt 8 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 71. szám, 16. ajtó) fogják megtar­tani, a gombai ingatlanokra Gomba községházánál 1935. évi május hó 20. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzi ki. Az árverés alá eső ingatlanokat a legkisebb vételár­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár,­ 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Monor, 1935. évi február hó 7. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13110 Árverés. 2790/1935. tikvii szám. Lukács Mór végre­­hajtatának Herczog Aladár és neje sz. Lőrincz Márta végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 5000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbíróság területén levő, Újpest m. város­ban fekvő, s az újpesti 4127. sz. tkvr. betétben A. 1­5. alatt foglalt 5113/2. hiszánya B. 22. és B. 23. szerint Herczog Aladár és neje szül. Lőriincz Márta nevén álló ingatlanra 10741 pengő kikiáltási ár mellett, elrendelte. Az árverést 1935. évi júmius hó 17. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Tavasz­ utca 21. szám, 10. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Újpest, 1935. évi február hó 28. napján. Az újpesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13109 1­2 3 4 Árverés. 54225/1934. tkvi szám. Budapest székesfőváros közönsége, mint Budapest székesfőváros központi pénz­tára, mint gyámpénztár tulajdonosa, Kovács Gy. József és Társa cég és Baló Sándorné végrehajtatónak Weisz Antamné Weisz Laura végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést Budapest székesfőváros központi pénztára, mint gyámpénztár 25550 P tőke és járulékai, Kovács Gy. Jó­zsef és Társa cég 93 P 46 f tőke és járulékai s a 32704. 1934. számú árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 pengő, végül Baló Sándorné 477 P tőkekövetelés és já­rulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított s az 53306/1934. 6z. felfolya­modásért ezúttal megállapított 20 P, összesen 50 P költség, továbbá a csatlakozottna­k kimondott, még­pedig az alábbi mindkét ingatlanra : 1. Dr. Szőnyey Dezső 87 P 50 f, csupán a 3523. számú betétben felvett ingatlanra : 2. Lichtmann Lajos 111 P 75 f, csupán a 3528. számú betétben foglalt ingatlanra : 3. M. kir. Kincstár és Budapest székesfőváros közön­sége 7265 pengő, 4. Magyar Általános Takarékpénztár Rt. 9612 P tőke­­követelés és járulékai behajtása végett ; a budapesti központi kir. járásbíróság, min­nt telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 3523. sz. telekkönyvi betétében 27847. hrsz. alatt felvett VI. ker., Klapka­ utca 9. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 586 90/100 négyszögöl ter­jedelmű, végrehajtást szen­vedő tulajdonában levő ingatlanra : 33781 / 60 fillér kikiáltási árban ; továbbá az u. o. 3528. számú telekkönyvi betétben 27852. hrsz. alatt felvett VI. ker., Angyalföldii­ út 23. és Klapka­ utca 7. szám alatt fekvő kertből álló 592 80/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdoná­ban levő ingatlanra 665 , 84 fillér kikiáltási árban ; a 3523. számú betétben foglalt ingatlanra B. 3. és 3528. számú betétben foglalt ingatlanra B. 2. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegy­zett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi június hó 3. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Mankó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső 27847. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a 27852. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §. ; 5610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók köteleseik bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §. 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapi­­rosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.)- --------------— ---------- Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1935. február 4. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13104 Árverés. 2133/1935. szám. Magyar Általános Takarék­­pénztár Részvénytársaság budapesti bef. cég végrehaj­tató,naik özv. Nadabán Jánosiné szül. Erdélyi Katalin, kiskorú Nadabán Katalin, kiskorú Nadabán Illés, Nada­bán Jánosné szül. Nadabán Mária végrehajtást szenve­dők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 63,65 v. aranydollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a gyulai kir. járásbíróság területén levő, Gyula városban fekvő s a gyulai 9828. sz. tekvben A. + 1—5. sorszám, 6838., 6809., 6840., 6841., 6842. hr. számú özv. Nadabán Jánosné sz. Erdélyi Katalin, kiskora Nadabán Ka­talin, kiskora Nadabán Illés, Nadabán Jánosné sz. Nadabán Mária nevén álló Oláhréti szántóföldekre 5193 , ki­kiáltási árban azzal, hogy a jelen árverés a fenti ingat­lanokra C. 26. sz. alatt a 3034/1934. tik. sz. végzéssel özv. Nadabán Jánosné sz. Erdei Katalin gyulai lakos javára bekebelezett özv. haszonélvezeti jogot nem érinti, mégis azonban ezen özv. haszonélvezeti jogot megelőző tehertételek összegét 6177 P 45­1-ben álla­pítja meg és kimondja, hogy ha fenti ingatlanok ár­verési vételára ezen most megállapított összeget el nem érné, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a kitűzött határnapon fenti szolgalmi jog nélkül fognak nyomban eladatni. Az árverést 1935. évi május hó 29. napján délelőtt 9 óraikor a gyulai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Erdélyi S.­utca 12. sz., 15. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42 %-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni 11881 : LX. t.-c. 147., 150., 170 §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállan­ lott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. t.-c. 25. §.). Gyula, 1935. évi február hó 5. napján. A gyulai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13100 Csődhirdetmény. Csőd. 12. Cs. 44697/159. 1928. szám. Vb. Elsner Osz­kár budapesti (Petőfi Sándor­ u. 10.) bej. cég, cégtagjai : Elsner Oszkárné sz. Schwarcz Karolta és Elsner György csődügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy dr. Ádám András kir. törvényszéki bárót csőd­biztosi tiszte alól felmentette és helyette csődbiztosul Sikorszky Sándor kir. tszéki tanácselnököt kirendelte. Budapest, 1935. évi április hó 3. napján. A budapesti kir. törvény­szék. F 1309. Csődönkivüli kényszeregyességek, Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2306/1935. szám. Róna Mihály borkereskedő (Szentes) ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8.). 1935. évi május hó 8. napján 11 óraikor tartják meg. 1935. ápri­lis 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13129 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1835/1935. szám. Nasser Testvérek (Újpest, István-ut 13.) ügyében a kö­telező magánegyességi tárgyalást az OHE-nél (Buda­pest, V., Alkotmány­ utca 8.). 1935. évi május hó 7. nap­ján fél 1 órakor tartják meg. 1935. április 30. Orszá­gos Hitelvédő Egylet. F 13130 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 945/1935. szám. Böröndy György könyv és papírkereskedő (Dombóvár) ügyeiben a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. papírszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8). 1935. évi május hó 9. napján 10 órakor tartják meg. 1935. április 30. Országos Ilitelvédő Egylet. F 13141 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4579/1935. szám. Katz Árpád vegyeskereskedő (Tápiósüly) ügyében a kö­telező magán­eg­y­ességi tárgyalást az OHE. faszenszakimai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.), 1935. évi május hó 9. napján 5411 óraikor tartják meg. 1935. április 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13142 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 681/1935. szám. özv. Gombás Károlyné sz. Werfinger Juliánna szombat­helyi ruhakereskedő ügyében a létrejött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 25%-á­t a jogerős jóváha­gyást követő 30-ik napon kezdődő nyolc havi részlet­ben megfizetni. Kezesek : Gombás Miklós és Baba József. Budapest, 1935. április 30. Országos Hitelvédő Egylet. _____________________ F 13133 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 396/1935. szám. Bíró Istvánná sz. Takács Irma bőrkereskedő (Szombat­hely) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bözszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-

Next