Budapesti Szemle. 1858. 3. kötet, 7-10. szám

7–8. szám - KÉPEK AZ EMBERI MIVELŐDÉS TÖRTÉNETÉBŐL. – I. China és India. Csengery Antaltól

KÉPEK AZ EMBERI MIVELŐDÉS TÖRTÉNETÉBŐL. 1. * REALISMUS ÉS IDEALIZMUS. Realismus és idealismus! Ellentétes irányok, melyek közöl kizárólag egyik sem boldogitja az emberiséget. Sokat irtak e két szóról a bölcsek és nem bölcsek : mindkét szó külön és a kettő együtt megannyi bölcselmi rendszer fölirata, melyeknek eredete egyidős a legrégibb bölcselmi iskolák keletkezésével. Nem c­élom e tárgyban újabb értekezéssel szaporítani irodalmunkat; csak két lapot közlök a történetírás kezdetéről, két képet, a­melyek, úgy hiszem, a leghosszabb értekezésnél is tisztább fogalmat nyújtanak ama két szó valódi értelméről, melyeket e czikkely homlokára irtam. China és India polgárisodását akarom ezúttal szembeállítani egy essay szűk keretébe, nem annyira merész nagy vonásokkal, mint inkább apró pontozással, töredékesen. Mindenkor figyelmet érdemlő tanulmány, s napjainkban a korszerűség érde­kével is bír. Kétszeres ok igénybe vennem a közönség türelmét. I. CSIINA: A chinai az egyedül mivelt nép a színes emberiségben. Miveltsége azonban egészen sajátságosan fejlett ki, minek legfőbb oka kétségkívül zárkózása a nyugoti népektől. E zárka-B. P. SZEMLE. III. KÖTET. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék