Farkaslaky Erzsébet - Ráday Mihály (szerk.): Adalékok a Lipótváros történetéhez 1. (Budapest, 1988)

8. A. Czétényi Piroska: A Lipótváros műemlékei

intézete terveinek elkészítésére 1900-ban írtak ki pályázatot, melyre nyolc magyar és nyolc osztrák építészt hívtak meg, s eb­ben a mezőnyben nyerte meg az első díjat és a megbízást Alpár Ignác a Bank megépítésére. A reprezentatív középület három év alatt, 1902-1905 között készült el, kivitelezője Pucher István építőmester volt. A homlokzat reliefjei a kereskedelem törté­netét ábrázolják, a keleti kereskedelemtől kezdve a középkori pénzváltón keresztül az újkor művészetét, iparát, földművelését támogató tőkéig, Senyey Károly alkotásában. A Magyar Nemzeti Bank megtartotta "jegybank" funkcióját, melyben a legjelentő­sebb a bankintézetekkel lebonyolított pénzforgalom, s eredeti építészeti értékeit - ellentétben az egykori Tőzsdével, mely­nek jellegét a funkcióváltás, az ATV-székházzá való alakítás megváltoztatta - karakterét csak a külsejében őrizte meg. A Lipótvárosban kaptak helyet és városképalakító szerepet a bank- és biztosítótársasági székházak, melyek ma is ismer­tek. 1863-ban építették Hild József tervei szerint a Kereske­delmi Bank székházát, mely ma is a Gerbeaud cukrászdáról neveze­tes inkább, mint pénzügyi történetéről. A pesti Magyar Kereske­delmi Bank székháza volt a József Attila utca - Roosevelt tér sarkán álló és Alpár Ignác tervei szerint elkészült épület, melynek kivitelezését Quittner Zsigmond művezette 1909-1918 között. Quittner Zsigmond volt a tervezője a Gresham biztosító tár­saság palotájának is,mely 1967-ben készült el s ma is a Roose­velt téren, a Lánchíd tengelyében megjelenő, legjelentősebb épülete a városképnek. A Lipótvárosban a második világháború után az elpusztult épületek helyén újakat emeltek, mint pl. a Bécsi utca-I Deák Ferenc utca sarkán a Chemolimpex irodaházat, vagy a Vörösmarty tér nyugati oldalán a Kultúrpalotát, ahol képző- és zeneművé­szeti kiadók működnek. A Duna-parton, a Roosevelt téren száza­dunk második felében épült szállodák vették át a régiek helyét. "Rakpiac, a mai Roosevelt tér keleti térfalát alkották." Egy­séges volt a tér architektúrájában, földszint­i kétemeletes párkánymagasságú palotaegyüttes, melyet ugyanaz az építész, Hild József tervezett, így még a részletképzésben is megmutat­

Next