Confessio, 2005 (29. évfolyam, 1-4. szám)

2005 / 4. szám - SZÉPMÍVESSÉG - Jókai Anna: Jókai Anna karácsonyi gondolatai

34 SZÉPMÍVESSÉG Jókai Anna karácsonyi gondolatai Az alábbi idézetek az idei könyvhétre megjelent Jókai Anna breviárium c. műből valók. A könyv anyagát válogatta és szerkesztette, ill. a bevezető­ tanul­mányt írta: Tenke Sándor. A könyvet a Széphalom Könyvműhely adta ki, Bu­dapest, 2005. (­ A Szerk.) KARÁCSONY „Átnézek az ócska rácson. Valahol messze: Őskarácsony. Nehéz szülés volt. Sárga szalmán véres a folt. Kényes terhesség, veszélyeztetett - de a születés már bevégeztetett. A Fény kiáradt. A Gyerek a sírásra fáradt. Erőt gyűjt a szörnyű szenvedésre. Mi még nem - Ő már tudja, mivégre.” (2003. A Karácsony. In: Virágvasárnap alkonyán, versimák. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2004. 84.) KARÁCSONYI BÖLCSŐ „A karácsonyi bölcső a szeretet szimbóluma, ezt a legvadabb ateistának se ké­ne tagadnia. A szereteté, ami a családot, az emberiséget összetartja, a megpróbál­tatásokban is. Mert különben mi van a külvilágban? Intrika, viszály, gyűlölet!” (1998. Ne féljetek, regény. Jókai Anna Művei. Széphalom Könyvműhely, Bu­dapest, 1998. 36.) KARÁCSONY - JÉZUS SZÜLETÉSE „És vigasztalás sok van. De vigasz csak egyetlenegy. És ezt hadd ne közhelye­­sítsem, éppen karácsony este. Ez a beölelő szeretet. Amikor megszületett az íté­let a halálerők felett.” (1998. Ne féljetek, regény. Jókai Anna Művei. Széphalom Könyvműhely, Bu­dapest, 1998. 283.)

Next