Szeremlei Samu: Hód-Mező-Vásárhely története 4. A közmivelődés története 1526-1848. I. (Hódmezővásárhely, 1911)

HÓD­MEZŐ­VÁSÁRHELY TÖRTÉNETE. * A HON EZER ÉVES FENÁLLÁSA EMLÉKEZETÉRE A VÁROSI TÖRVÉNYHATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA SZEREMLEI SAMU. SOK KÉPPEL. IV. KÖTET. A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526 -1848. ELSŐ RÉSZ. KIADJA A VÁROS KÖZÖNSÉGE, 1911.

Next